ಆಶಾಲತಾ ಸಿ.ಕೆ.

ಮಂಡೆಕಾಪು (ಮನೆ)
ಕುಡಾಲು ಮೇರ್ಕಳ (ಅಂಚೆ)
ಕಾಸರಗೋಡು (ತಾ)
ಕೇರಳ – ೬೭೧೩೨೧

ಡಾ. ನಿಕೇತನ 
ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು
ಅಜ್ಜರಕಾಡು, ಉಡುಪಿ.

ಡಾ. ಶೈಲಾ ಯು.
ಶ್ರೀ ಬೆನಕ”
ಸುದರ್ಶನ ನಗರ,
ಬೆಂಗೋಡಿಪದವು
ವಯಾ ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ

ಡಾ. ಕಿಶೋರ್‌ಕುಮಾರ್ ರೈ. ಶೇಣಿ
ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು
ಮಂಗಳೂರು – ೫೭೫ ೦೦೩
ದೂರವಾಣಿ – ೯೪೪೯೫೯೨೩೮೦

ಡಾ. ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್
ನೆಲೆ, ಅಂಚೆ ನರಿಮೊಗರು
ಪುತ್ತೂರು, ದ.ಕ. – ೫೭೪ ೩೧೨
ದೂರವಾಣಿ : ೦೮೨೫೧ ೨೩೩೫೦೮

ಗಣರಾಜ ಕುಂಬ್ಳೆ
ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
ಶ್ರೀರಾಮ ಕುಂಜೇಶ್ವರ ಪ.ಪೂ. ಕಾಲೇಜು
ಅಂಚೆ : ರಮಕುಂಜ
ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ದ.ಕ. ೫೭೪ ೨೪೧
ದೂರವಾಣಿ : ೦೮೨೫೧ ೨೦೩೯೦೦
ಮೊಬೈಲ್ ೯೪೪೮೯೩೨೩೫೫