ಅಂಗಳ – ೯೪

ಅಂಚೆ – ೬೩, ೮೯, ೧೪೨

ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ – ೬೩

ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ – ೬೪

ಅಂಚೆ ತಂತಿ – ೩೬

ಅಂಚೆ ವಿಮಾ – ೬೪

ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ – ೪೯

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ – ೫೩

ಅಂತಸ್ತು – ೮೮, ೯೦

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ – ೫೧

ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ – ೩೧

ಅಕ್ಬರಸಾಬ್ – ೧೪೩

ಅಕ್ಕಿ – ೧೦೩

ಅಕ್ಟೋಬರ್ – ೧, ೧೬೮

ಅಕ್ಷರತೆ – ೬೭

ಅಚ್ಚಕನ್ನಡ – ೩೪, ೧೪೮

ಅಜ್ಜರಸ – ೯

ಅಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ – ೫೬

ಅಠಾರ ಕಛೇರಿ – ೭೭

ಅಡುಗೆ ಮನೆ – ೯೨

ಅಣೆಕಟ್ಟು – ೧೦೨

ಅತಿವೃಷ್ಟಿ – ೧೨೩

ಅಧಿಕಾರೇತರ – ೯೨

ಅಧಿಕಾರ – ೩೬

ಅಧಿಕಾರಿ – ೩೪, ೧೧೩

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು – ೭೦

ಅಧಿನಿಯಮ – ೭೦, ೭೨

ಅಧಿಪತ್ಯ – ೨೨, ೮೨

ಅನಂತಪುರ – ೧, ೬, ೭, ೧೩, ೧೫, ೧೯, ೪೧, ೫೮, ೬೨, ೯೩, ೯೯, ೧೦೮

ಅನಂತಶಯನಗುಡಿ – ೧೨೪, ೧೪೨

ಅನಕ್ಷರತೆ – ೧೫

ಅನಾವೃಷ್ಟಿ – ೧೨೩

ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್ – ೪೯, ೮೫

ಅನುಚಾನ – ೨

ಅನುತ್ತೀರ್ಣ – ೫೦

ಅನುದಾನ – ೧೧೦

ಅನೈಕ್ಯತೆ – ೪೮, ೫೧

ಅಪರಾಧ – ೪೪, ೪೮, ೧೦೬

ಅಪವ್ಯಯ – ೫೦

ಅಪಾಯಕಾರಿ – ೧೨೮

ಅಫೀಮು – ೫೯

ಅಬಕಾರಿ – ೬೪

ಅಭಿಮಾನ – ೬೮

ಅಭಿಲೇಕ – ೪

ಅಭಿವೃದ್ದಿ – ೫೩

ಅಬ್ದುಲ್‌ಸೂ ಅಘಾಭಾಷಾ – ೮೯

ಅಮರಾವತಿ – ೩೨

ಅಮಲ್ದಾರ – ೩೪

ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ – ೧೦೫

ಅರಮನೆ – ೭, ೭೯, ೧೨೧

ಅರಸ – ೯೩

ಅರಸರು – ೧೧೧

ಅರಸು – ೪೦

ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ – ೧೬೭

ಅರಿಶಿಣ – ೧೦೩

ಅರೇಬಿಕ್ – ೨೫

ಅಲಂಕಾರ – ೮೦

ಅಲಕ್ಷಿತ – ೨

ಅಲಕ್ಷಿತ ವರ್ಗ – ೫೩

ಅಲಗೇಷನ್ – ೮೪

ಅಲ್ಲಿಪುರ – ೯, ೮೦, ೮೪, ೮೫, ೧೪೨

ಅಲ್ಲೂರಿ – ೮೪

ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ – ೧೧೬

ಅವಿಭಾಜ್ಯ – ೧೫೬

ಅವಿವಾಹಿತ – ೮೫

ಅಶ್ವಶಾಲೆ – ೯೩

ಅಶೋಕ – ೮

ಅಷ್ಟಭುಜಾಕೃತಿ – ೧೨೦

ಅಸಂಖ್ಯಾತ – ೪೦

ಅಸಹಕಾರ – ೧೩೬

ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ – ೧೪೧

ಅರ್ಹತೆ – ೧೬೦

ಅಹಿಂಸೆ – ೧೫೨

ಅಳವಂಡಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿಸ್ವಾಮಿ – ೧೫೧

ಆಂಗ್ಲ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ – ೨೪

ಆಂಗ್ಲರ ಆಡಳಿತ – ೯೫

ಆಂಗ್ಲರು – ೧೦, ೩೮, ೧೬೭

ಆಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರ – ೨

ಆಂಗ್ಲೋ ಟರ್ಕಿಷ್ – ೮೩

ಆಂಧ್ರ – ೫೫, ೭೫

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ – ೬, ೧೬, ೧೭, ೧೨೯, ೧೫೩, ೧೫೭

ಆರ್ಕುಯೇಟ್ – ೭೬

ಆಗಸ್ಟ್ – ೧೦೦

ಆಡಳಿತ – ೨, ೧೫, ೧೯, ೩೧, ೩೨, ೩೪, ೩೮, ೭೬, ೭೮, ೧೨೪, ೧೫೫, ೧೬೫

ಆತ್ಮಗೌರವ – ೫೧

ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ – ೧೩೨

ಆರ್ಥಿಕ – ೨, ೪೬

ಆದವಾನಿ – ೧೪೨, ೧೪೩

ಆಧುನಿಕ – ೨೬, ೯೨

ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿ – ೭೭

ಆಧುನೀಕರಣ – ೧೦೨

ಆದೋನಿ – ೭, ೪೧, ೪೪, ೬೨, ೯೯, ೧೦೩, ೧೦೫, ೧೩೦

ಆನೆ – ೧೧೯, ೧೨೧

ಆನೆಗೊಂದಿ – ೧೨೪

ಆಫೀಮು – ೬೪

ಆಫ್ರಿಕಾ – ೫೫

ಆಮದು – ೫೩, ೧೧೬

ಆಯತಾಕಾರ – ೮೮

ಆರ್ಯಸಮಾಜ – ೪೯

ಆಯಲ್ – ೫೭

ಆಯಾಮ – ೧೪೪

ಆಯೋಗ – ೭೦, ೧೩೭

ಆರಾಧನಾ – ೧೨೨

ಆರೋಗ್ಯ – ೪೭

ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ – ೭೮

ಆಲೂರು – ೭, ೩೫, ೪೧, ೪೨, ೪೪, ೬೨, ೭೫, ೧೪೧

ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು – ೧೫೩

ಆವರಣ – ೧೨೨

ಆರ್ಸನ್‌ಕೇಸು – ೧೪೨

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ – ೫೯

ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ – ೨೭

ಆಹಾರ – ೫೩

ಆಹುತಿ – ೧೨೯

ಇಂಕ್ವಿಲಾಬ್ – ೧೩೯

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ – ೪೦, ೭೩

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ – ೪೦

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ – ೧೯, ೫೭

ಇಂಜನೀಯರ್ – ೯೧

ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿನಲ್‌ಕೋಡ್ – ೪೩, ೫೦

ಇಂಪಿರಿಯಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರೀಸರ್ಚ್ – ೫೪

ಇಟಗಿ – ೯೫

ಇಟ್ಟಿಗೆ – ೨೮, ೩೯, ೧೧೯

ಇಟಲಿ – ೫೮

ಇತಿಹಾಸ – ೩೨, ೪೦, ೭೩, ೧೬೭

ಇನಾಂ – ೧೦೬

ಇನಾಂಭೂಮಿ – ೨೦, ೨೭

ಇನಾಮು – ೬೦, ೬೬

ಇಸ್ಲಾಂ – ೯೮

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ – ೮೮

ಈಚಲಗಿಡ – ೧೩೮

ಈಜಿಪ್ಟ್ – ೫೮

ಈಶಾನ್ಯ – ೬

ಈಶ್ವರಪ್ಪ – ೧೪೦

ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ – ೧೭, ೧೦೭

ಈಸ್ಟ್ ಗೋದಾವರಿ – ೭೬

ಉಂಬಳಿ – ೨೭, ೬೦

ಉಕ್ಕು – ೫೬

ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆ – ೫೨

ಉಗ್ರಗಾಮಿ – ೧೩೫

ಉಗ್ರಾಣಿ – ೪೨

ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ – ೭, ೧೩೦

ಉಜ್ಜನಿ – ೧೨, ೧೦೨, ೧೩೮, ೧೪೧

ಉಡುಗೆ – ೩೬

ಉಣಿಕಾನ್ – ೧೪೧

ಉಣ್ಣೆನೇಯ್ಗೆ – ೫೭

ಉತ್ತರಕನ್ನಡ – ೭೮

ಉತ್ಸವಮಂಟಪ – ೧೧೭

ಉತ್ಪಾದನೆ – ೮೫

ಉದಯ – ೨೩

ಉದ್ಧಟತನ – ೫೨

ಉದಾರೀಕರಣ – ೧೧೬

ಉದಾಹರಣೆ – ೭೯

ಉದ್ದಾನವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ – ೧೧೯

ಉದ್ಯಾನವನ – ೬೬, ೮೦

ಉದ್ಯೋಗ – ೪೬, ೫೭, ೧೩೪, ೧೬೫

ಉನ್ನತ – ೫೦

ಉಪಖಜಾನೆ – ೨೦, ೪೧

ಉಪಟಳ – ೧೩೧

ಉಪದಂಡಾಧಿಕಾರಿ – ೧೦೫

ಉಪವಿಭಾಗ – ೯೯, ೧೦೯

ಉಪ್ಪರಿಗೆ – ೮೦

ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ – ೧೪೧

ಉಪ್ಪು – ೩೧, ೫೯, ೧೬೦

ಉರುವಕೊಂಡ – ೭, ೩೫, ೪೧

ಊರು – ೧೩೩

ಎಂಪೈರ್ – ೯೮

ಎ. ಹ್ಯಾಥವೇ – ೨೩

ಎಕರೆ – ೬೦, ೧೦೧

ಎಣ್ಣೆಬೀಜ – ೧೦೩

ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ – ೫೫, ೧೦೪

ಎಮ್ಮಿಗನೂರು – ೭, ೪೧, ೪೪, ೪೫, ೯೯

ಎಮ್ಮೆಗಳು – ೧೦೧

ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ – ೭೩

ಎರಡು – ೧೧೨

ಎರೆನೆಲ – ೧೬

ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾಯಿದೆ – ೭೧

ಎಳ್ಳು – ೫೫

ಏಕತೆ – ೩೮

ಏಕರೂಪ – ೩೬

ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ – ೨೮

ಏಕೀಕರಣ – ೧, ೧೪೫, ೧೪೯, ೧೫೪

ಏತನೀರಾವರಿ – ೧೦೨

ಏಜೆಂಟ್ – ೪೧

ಏಳು-ಬೀಳು – ೩೭

ಐಕ್ಯತೆ – ೧೪೦, ೧೬೦

ಐಕ್ಯಮತ್ಯ – ೧೩೫

ಐರನ್ – ೫೬

ಐರೋಪ್ಯ – ೭೯

ಐ.ಎಂ. ಮುತ್ತಣ್ಣ – ೨೪

ಒಂಟೆ – ೧೨೧

ಒಣಭೂಮಿ – ೧೦೮

ಒಡಂಬಡಿಕೆ – ೧೫೪

ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿ – ೧೨೭

ಓಚಯ್ಯಗಳು – ೬೮

ಓಬಳಾಪುರ – ೯೨

ಓಲೆಕಾರರು – ೬೩

ಔತಣಕೂಟ – ೧೩೯

ಔರಂಗಜೇಬ್ – ೮, ೧೧, ೯೮, ೧೦೬