ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾಚಾರಿಯರು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೬.

ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ ಪಿ., ಬಸರೂರು ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಬಸ್ರೂರು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ, ಶಾರದಾ ಕಾಲೇಜು, ಬಸ್ರೂರು, ೧೯೯೭.

ಗೋಪಾಲ್ ಬಿ.ಆರ್., ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೮೬.

ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಎಂ., ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೬೬ (ಮೂರನೆಯ ಮುದ್ರಣ, ೨೦೦೨).

ಜಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಡಿ.ಎಸ್., ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡಲಾಚೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಶುಭೋದಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೮೩.

ತಾಳ್ತಜೆ ವಸಂತಕುಮಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವಿನಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೮.

ನಾಗರಾಜ ಬಿ.ಎಸ್., ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಗರ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ವಿಜಯನಗರ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಪುಟ ೨, ಮೈಸೂರು, ೧೯೯೭.

ನಾಗೇಗೌಡ ಎಚ್.ಎಲ್., ಪ್ರವಾಸಿ ಕಂಡ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾಗ , ಮೈಸೂರು, ೧೯೬೪.

ಬಾಲಗೋಪಾಲ್ ಕೆ., ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆ, (ಅನು: ಶ್ರೀಮತಿ ಎಚ್.ಎಸ್.) ಬೆಳ್ಳಿಚುಕ್ಕಿ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೮.

ಮೋತೀಚಂದ್ರ, ಸಾರ್ಥವಾಹ (ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಪಥಪದ್ಧತಿ), ಅನು: ಪಾಟೀಲ ಎಚ್.ಎಸ್., ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಹೊಸದೆಹಲಿ, ೧೯೭೨.

ಮೋಹನ್‌ಕೃಷ್ಣ ರೈ ಕೆ., ಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಜನತೆ (ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರಿಂದ ಹೊಯ್ಸಳರವರೆಗೆ), ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೦೪.

ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತೆಲಗಾವಿ, ಮೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾತವಾಹನ ಯುಗ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೦೪.

ವಾಸುದೇವನ್ ಸಿ.ಎಸ್., ವಿಜಯನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪನಗರಗಳು, ವಿಜಯನಗರ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಪುಟ ೨, ಮೈಸೂರು, ೧೯೯೭.

ವಿವೇಕ ರೈ ಬಿ.ಎ. (ಸಂ), ಪ್ರವಾಸಿ ಕಂಡ ವಿಜಯನಗರ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೦೫.

ಶರ್ಮ ಆರ್.ಎಸ್., ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ, (ಅನು: ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣರಾವ್), ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ, ೧೯೯೯.

ಶಿರೂರ ಬಿ.ವಿ., ಶ್ರವಣಬೆಳ್ಗೊಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೯.

ಶಿವಣ್ಣ ಕೆ.ಎಸ್., ಕರ್ನಾಟಕ ಚರಿತ್ರೆ, ಸಂಪುಟ , ಕ್ರಿ.. ೧೩೩೬೧೭೬೦, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ೧೯೯೭.

ಷೇಕ್ ಅಲಿ ಬಿ., ಕರ್ನಾಟಕ ಚರಿತ್ರೆ, ಸಂಪುಟ , ಕ್ರಿ.. ೧೩೪೭೧೭೬೦, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ ವಿದ್ಯಾರಣ, ೧೯೯೭.

ಷೇಕ್ ಅಲಿ ಬಿ., ಕರ್ನಾಟಕ ಚರಿತ್ರೆ, ಸಂಪುಟ , ಕ್ರಿ.. ೧೭೬೦೧೮೦೦, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ೧೯೯೭.

ಸುಂದರ ಅ., ಕರ್ನಾಟಕ ಚರಿತ್ರೆ, ಸಂಪುಟ , ಆದಿ ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗದಿಂದ ಕ್ರಿ.. ೬೪೦, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ೧೯೯೭.

ಸುರೇಂದ್ರರಾವ್ ಬಿ., ಕರ್ನಾಟಕ ಚರಿತ್ರೆ, ಸಂಪುಟ , ಕ್ರಿ.. ೬೪೦೧೩೩೬, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ೧೯೯೭.

ಹಿರೇಮಠ, ಬಿ.ಆರ್., ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವರ್ತಕರು, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೮೬.

Aiyyar C.P.V., Town Planning in Ancient Deccan, Madras, 1911.

Anderson N.(Ed.), Urbanism and Urbanization, E.J. Brill, Leiden, 1964.

Appadorai A., Economic Conditions in Southern India, 1000-1500 A.D. two volumes, University of Madras, 1936.

Bari S.A., Non-Agrarian Taxation in Karnataka under Vijayanagara-1336-1565,  Ph.D. Thesis, Mangalore University, 1988.

Burton Stein, Peasant State and Society in Medieval South India, Oxford University Press, 1980.

Burton Stein, Essays on South India, Munshiram Manoharlal Publishers, 1997.

Burton Stein, The New Cambridge History of India-Vijayanagara, Cambridge University Press, 1993.

Champakalaxmi R., Trade, Ideology and Urbanization in South India, 300 B.C-A.D. 1300, Oxford Univesity Press, Delhi, 1996.

Chicherov A.J., India: Economic Development in the 16th-18th Centuries, Nauka Publishing House, Moscow, 1971.

Danvers F.C., The Portuguese in India, two volumes, Delhi, 1988.

Dikshit G.S., Local Self Government in Medieval Karnataka, Dharwar, 1964.

Disney A.R., Twilight of the Pepper Empire-Portuguese Trade in the Early Seventeenth Century, Cantale, 1978.

Dutt R.C., The Economic History of India, two volumes, Government of India, New Delhi, 1976.

Ghosh A., The City in Early Historical of India, Simla, 1973.

Gopal M.H., Tipu Sultan’s Mysore, An Economic Study, Popular Prakashana, Bombay, 1971.

Grewal J.S. and Indu Banga (Eds.), Studies in Urban History, Guru Nanak  Dev University Amritsar, 1981.

Gururajachar S., Some Aspects of Economic and Social Life in Karnataka, A.D. 1000-1300, Prasaranga, University of  Mysore, 1974.

Gururaja Bhat P., Studies in Tuluva History and Culture, Manipal, 1975.

Hermann Kulke (Ed.), The State in India 1000-1700, Oxford University Press, Delhi, 1995.

Indu Banga (Ed.), The City in Indian History, Manohar Publications, New Delhi, 1991.

Irfan Habib, Essays in Indian History-Towards a Marxist Perception, Tulika, New Delhi, 1995.

Jain V.K., Trade and Traders in Western India, A.D. 1000-1300, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi, 1990.

Kosambi D.D., The Culture and Civilisation of Ancient India in Historical Outline, Vikas Publishing House, New Delhi, 1992.

Kumar K., Karwar and Kanara Ports, Bharati Publishing House, Bombay, 1949.

Kuppuswamy G.R., Economic Conditions in Karnataka A.D. 973-1336, Karnataka University, Dharwad, 1975.

Mahalingam T.V., Administration and Social Life under Vijayanagara, Madras, 1940.

Mahalingam T.V., Economic Life in the Vijayanagara Empire, Madras, 1951.

Mathew K.S.(Ed.), Mariners, Merchants and Oceans, Manohar Publishers, New Delhi, 1995.

Mathew K.S.(Ed.), Ship-building and Navigation in the Indian Ocean Region, A.D. 1400-1800, Manohar Publishers, New Delhi, 1997.

Meera Abraham, Two Medieval Merchant Guilds of South India, Manohar, New Delhi, 1988.

Misra B.B., The Indian Middle Classes – Their Growth in Modern Times, Oxford, 1978.

Motichandra, Trade and Trade Routes in Ancient India, Abhinav Publications, New Delhi, 1977.

Nainar S.M.H., Arab Geographers Knowledge of  South India, Madras, 1942.

Narasimha Moorthy A.V., The Coins of Karnataka, ಗೀtha Book House, Mysore, 1975.

Nayanjot Lahiri, The Archaeology of Indian Trade Routes Upto C. 200 B.C., Oxford University Press, New York, 1992.

Pearson M.N., Coastal Western India, Studies form the Portuguese Records, Concept Publishing Company, New Delhi, 1984.

Prasad O.P., Decay and Revival of Urban Centres in Medieval South India, C.A.D. 600-1200, Janaki Prakashan, Patna, 1989.

Rodney Hilton (Ed.), The Transition from Feudalism to Capitalism, Verso, London, 1978.

Saarinen E., The City, its growth, its decay and its future, New York, 1945.

Saki, Making History : Karnataka’s People and Their Past, Volume I, Stone Age to Mercantilism, Vimukthi Prakashana, Bangalore, 1998.

Sanjay Subramanyam (Ed.), Money and Market in India, 1100-1700, Oxford University Press, Delhi, 1994.

Sharma R.S., Urban Decay in India (C. 300-C. 1000), Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi, 1987.

Shastry, B.S., Studies in Indo-Portuguese History : A Collection of Articles on Indo – Portuguese History, I.B.H. Prakshana, Bangalore, 1981.

Sheik Ali B., British Relations with Haidar Ali 1760-1782, Rao and Raghavan, Mysore, 1963.

Sheik Ali B., Tipu Sultan : A Study in Diplomacy and Confrontation, ಗೀtha Book House, Mysore, 1982.

Sinnappah Arasaratnam, Merchants, Companies and Commerce on the Coromandal Coast, 16501740, Oxford University Press, 1986.

Sjoberg G., The Pre-industrial City, The Free Press, Glencoe, Illinois, 1960.

Vasantha  Madhava K.G., Religions in Coastal Karnataka : 1500-1763, Inter-India Publications, New Delhi, 1985.

Vasantha Madhava K.G.,  Western Karnataka – Its Agrarian Relations, A.D. 1500-1800, Navrang, New Delhi, 1991.

Venkatesvara Rao T., Local Bodies in Pre-Vijayanagara Andhra, Karnataka University, Dharwad, 1975.

Vijaya Kumar Thakur, Urbanisation in Ancient India, Abhinav Publications, New Delhi, 1981.

Warmington E.H., The Commerce between the Roman Empire and India, London, 1928.