೧. ಕುವೆಂಪು, ೨೦೦೪, ಜನಪ್ರಿಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ, ಉದಯರವಿ, ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು.

೨. ತಳವಾರ, ಎನ್. ಎಂ., ೨೦೦೭, ರಾಮನಾಥ ಚರಿತೆ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಅಭಿರುಚಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು,

೩. ದಾಸೇಗೌಡ ಹೆಚ್.ಆರ್., ೨೯೮೮, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಮೈಸೂರು ವಿ,ವಿ., ಮೈಸೂರು.

೪. ಪದ್ಮಾಕರ ವಿ.ವರ್ತಕ, ೨೦೦೨, (ಮರಾಠಿ), ಹೇಮಂತರಾಜ (ಕನ್ನಡ), ವಾಸ್ತವ ರಾಮಾಯಣ, ಸುಮಂತ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೫. ನರ್ಪಾಜೆ ಭೀಮಭಟ್ಟ, ೨೦೦೨, (ಅನು): ಕಲ್ಹಣನ ರಾಜತರಂಗಿಣಿ, ಕ.ಸಾ.ಪ., ಬೆಂಗಳೂರು.

೬. ಬಾಲಗೋಪಾಲ್, ೧೯೯೮, (ಮೂಲ), ಎಚ್.ಎಸ್.ಶ್ರೀಮತಿ (ಅನು): ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

೭. ಭುವನೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ್, ೨೦೦೮, ತಿರುಕ್ಕುರಳ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜನೀತಿ, ಶಬರಿಮಲಯನ್ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೀಬ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

೮. ರಾಮಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ೨೦೦೪, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ, ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು.

೯. ಲಕ್ಕಪ್ಪಗೌಡ ಎಚ್.ಜೆ., ೧೯೯೨, ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ: ಒಂದು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು.

೧೦. ವರದರಾಜನ್ ಮು., ೧೯೮೦, (ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ) ಎಲ್.ಗುಂಡಪ್ಪ, ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನವದೆಹಲಿ.

೧೨. ಶೆಟ್ಟರ್ ಷ., ೨೦೦೭, ಶಂಗಂ ತಮಿಳಗಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡನಾಡು ನುಡಿ, ಅಭಿನವ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೧೩. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಾಠ, ೨೦೦೭, ತಿರುಕ್ಕುರಳ್ ಅನು: ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೧೪. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಸಿ.ಎನ್., ೧೯೭೭, ಕನ್ನಡ: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ, ಸಂಪುಟ – ೧ ಮತ್ತು ಡಿ.ವಿ.ಕೆ. ಮೂರ್ತಿ, ಮೈಸೂರು.

೧೫. ಶ್ರೀಪಾದ ರಘುನಾಥ ಭಿಡೆ (ಅನು), ಸರಸ್ವತಿ ಗಜಾನನ ರಿಸಬೂಡ, ೧೯೯೦, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ: ಶಾಪ ಮತ್ತು ವರ, ಗೀತಾಬುಕ್‌ಹೌಸ್, ಮೈಸೂರು.

೧೬. Pandit D Savariroyan (ed) 2004, Valmiki Ramayana and South Indian Sociology. Vol-7, aes, Delhi

೧೭. Subramania, 2004, a Critical Review of the Story of Ramayana the Tamilian Antiquary Vol-2, AES Delhi.