ತರುಣ ಗೋಪಾಲಗೌಡ

ತರುಣ ಗೋಪಾಲಗೌಡ

ತಾಯಿ ಶೇಷಮ್ಮ

ತಾಯಿ ಶೇಷಮ್ಮ

ಗೋಪಾಲಗೌಡರ ಮನೆ

ಗೋಪಾಲಗೌಡರ ಮನೆ

ಗೋಪಾಲಗೌಡರ ಓದಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರಗ

ಗೋಪಾಲಗೌಡರ ಓದಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರಗ

ಗೋಪಾಲಗೌಡರು ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ

ಗೋಪಾಲಗೌಡರು ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ

ಗೋಪಾಲಗೌಡರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರಗ

ಗೋಪಾಲಗೌಡರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರಗ

ಬಾಳಸಂಗಾತಿ ಸೋನಕ್ಕ ಅವರೊಂದಿಗೆ

ಬಾಳಸಂಗಾತಿ ಸೋನಕ್ಕ ಅವರೊಂದಿಗೆ

ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಬಾಳಿಗಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ

ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಬಾಳಿಗಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ

ಪತ್ನಿ ಸೋನಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಇಳಾಗೀತರೊಂದಿಗೆ

ಪತ್ನಿ ಸೋನಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಇಳಾಗೀತರೊಂದಿಗೆ

ಗೆಳೆಯರೊಡನೆ

ಗೆಳೆಯರೊಡನೆ

ಗುರು ರಾಮಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯಾರೊಂದಿಗೆ

ಗುರು ರಾಮಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯಾರೊಂದಿಗೆ

ಜೆ.ಎಚ್. ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಲೋಹಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ

ಜೆ.ಎಚ್. ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಲೋಹಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ

ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ

ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ

ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ

ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ

ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ

ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ

ಲಾಲ್‌ಬಹುದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಮುಲ್ಕಾ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆಗೆ

ಲಾಲ್‌ಬಹುದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಮುಲ್ಕಾ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆಗೆ

ಎಸ್.ಎಸ್. ಕುಮಟಾ, ಮಧುಲಿಮಯೆ, ಜೆ.ಎಚ್. ಪಟೇಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ

ಎಸ್.ಎಸ್. ಕುಮಟಾ, ಮಧುಲಿಮಯೆ, ಜೆ.ಎಚ್. ಪಟೇಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ

ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ

ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ

ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಗೋಪಾಲ್, ಅಣ್ಣಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಶಿವಣ್ಣ, ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾಂ, ಕೆ.ಜಿ. ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಟಿ.ಎನ್. ನಾಗರಾಜ್ ಡಾ. ಲೋಹಿಯಾ, ಶ್ರೀಕಂಠಶರ್ಮ, ಖಾದ್ರಿ ಶಾಮಣ್ಣ, ಜೆ.ಎಚ್. ಪಟೇಲ್ ಅವರುಗಳೊಂದಿಗೆ

ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಗೋಪಾಲ್, ಅಣ್ಣಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಶಿವಣ್ಣ, ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾಂ, ಕೆ.ಜಿ. ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ, ಟಿ.ಎನ್. ನಾಗರಾಜ್ ಡಾ. ಲೋಹಿಯಾ, ಶ್ರೀಕಂಠಶರ್ಮ, ಖಾದ್ರಿ ಶಾಮಣ್ಣ, ಜೆ.ಎಚ್. ಪಟೇಲ್ ಅವರುಗಳೊಂದಿಗೆ

ಸಮಾಜವಾದಿ ಯುವಜನ ಸಭಾ ಮೆರವಣಿಗೆ: ರವಳಪ್ಪ, ಧರ್ಮಪ್ಪ, ಕೆ.ಜಿ. ಮಹೇಶ್ರರಪ್ಪ, ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಜೆ.ಎಚ್. ಪಟೇಲ್ ಮುಂತಾದವರೊಂದಿಗೆ

ಸಮಾಜವಾದಿ ಯುವಜನ ಸಭಾ ಮೆರವಣಿಗೆ: ರವಳಪ್ಪ, ಧರ್ಮಪ್ಪ, ಕೆ.ಜಿ. ಮಹೇಶ್ರರಪ್ಪ, ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಜೆ.ಎಚ್. ಪಟೇಲ್ ಮುಂತಾದವರೊಂದಿಗೆ

ರವಳಪ್ಪ, ಡಾ. ಲೋಹಿಯಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪೊನ್ನಮ್ಮಳ್ ಮತ್ತಿತರೊಂದಿಗೆ

ರವಳಪ್ಪ, ಡಾ. ಲೋಹಿಯಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪೊನ್ನಮ್ಮಳ್ ಮತ್ತಿತರೊಂದಿಗೆ