೧. ಅಂಬಳಿಕೆ ಹಿರಿಯಣ್ಣ, ೧೯೭೮, ಮಲೆನಾಡ ಜನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಮೈಸೂರು, ಪುಸ್ತಕ ಚಿಲುಮೆ.

೨. ಅಂಬಳಿಕೆ ಹಿರಿಯಣ್ಣ, ೧೯೯೯, ಮಲೆನಾಡಿನ ವೈಷ್ಣವ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ.

೩. ಐನಂಡ ಎಂ. ಧನು, ೨೦೦೦, ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬೇಟೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೇಟೆಗಳು, ಸಂ. ದೇವೇಂದ್ರಕುಮಾರ ಹಕಾರಿ), ಬೆಂಗಳೂರು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ.

೪. ಕಡಿದಾಳು ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪಗೌಡ, ೧೯೯೮, ಮಲೆನಾಡಿನ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ನಾಮಧಾರಿಗೌಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ (ರಿ), ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ.

೫. ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಪಣಾಜೆ, ೧೯೭೮, ಬೇಟೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಪುತ್ತೂರು, ಕನ್ನಡ ಸಂಘ.

೬. ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಪಣಾಜೆ, ೧೯೭೯, ಈಡೊಂದು ಹುಲಿಯೆರಡು, ಮಂಗಳೂರು ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಿತಿ.

೭. ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಪಣಾಜೆ, ೧೯೮೨, ಬೇಟೆಯ ಉರುಳು, ಮಂಗಳೂರು ಭಾರದ್ವಾಜ ಪ್ರಕಾಶನ.

೮. ಗೋವಿಂದರಾಜು. ಟಿ. ೧೯೯೬, ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ (ಹೊಯ್ಸಳ ಸಂಪುಟ ಸಂ. ಮಳಲಿ ವಸಂತಕುಮಾರ) ಹಾಸನ, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ೬೫ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ.

೯. ನೆರೇಂದ್ರ ರೈ ದೇರ್ಲ, ೧೯೯೫, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ, ಪುತ್ತೂರು.

೧೦. ಪ್ರಕಾಶ್.ಎಂ.ಎಸ್., ೨೦೦೦, ‘ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬೇಟೆ’ (ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೇಟೆಗಳು, ಸಂ. ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ಹಕಾರಿ), ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ.

೧೧. ರಮೇಶ್. ಸ.ಚಿ., ೨೦೦೧, ಬೇಟೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪದಕೋಶ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ.

೧೨. ರಾಮಣ್ಣ. ಯು.ಎಸ್., ೨೦೦೦, ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬೇಟೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೇಟೆಗಳು ಸಂ. ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ಹಕಾರಿ), ಬೆಂಗಳೂರು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ.

೧೩. ವಿವೇಕ ರೈ.ಬಿ.ಎ., ೧೯೮೪, ಬೇಟೆ ಜಾನಪದ (ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾನಪದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಸಂ. ಎಚ್.ಜೆ .ಲಕ್ಕಪ್ಪಗೌಡ), ಬಿ.ಆರ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ.

೧೪. Allen. R.E. 1990, The Consise Oxford Dictionary of Current English, Delhi, Oxford University.

೧೫. Children’s Britannica, 1992, Encyclopaedia Britannica, Vol. No. 9 Chicago Inc.

೧೬. Merit Students Encyclopaedia, 1990, Vol. No. 9. New York, Macmillan Educational Company.

೧೭. New Encyclopaedia Britannica, 1992, Vol. No. 6, Chicago Encyclopaedia Britannica Inc.