ಮಂಗಳೂರು – ೯೪

ಮಂಚೇಲಿ – ೨೬

ಮಂಜೂರು – ೧೦೭

ಮಂಟಪ – ೧೧೩

ಮಂದಿರ – ೮೧

ಮಂತ್ರಾಲಯ – ೧೬, ೨೬, ೧೪೩

ಮಕ್ತಾಬ್ಸ್ – ೯೮

ಮಗಪಾಲು – ೮೫

ಮಗಳು – ೧೬

ಮಜಲು – ೧೬೮

ಮಠ – ೨೬, ೨೭, ೫೨, ೧೧೫, ೧೩೫

ಮಡಕಶಿರ – ೩೫, ೪೧, ೧೪೭, ೧೪೮

ಮಡಿಕೆ – ೧೦೧

ಮದುವೆ – ೩೬, ೧೬೪

ಮನ್ರೋ – ೪೫, ೪೭, ೯೯, ೧೦೮, ೧೨೯

ಮತ – ೪

ಮತಾಂತರ – ೫೦, ೫೨

ಮತೀಯತೆ – ೫೨

ಮತ್ಸರ – ೧೦೮

ಮದಕರಿ ಭೂಪ – ೧೧

ಮದರಸಾ – ೪೦, ೬೯, ೧೬೭

ಮದಲಗಟ್ಟಿ – ೯೫

ಮದ್ದು – ೮೧

ಮದ್ರಾಸ್ – ೪, ೮, ೧೮, ೧೯, ೨೬, ೪೧, ೫೪,  ೫೮, ೮೨, ೮೫, ೯೧, ೧೦೩, ೧೦೪

ಮದ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರ – ೯೪

ಮದ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥಾನ – ೭

ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ – ೧೧೨

ಮದ್ರಾಸ್ ಅಧಿಪತ್ಯ – ೧, ೨೨, ೩೮, ೪೩, ೫೬

ಮಧ್ಯ – ೧೦೩

ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ – ೨, ೧೪

ಮಧ್ಯಯುಗ – ೩೬, ೧೬೭

ಮಧ್ಯಪಾನಿ – ೩೩

ಮನೋಭಾವ – ೧೩೨

ಮನೋರಂಜನೆ – ೪೮

ಮರ – ೨೯

ಮರಣ – ೮೯, ೯೫

ಮರಣದಂಡನೆ – ೧೨೯

ಮರಳು ಮಣ್ಣು – ೧೦೦

ಮರಾಠರು – ೧, ೮, ೧೫, ೯೮, ೧೦೪, ೧೪೬

ಮರಾಠರ ಶಿವಾಜಿ – ೧೦

ಮಲದಾರಿ ದೇವ – ೧೨೧

ಮಲಪನಗುಡಿ – ೫೭, ೧೨೪

ಮಲಬಾರ – ೫೮

ಮಲಕ್ಕ – ೫೯

ಮಲ್ಲಪುರ – ೧೫೪

ಮಲ್ಲಸಜ್ಜನ – ೧೪೩

ಮಲ್ಲಸೇನ – ೧೨೧

ಮಸೀದಿ – ೭೬, ೧೨೧

ಮಳಖೇಡ – ೯

ಮಳೆಗಾಲ – ೫೫

ಮಹಮ್ಮದೀಯ – ೬೭, ೭೭

ಮಹಲು – ೮೦

ಮಹಾಘಟನೆ – ೪೦

ಮಹಾಜನ – ೧೪೮

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ – ೧೩೬, ೧೩೭, ೧೪೦, ೧೪೧

ಮಹಾದೇವ ಬಣಕಾರ – ೨೪

ಮಹಾದಾಸೆ – ೧೩೧

ಮಹಾದ್ವಾರ – ೮೬

ಮಹಾನವಮಿ – ೨೨, ೧೧೯

ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ – ೧೨೧

ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರಪ್ಪ – ೯೧

ಮಹಾಯುದ್ಧ – ೭೧, ೧೩೬

ಮಹಾರಾಜ – ೧೦೩

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ – ೧೨೭

ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ – ೮೩

ಮಹಾಶೂರ – ೧೩೪

ಮಹಿಳೆ – ೯೦, ೧೦೦

ಮಾಂಡವ್ಯ ಋಷಿ – ೨೬

ಮಾಗಳ – ೧೩೮

ಮಾಯಾಕೊಂಡ – ೧೧

ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ – ೮೯

ಮಾರಾಟ – ೩೯

ಮಾರಿಷಸ್ – ೫೮

ಮಾದಿಗ – ೪೨

ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ – ೧೪೨

ಮಾಧವ – ೧೨೦

ಮಾನವ – ೫೨

ಮಾಲ್ಟಾ – ೫೮

ಮಾಲ್ಪಿ – ೯೫

ಮಾವಾ – ೭೯

ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ – ೮೫

ಮಾರ್ಚ್ – ೧೦೧

ಮಾಸ್ಟರ್ – ೧೨೪

ಮಾಸ್ತಿ – ೪೭

ಮಾಸ್ತಿಕಲ್ಲು – ೧೧೫

ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ – ೮, ೫೬, ೧೬೧

ಮ್ಯಾಡೋಣಿ – ೮

ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ – ೧೦೬

ಮಿಂಟೊ – ೧೧೨

ಮಿಲಿಟರಿ – ೨೦, ೯೮

ಮಿಲಿಯನ್ – ೫೮

ಮಿಲ್ಲರ – ೨೧, ೨೮, ೮೭

ಮಿಲ್ಲರಪೇಟೆ – ೨೧, ೨೮

ಮಿಲ್ಲು – ೫೭, ೧೦೨

ಮಿಶನರಿ – ೮೮

ಮಿಶ್ರಾ – ೧೫೦

ಮಿಷನರಿ – ೭೦

ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್ – ೧೦೪

ಮೀರಜ್ – ೨೫

ಮುಂಜಾನೆ – ೬೭

ಮುಂಡರಗಿ – ೧೩೧

ಮುಂಡರಗಿ ಭೀಮರಾಯ – ೨೧

ಮುಂಬಡ್ತಿ – ೧೮

ಮುಂಬಯಿ – ೬, ೧೩, ೧೬, ೫೪, ೬೩, ೯೧

ಮುಂಬಯಿ ಪ್ರಾಂತ – ೩೬, ೩೮, ೫೬

ಮುಜಾಫರಖಾನ್ – ೮೯

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ – ೧೬೧

ಮುದ್ರಣ – ೭೩

ಮುನಿರಾಬಾದ್ – ೧೫೪

ಮುನಿಶಿ – ೩೫

ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ – ೧೦೯

ಮುನ್ಸಿಫ್ ಕೋರ್ಟ್ – ೩೫, ೪೩

ಮುನ್ರಪ್ಪ – ೨೬

ಮುಮ್ಮಡಿ ಸಿಂಗೆನಾಯಕ – ೧೦

ಮುರಾರ್ಜಿದೇಸಾಯಿ – ೧೫೭

ಮುಲ್ಕೋಲಮ್ – ೧೩೧

ಮುಸ್ಲಿಂ – ೪೩, ೫೩, ೭೧

ಮುಸ್ಲಿಮರು – ೯೯

ಮೂಕರೋಧನ – ೯೫

ಮೂರುನೂರು – ೧೨೯

ಮೆಕಾರ್ಡೆ – ೩, ೩೩, ೧೬೪

ಮೆಡೋಸ್ ಟೇಲರ್ – ೧೨೧, ೧೨೨

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – ೧೦೨

ಮೆರವಣಿಗೆ – ೧೩೮

ಮೇಕೆ ಹಾಲು – ೧೦೧

ಮೇಜರ್ – ೯೯

ಮೆಲ್ವೀಚಾರಣೆ – ೪೧

ಮೈದಾನ – ೮೦

ಮೈಲಾರ – ೧೬, ೩೩, ೧೦೩, ೧೨೩, ೧೨೪, ೧೩೧, ೧೪೩

ಮೈಲಿ – ೯೩, ೧೦೧

ಮೈಲಿಕಲ್ಲು – ೧೩೯

ಮೈಸೂರು – ೧, ೬, ೧೨, ೫೪, ೭೯, ೧೬೮

ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ – ೩೬, ೫೬

ಮೊಗಲರು – ೧೫, ೧೪೬

ಮೊದಲ – ೮೯

ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು – ೬೨, ೯೦

ಮೊಳೆಕುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ – ೫೭

ಮೋಜಣಿ – ೩೯, ೬೦

ಮೌಖಿಕ – ೨

ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ – ೭೧, ೯೦

ಮೌರ್ಯರು – ೮, ೧೪, ೧೪೫

ಯಾತ್ರಿಕ – ೩೩

ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿ – ೯೧

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ – ೧೬೨

ಯುದ್ಧ – ೧೮, ೧೨೬

ಯುದ್ಧೋಪಕರಣ – ೮೯

ಯುನೆಸ್ಕೋ – ೧೧೩

ಯುರೋಪಿಯನ್ – ೧೭

ಯುರೋಪ್ – ೫೮

ಯುರೋಪು – ೪೩, ೫೫

ಯುವರಾಜ – ೯೫

ಯೋಜನೆ – ೩೦

ರಂಗನಾಯಕ – ೧೦

ರಂಗ ಮಂಟಪ – ೧೧೫

ರಗ್ಗು – ೧೦೨

ರಘುನಾಥ – ೧೨೧

ರಜೆ – ೧೯

ರಣಹೇಡಿ – ೧೩೩

ರನ್ನ – ೬೪

ರಕ್ಷಕ – ೪೫

ರಕ್ಷಣ – ೪೫, ೧೧೮, ೧೩೫

ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ – ೧೧೩

ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ – ೧೧೩

ರಫ್ತು – ೫೩, ೫೭

ರಮಾನಂದ ತೀರ್ಥ – ೧೫೧

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ – ೭೩, ೮೭

ರಸಾಯನಿಕ ಮದ್ದು – ೮೮

ರಸ್ತೆ – ೨೮, ೬೬, ೧೦೫, ೧೧೮

ರಾಂಪುರ – ೧೦೪

ರಾಗಿ – ೫೫, ೫೮

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ – ೨೬, ೧೪೩

ರಾಜಕೀಯ – ೨, ೬, ೪೬, ೧೬೬

ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು – ೧೬೧

ರಾಜಗೋಪಾಲಚಾರಿ – ೨೨, ೧೪೨

ರಾಜಗೋಪಾಲನಾಯಕ – ೧೩೦

ರಾಜಕುಮಾರ್ – ೧೫೯

ರಾಜಮಂಡ್ರಿ – ೭೬

ರಾಜ ಮನೆತನ – ೬೩

ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆ – ೧೪೦

ರಾಜಧಾನಿ – ೧೦, ೭೬

ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ – ೧

ರಾಜ್ಯ – ೧೩೦

ರಾಜ್ಯಪಾಲ – ೧೧, ೭೨

ರಾಜಾಜಿ – ೮೪

ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್‌ರಾಯ್ – ೪೯

ರಾಜೀನಾಮೆ – ೧೩೭

ರಾಣಿ – ೧೮, ೧೩೪, ೧೬೫

ರಾಣಿ ಸ್ನಾನಗೃಹ – ೧೨೧

ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೂಸ್‌ಪುಟ್ – ೧೧೪

ರಾಬರ್ಟ್ ಸನ್ – ೨೧, ೨೭, ೨೮, ೧೧೬

ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿವೆಲ್ – ೩, ೨೩, ೬೫, ೧೧೪, ೧೧೬, ೧೨೦, ೧೬೪

ರಾಮಗಡ – ೯೫

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ – ೪೯

ರಾಮದುರ್ಗ – ೯೪

ರಾಮಸಾಗರ – ೧೨೨

ರಾಮಾಚಾರ‌್ಯರು – ೧೨೭

ರಾಮಾಯಣ – ೯೮

ರಾಯ – ೧೦೧

ರಾಯಗೋಪುರ – ೧೧೫

ರಾಯನಗೌಡ – ೧೩೪

ರಾಯಚೂರು – ೬, ೭, ೬೨, ೧೦೫, ೧೨೯

ರಾಯದುರ್ಗ – ೩, ೧೧, ೧೨, ೪೪, ೬೨, ೭೫, ೯೦, ೯೩, ೯೯, ೧೦೨, ೧೩೦

ರಾಯತ್ವಾರಿ – ೧೦೮

ರಾಯರಕೆರೆ – ೧೨೩

ರಾಯಲ್ ಏಶಿಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ – ೧೧೪

ರಾಯಲಸೀಮಾ – ೭, ೫೭, ೬೭, ೭೮, ೯೧, ೧೫೭

ರಾಯಲಸೀಮೆ – ೧೫೦, ೧೫೮

ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ – ೮, ೯, ೧೪೫

ರಾಷ್ಟ್ರನಾಯಕ – ೩

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು – ೧೫೦

ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮ – ೧೨೭

ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಭಜನೆ – ೧೫

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ – ೩೯, ೧೫೦

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತೆ – ೯೦

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ – ೧೨೭

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ – ೧೬೭

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ – ೪೪, ೧೨೩

ರಿಪೇರಿ – ೧೨೩

ರೆನೆಸಾನ್ಸ್ ಶೈಲಿ – ೭೮

ರೆವೆನ್ಯೂ – ೧೩, ೧೭, ೨೦

ರೆಸಿಡೆಂಟ್ – ೧೨೮

ರೇಖಾಗಣಿತ – ೭೩

ರೇಡಿಯೋ – ೧೪೩

ರೇಷ್ಮೆ – ೫೬, ೧೦೨

ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು – ೧೦೩

ರೈತರು – ೫೦

ರೈತವಾರಿ – ೨೧, ೨೫, ೨೮, ೩೯, ೧೬೪, ೧೬೬

ರೈತವಾರಿ ಪದ್ಧತಿ – ೩೬

ರೈತವಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ – ೩, ೨೬, ೩೪

ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಮಾಣ – ೪೭

ರೈಲ್ವೆ ಸಾರಿಗೆ – ೬೨

ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ – ೬೬, ೧೦೨, ೧೦೪

ರೋಮನ್ – ೭೯

ರೊಕೊಕೊ – ೮೦

ರೋಮನ್ ಕೆಥೋಲಿಕ್ – ೫೦

ಲಂಚ – ೨೫

ಲಂಡನ್ ಮಿಷನ್ ಸ್ಕೂಲ್ – ೮೧

ಲಂಬಾಣಿಗಳು – ೪೫, ೫೦

ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡ – ೪೨

ಲಚ್ಚಣ್ಣ – ೮೪

ಲಾಂಗ್‌ಹರ್ಟ್ಸ – ೧೧೯

ಲಾಟೂರು – ೭

ಲಾಠಿ – ೪೫

ಲಾಭ – ೩೨, ೫೧, ೫೩, ೧೦೮

ಲಾರ್ಡ್ – ೧೯, ೫೦

ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ – ೭೦

ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಕ್ – ೧೦೮

ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ವ್ಯಾನ್ಲಿ – ೭೨

ಲಾವಣಿ – ೧, ೨, ೧೭, ೭೭, ೧೩೪

ಲಾಹೋರ್ – ೧೩೯

ಲಿಖಿತ – ೨

ಲಿಪಿಕಾರ – ೪೧

ಲೀಸ್ – ೧೦೮

ಲೂಟಿ – ೨೦, ೧೦೬

ಲೇವಾದೇವಿ – ೧೦೩

ಲೋಂಡಾ – ೬೩

ಲೋಕಸಭೆ – ೧೬೭

ಲೋಕಲ್ – ೯೪

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ – ೩೬, ೯೩, ೧೦೨

ಲೌಕಿಕ – ೭೮, ೧೧೩

ವಕೀಲರು – ೫೦, ೧೩೭, ೧೬೧

ವಡ್ಡು – ೧೪೫, ೧೪೬

ವಡ್ಡು-ದರೋಜಿ – ೧೨

ವರ್ಗ – ೪

ವರ್ಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ – ೫೦, ೫೨

ವನ್ಯಜೀವಿ – ೧೦೨

ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ – ೫೨

ವರ್ಣಾಶ್ರಮ – ೪೭

ವರ್ಷಾಸನ – ೧೩೦

ವರಾಂಡ – ೯೨

ವಲಸೆ – ೨೦, ೭೫, ೮೫

ವಲ್ಲಭಾಪುರ – ೧೫೭

ವಸತಿ ಗೃಹ – ೮೦

ವಸ್ತು – ೧೧೨

ವಸಾಹತುಶಾಹಿ – ೨, ೫೪, ೧೦೬, ೧೬೪

ವಸೂಲಿ – ೧೬೬

ವಾಂಚೂ – ೧೪೮, ೧೫೦

ವಾಚನಾಲಯ – ೮೦

ವಾಣಿಜ್ಯ – ೨೦, ೨೯, ೫೩

ವಾರ್ಡ್ಲಾ – ೮೧, ೮೭

ವಾರಂಗಲ್ – ೧೫೫

ವಾರಪತ್ರಿಕೆ – ೮೫

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಘ – ೫೦

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ – ೨, ೪, ೭೯

ವಾಸ್ತುಶೈಲಿ – ೯೦, ೧೨೧

ವಾರ್ಷಿಕ ತೆರಿಗೆ – ೩೧

ವಿಂಗಡಣೆ – ೪೮

ವಿಕಸನ – ೨೩

ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ – ೯

ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ –  ೧೧೧

ವಿಚಾರವಾದಿ – ೧೫೭

ವಿಜಯನಗರ – ೧, ೨, ೧೦, ೧೪, ೪೬, ೫೩, ೭೫, ೮೩, ೯೩, ೯೮, ೧೧೩, ೧೩೫, ೧೪೦, ೧೫೩

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ – ೮

ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ ರೆಡ್ಡಿ – ೧೫೫

ವಿಜಾಪುರ – ೧೧೨

ವಿಠಲ ದೇವಾಲಯ – ೩೩

ವಿದೇಶಿ ಯಾತ್ರಿಕ – ೧೧೫

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ – ೭೦

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ – ೪೦, ೪೮, ೭೪, ೧೧೦, ೧೨೬

ವಿದ್ಯುತ್ – ೧೨೦

ವಿದ್ವಾಂಸರು – ೪೦

ವಿದೇಶಿ ಶೈಲಿ – ೯೨

ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ – ೬೮

ವಿಧಾನ – ೪೭

ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ – ೩೬, ೩೮, ೧೬೫

ವಿನಾಯಿತಿ – ೩೩

ವಿನಿಮಯ – ೫೩, ೧೦೩

ವಿಭಜನೆ – ೧೪೧

ವಿಭಾಗ – ೪೧

ವಿಮುಕ್ತಿ – ೨೬,

ವಿರಾಮ – ೯೩

ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ – ೩೩, ೬೫, ೧೧೬, ೧೨೪

ವಿರೋಧಿ – ೩೪

ವಿಲಿಯಂ ಚಾಪ್ಲಿನ್ – ೨೧, ೨೩, ೨೭

ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ – ೧೧೪

ವಿಲಿಯಂ ಥ್ಯಾಕರೆ – ೧೪೬

ವಿಲಿಯಂ ಚಾಪ್ಲಿನ್ – ೨೧, ೨೩, ೨೭

ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ – ೧೧೪

ವಿಲಿಯಂ ಥ್ಯಾಕರೆ – ೧೪೬

ವಿಲೇವಾರಿ – ೬೪

ವಿವಾದ – ೧೫೭

ವಿವಾಹ – ೪

ವಿವಾಹಿತ – ೮೪

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ – ೭೦, ೧೩೪

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ – ೧೧೩

ವಿಶ್ರಾಂತಿ – ೮೭, ೯೪

ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ – ೧೦

ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾಸಮಿತಿ – ೧೫೯

ವಿಸ್ತೀರ್ಣ – ೮೯

ವೀರಗಲ್ಲು – ೪೭, ೧೧೫

ವೀರಬಸಪ್ಪನಾಯಕ – ೧೧

ವೀರಭದ್ರ – ೧೨೦

ವೀರನದುರ್ಗ – ೧೨, ೧೪೬

ವೀರಶೈವ – ೫೨

ವೀರಶೈವರು – ೪೪, ೧೩೫

ವುಡ್ – ೩೬, ೪೦

ವುಲ್ಲನ್ – ೫೯, ೧೦೨

ವೆಂಕಟಪತಿ ದೇವ – ೧೦

ವೆಂಕಟಾಪುರ – ೧೨೨, ೧೩೩

ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ – ೫೭

ವೆಂಕಮ್ಮ – ೧೪೩

ವೆಚ್ಚ – ೧೦೯

ವೆಲ್ಲೂರು – ೮೩, ೧೧೭

ವೇತನ – ೧೦೭, ೧೩೦

ವೇದ – ೬೮

ವೇದಾವತಿ – ೧೬

ವೇಸರ – ೭೬

ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ – ೭೬

ವೆಟ್ಟಿ – ೪೨

ವೃಂದಾ – ೨೭

ವೃದ್ಧರು – ೧೩೯

ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿ – ೭೩

ವೈದ್ಯಕೀಯ – ೮೯

ವೈಭವ – ೯೨

ವೈಸರಾಯ್ – ೩೮

ವ್ಯವಸ್ಥೆ – ೪೮

ವ್ಯವಸಾಯ – ೫೫

ವ್ಯವಹಾರ – ೩೪

ವ್ಯಾಕರಣ – ೬೮

ವ್ಯಾಜ್ಯ – ೧೦೫

ವ್ಯಾಪಾರ – ೪, ೨೩, ೩೬, ೩೯, ೪೭, ೫೬, ೧೦೩

ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ – ೯೧

ವ್ಯಾಪನ ಕೆರೆ – ೫೬

ವ್ಯಾಯಾಮ – ೯೧