ನಾಕು ನಾಲ್ಕು
ನಿನ್ನಾನಾಗೊಂದು  
ನಿಲ್ಲಿಸಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಟ್ಟು
ನೀಲಾನಂಬು ನೀಲವೆನ್ನೂವ
ನುಳಿದಾಳೆ  
ನೆಗದಾಳು ಎತ್ತಿದಳು.
ನೆಗೆ ನಗೆ
ನೆಗ್ರ ಕೂದಲು
ನೆಡಿಯಾಲೆ ನಡೆಯಲಿ
ನೆರವಪ್ಪೆ ನೆರವಾಗುತ್ತೇನೆ
ನೆರೆ ಋತುಮತಿ
ಪಡಿ ಬೀಕ್ಷೆ
ಪಡಿಗರ ಕಾಯುವವ
ಪದನಾ ಹಾಡು
ಪಪ್ಪಾಳಿ ಉಡಿಗೇ ?
ಪವಡಿಸು ಮಲಗು, ಬೀಳು,
ಪರ‍್ಸದ ಪ್ರಸಾದ
ಪಾರ್ವತ್ರರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು
ಪುಟ್ಟೂ ಸಣ್ಣ
ಪುರಿಸ ಗಂಡ,
ಪೆಟೆ ಸಲ, ಸಾರೆ
ಬ‌ಗ್ಸ ಬೊಗಸೆ
ಬಡರ ಬಡಿಗೆ, ಸೆಳೆ
ಬಣದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ
ಬಯ್ ರಂಗ ಬೈರಾಗಿ
ಬರ್ಬಾರ ಬರಕೂಡದು,
ಬರ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ
ಬರವೀನೋಲೆ ಕರೆಯೋಲೆ
ಬರವಾದು ಬರಿದಾಯ್ತು
ಬರುವಾದೂ ಬರಿದಾದವು
ಬಲಗೂಳು ಬಲಿಕೊಳು ?
ಬಲಿ ಬಲ್ಲೇನು
ಬಳ್ದಮಿಂದ ಕಲಶನೀರು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ
ಬಳಕೀತೆ ಬಳುಕುತ
ಬಳಗು ತೆಗೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡು
ಬ್ರಸ್ತರ ಗುರುವಾರ
ಬಾಗಕ, ಬಾಂಕ ಖಡ್ಗ, ಕತ್ತಿ
ಬಾಗ್ಲೋರು ಬಾಗಿಲ ಕಾಯುವವರು
ಬಾಮಕ್ಕೆ ಚೆಲುವಿಗೆ
ಬಾರ ಸಲ, ಬಾರಿ
ಬಿನ್ನಾಣಿ ಕೆಲಸಿ
ಬಿಲ್ನರು ಬಿಲ್ಲುಗಾರರು
ಬೆಗೋರಿಸು ಹುರಿದು
ಬೆನ್ನಗ್ ಮಾಡು ಅಲಕ್ಷಿಸು
ಬೊನ್ಪತ್ತಿ ಭಾನುಮತಿ
ಬೊನ್ನ ಹಸೆ ಹೊನ್ನ ಹಸೆ
 
ಮಕ್ಲಾ ಮಗ್ಗುಲಿಗೆ
ಮಟ್ಟಾ ಮಠ
ಮಡಗು ಇಡು, ಹಿಡಿದು
ಮತಿಯಕ್ಕ ಹಾಡಿನ ದೇವತೆ
ಮನಸೀರು ಮನುಷ್ಯರು
ಮುಯ್ತು ನಂದು
ಮಯ್ಯೆಡ ನಂದೀಹೋಗಬೇಡ
ಮರ್ಗೀತೆ ದುಃಖಿಸುವೆ
ಮರ್ಚೊಂದು ತಿರುಗಿ ಇನ್ನೊಂದು
ಮರಸಾರಿ ಮರಸೇರಿ
ಮಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಮಸ್ತದಿ ವಸ್ತು ಒಡವೆ ? ಉಡಿಗೆ ?
ಮಂಗಿಲ ಮಂಗಲ, ಮದುವೆ
ಮಾದಲ ವತ್ತುಲಂಗ
ಮಿಂಚು ಕತ್ತಿ
ಮಿಂತು ತಿಂದಿತು, ಮೇಯಿತು
ಮಿಗೋಲಾದು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು
ಮುಚ್ಚು ಮುಚ್ಚು
ಮುಡಾಕಿ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿ
ಮುಟ್ಟೀಲ ಗುಂಡಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾಳೆ
ಮುರ್ದುಬ್ಬು ಮುಂದು ಹಬ್ಬು
ಮುಂಗರಿ ಮುಂಗುಸಿ
ಮೂರ್ ನೀರ್ ಮುಟ್ಟಾದ ೩ ದಿನದ ಸ್ನಾನ
ಮೂರೊತ್ತರ ಮೂರು ಸಲ
ಮೆ-ಗರ, ಮೆ-ರ ಮೇಲೋಗರ
ಮೆದಲಗಿ ಮೇಲ್ಸೆರಗು
ಮೆಲೋವಾಳೆ ತಿನ್ನುವಳು
ಮೇಟಿ ಮುಖ್ಯರಕ್ತನಾಳ
ಮೊಗೋಳೀಗೆ ಮಗಳಿಗೆ
ಮೊವದ ಸರ ಕರಿಮಣಿ, ಮಂಗಲ ಸೂತ್ರ
ರಗತ ರಕ್ತ
ರಾಗದ ಚೆನ್ನುರಿ ತಂಬೂರಿ
ರೂಪತಿ, ರೋಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ
ವರ್ನಾಗಿ ಸರಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ
ಸತಿಸಾಪ ಸತ್ಯವಾನ
ಸದಿ ಕಸ
ಸಮೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು
ಸಮೆ ಕಡಿ
ಸಯ್ವಾಗಿ ಸಹಿತವಾಗಿ
ಸವರತಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಸವ್ನಾನೆ ಹೊರಟಾನೆ
ಸಂಬರ ಸಂಬಾರ
ಸಂಬಳಗಿ ತಟ್ಟೆ
ಸಂಬು ಸೀವ
ಸಾದೇವ ಸಹದೇವ
ಸಾಯಕ ಕತ್ತಿ, ಬಾಣ,
ಸಾರೋಗಿ ಬಾರಿ ಹೋಗಿ
ಸಾಸಟಗಿ ಸಮರ್ಥ?
ಸಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೂಗ ಹಾಕುವ ಕಣ್ಣಿ
ಸಿಕ್ಸಾ ಶಿಕ್ಷೆ
ಸಿಬ್ಯಲಾಡು ಕೂಡಾಡು
ಸಿಮ ಶಿವ
ಸಿಂಗ ಸಿಂಹ, ನರಸಿಂಹ
ಸೀಗ್ರರು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಬಂಧುಗಳು
ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ನಾಯಿ
ಸುಮನಿದ್ರೆ ಸುಖ ನಿದ್ರೆ
ಸೆಟ್ಟುಗ ಸಟ್ಟುಗ
ಸೆಡೋಲಿಸು ಸಡಿಲಿಸು
ಸೆಮಂತರಿ ಸಾವಿತ್ರಿ
ಸೆಯಾ ಛಾಯೆ, ಚಹರೆ
ಸೆರ್ ದನಿ ಸರಿ ಧ್ವನಿ
ಸೆರುಮುಡಿ ಶ್ರೀ ಮುಡಿ?
ಸೆರ್ಮುಡಿ ಸೋರ್ಮುಡಿ ?
ಸೊಕ್ಕ ತೀ ತಾಂಬೂಲ, ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಿ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳು
ಸೊಗದೇ ಸುಗಿದು
ಸೊಗಿ ನವಿಲು
ಸೊಣದು ಒಗೆದು
ಸೋಡಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಆಟ
ಸೋವು ಸುಳಿವು
ಹಕ್ಲ ತೋಟ, ಬೇಣ
ಹಚ್ಚಗಿ ಗೋಲಾಕಾರದ ಉದ್ದವಾದ ಅಕ್ಕಿ, ತೊಳೆಯುವ ಬೆತ್ತದ ಚಬ್ಬೆ
ಹತ್ಯಾಣಪುರ ಹಸ್ತಿನಾಪೂರ
ಹರ‍್ದಬ್ಬು ಹರಿದುಹಬ್ಬು,
ಹರ್ ನೀರು ಹರಿಯುವ ನೀರು
ಹಸಗುತ್ತೆ ಅಗಸಗಿತ್ತಿ
ಹಳ್ಗನಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಗ ಎಂಬ ಜಾತಿಯ ಅಕ್ಕಿ
ಹಳವು ಕಲಂಕ, ಕುಂದು
ಹಾದಗಲೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಹಾಸನ ಆಸನ, ಹಾಸಿಗೆ
ಹಾಸಾ ಹಾಸಿಗೆ
ಹಿಮ್ತದೆ ಮಿಡುಕಾಡುತ್ತದೆ
ಹೀತ್ರಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ
ಹಿಲ್ಸ ಜ್ಯೋತಿ, ಹಿಲಾಲ
ಹುಗಳೂವೆ ಹೊಗಳುವೆ
ಹುರದಾಳೆ ಹಚ್ಚಿದಳು
ಹುದದೆ, ಮುರಿಯಿತು
ಹುರದಾವೇ ಮುಗಿಯಿತು
ಹುರೋಗಡಲೆ ಹುರಿಗಡಲೆ
ಹೂಂಗು ಹೂ
ಹೆಡಿಗ್ಯನ ಬೆತ್ತದ ಬುಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿಯ
ಹೆಣಿ ಟೊಂಗೆ
ಹೆರ್ದಾಲಿ ಹಿರಿದಾಗಲಿ
ಹೆರಗ್ಹಣದೆ ಹೊರಗೆ ಹೊಡೆದು
ಹೆರಿ ಹಿರಿ
ಹೆರಗೆ ಹೊರಗೆ
ಹೆರುದಕ್ಕು ಹಿರಿದಾಗುವುದು
ಹೆರೋಟಾನೆ ಹೊರಟನು
ಹೇಮಸ ಹೀಯಾಳೀಸಿ
ಹೇಳಿಯ ಸೊಗಸಾದ ?
ಹೆಳ್ದಗೂರ ಹೇಳಿದವರಿಗೂ
ಹೆಳೂಗಿ ಬುಟ್ಟಿ
ಹೊಗಲು ಹೆಗಲು
ಹೊಳಲು ಹೊಳಹು , ಸುಳಿವು
ಹೋದಂಕು ಹೋದ ಹೊರತು.

* * *