ಅನುಬಂಧ ೧

ಭಾರತದ ಶಿಲಾಶ್ರಯ ಚಿತ್ರನೆಲೆಗಳು ಮಧ್ಯಭಾರತದ ಮರಳುಗಲ್ಲಿನ ಶಿಲಾಶ್ರಯ ಚಿತ್ರನೆಲೆಗಳು

೧. ಅಹಿರೌರ

೨. ಭೈನಸೂರ

೩. ರಾಜ್‌ಪುರ್

೪. ಬಂಡಾ

೫. ಪಚ್ಚಮಡಿ

೬. ಸಾಗರ್

೭. ಭಾನುಪುರ ಚಂಬಲ್

೮. ಕೋಟಾ

೯. ಭೂಪಾಲ್

೧೦. ಭೀಂಬೇಡ್ಕಾ

೧೧. ರೈಸೇನ್, ಆದಂಘಡ್

೧೨. ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್

೧೩. ಶಿಲಾನಿಮಾಳ್ವ

೧೪. ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ

೧೫. ನರಸಿಂಗಘರ್

೧೬. ಮಿಡ್ನಾಪುರ್

೧೭. ರಾಯ್‌ಘರ್ ಇತ್ಯಾದಿ

 

ಅನುಬಂಧ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಹಾಗೂ ಮರಳುಗಲ್ಲಿನ ಶಿಲಾಶ್ರಯ ಚಿತ್ರಗಳು : ಕರ್ನಾಟಕ

೧. ಬಾದಾಮಿ : ಮರಳುಗಲ್ಲು

೨. ರಾಮದುರ್ಗ

೩. ಕುಟಕನಕೇರಿ

೪. ಹೊಸ ಮಹಾಕೂಟ

೫. ಐಹೊಳೆ

೬. ನಿರಗುಂದ

೭. ಕೊಪ್ಪಳ

೮. ಬಿಳೆಭಾವಿ

೯. ಹಿರೇಬೆನಕಲ್

೧೦. ಇಂದುರ್ಗಿ

೧೧. ಮಲ್ಲಾಪುರ

೧೨. ಆನೆಗೊಂದಿ

೧೩. ಆಂಜನಹಳ್ಳಿ

೧೪. ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ

೧೫. ನಾರಾಯಣಪುರ

೧೬. ಬಂಡಿಹರ್ಲಾಪುರ

೧೭. ಚಿಕ್ಕರಾಮಪುರ

೧೮. ವೆಂಕಟಾಪುರ

೧೯. ಪಿಕ್ಕಿಹಾಳ

೨೦. ಮಾನ್ವಿ, ನೀರಮಾನ್ವಿ

೨೧. ಬೈಲ್ ಮರ್ಚೇಡ್

೨೨. ಸಿರಿವಾರ

೨೩. ಆತನೂರು (ತೊಗಲಗುಡ್ಡ)

೨೪. ಬಲಚಕ್ರ

೨೫. ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ

೨೬. ಹಂಪಿ

೨೭. ಸಂಗನಕಲ್ಲು, ಕಾಸಿಬಟ್ಟು

೨೮. ಕುರಗೋಡು

೨೯. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

೩೦. ಕಮಲಾಪುರ

೩೧. ಕನಕಪುರ

೩೨. ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ (ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.ಬಳಿ)

೩೩. ಟೇಕಲ್

೩೪. ಗಾವಳಿ

೩೫. ಬಸರೂರು

೩೬. ನವಿಲುತೀರ್ಥ

೩೭. ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ

೩೮. ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ

೩೯. ಕಪ್ಪಗಲ್

೪೦. ಸಂಗನಕಲ್ಲು

೪೧. ಕಲ್ಲೂರು

ಕುಟ್ಟುನೀರು ಚಿತ್ರಗಳು

೧.ಕಮಲಾಪುರ (ಕನ್ನಡ ವಿ.ವಿ.ಆವರಣ)

೨. ಗಾವಳಿ

೩. ಬಸರೂರು

೪. ಹೊಳಲೂರು

೫. ಕುಳ್ಳೊಳ್ಳಿ

೬. ನವಿಲುತೀರ್ಥ

೭. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

೮. ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ

೯. ಜಟ್ಟಿಂಗ ರಾಮೇಶ್ವರ

೧೦. ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ

೧೧. ಅ‌ಪ್ಪಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ

೧೨. ಕಪ್ಪಗಲ್

೧೩. ಸಂಗನಕಲ್ಲು

೧೪. ಕುರುಗೋಡು

೧೫. ಹಳಕುಂಡಿ

೧೬. ರಾಜಾಪುರ

೧೭. ಬೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ

೧೮. ಮಸ್ಕಿ

೧೯. ಪಿಕ್ಕಿಹಾಳ

೨೦. ತಾವರಗೇರ

೨೧. ಭಿಲ್ಲಮರಾಯನಗುಡ್ಡ

೨೨. ಕಲ್ಲೂರು

೨೩. ಕೊಪ್ಪಳ

೨೪. ಬೆಳಗಲ್

೨೫. ಬುರುಡೇಕಟ್ಟೆ ಜೇನುಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡ (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ)

 

ಅನುಬಂಧ

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಶಿಲಾಶ್ರಯ ಚಿತ್ರ ನೆಲೆಗಳು

೧. ಅದೋನಿ

೨. ಬೊಲ್ಲರಮ್

೩. ಬುದಗವಿ

೪. ಬುಡಿಗಪಲ್ಲಿ

೫. ಚಿಂತಲಕುಂಟ

೬. ದುರ್ಗಮ್

೭. ದಪ್ಪಲ್ಲೆ

೮. ದುಪದಘುಟ್ಟು

೯. ಎಡತನೂರು

೧೦. ಗವಿಬಂಡ

೧೧. ಕೇತಾವರಮ್ (ಪುಲಿಚೆರ್ಲ)

೧೨. ಕೋಕಪೇಟ್

೧೩. ಕಾಲುವಬುಗ್ಗ

೧೪. ನಾಯಿಡುಪಲ್ಲಿ

೧೫. ಪಾಂಡವುಲಗಟ್ಟು

೧೬. ರೇಗೊಂಡ

೧೭. ರಾಮಗುಂಡೆಂ

೧೮. ರಾಮಚಂದ್ರಪುರಂ

೧೯. ಸಂಗನೋನಿಪಲ್ಲಿ

೨೦. ತೇನಗಲ್

೨೧. ವೇಲ್ಪುಮಡುಗು

೨೨. ವಾರಗಲ್

೨೩. ದೊಂಗಲಗಟ್ಟು

೨೪. ಕಂಗುಂದಿ

 

ಅನುಬಂಧ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶಿಲಾಶ್ರಯ ಚಿತ್ರಗಳಿರುವ ನೆಲೆಗಳು

೧. ಸಂದ್ರಾಯನಪಲ್ಲಿ       ವೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

೨. ಚಂದ್ರಾಪುರಂ          -“-

೩. ವಯ್ಯನಪಲ್ಲಿ             “-”

೪. ಆಲಂಗಾಯಂ             -“-

೫. ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ       ಧರ್ಮಪುರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

೬. ಮಹರಾಜಕಡೈ         -“-

೭. ಕೀಳ್‌ವಾಳೈ  ವಿಲ್ಲುಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆ

೮. ಉದಯತ್ತೂರ್         (ಕೊಡೈಕಲ್)-“-

೯. ಆಲಂಬಾಡಿ               -“-

೧೦. ಕೊಲ್ಲೂರು              -“-

೧೧. ವೇಟೈಕಾರನ್‌ಮಲೈ          ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

೧೨. ಆನೈಪೆಟ್ಟಿ  ಮಧುರೈ ಜಿಲ್ಲೆ

೧೩. ತಿರುಮಲೈ ಮಧುರೈ ಜಿಲ್ಲೆ

೧೪. ಶಿರುಮಲೈ ದಿಂಡಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು

೧೫. ಯಲ್ಲಸಮುದ್ರಂ      -“-

೧೬. ನಾಗನೂರ್ ಪಟ್ಟಿ    ವಿಲ್ಲುಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆ

೧೭. ಕಾರಿಕ್ಕಿಯೂರ್       ನೀಲಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

೧೮. ಮಾವಾಡೈಪು        -“-

೧೯. ಯೆರಪೆಟ್ಟು  -“-

೨೦. ಆನೈಪಟ್ಟಿ   ಮಧುರೈ ಜಿಲ್ಲೆ

೨೧. ಮುದುಪಟ್ಟಿ -“-

೨೨. ಕೈದಾರಿಪಟ್ಟಿ         -“-

ಕೇರಳ

೧. ಎಡಕಲ್ ಗುಹೆಗಳು

೨. ಇಡುಕ್ಕಿ ಶಿಲಾಶ್ರಯ ನೆಲೆಗಳು

 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದಿಗೆ

೧. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಕಾಲದ ಕಲೆ, ಅ.ಸುಂದರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೪.

೨. ಭೀಂಬೇಟ್ಕಾ ಕಲ್ಲಾಸರೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಪುರವಣಿ, ೧೯೯೧.

೩. ಕನ್ನಡ ದೃಶ್ಯಕಲೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಚಹರೆಗಳು http://www.vishvakannada.com/subramanyam… 23.6.2001

೪. World prehistory in new perspecitve, Grahame clark, Cambridge University press, 1996.

೫. Stone Age painting in India- Vishnu S.wakankar, Robert R.R.Brooks D.B. Taraporevala sons and co-private Ltd.,

೬. Rock Art in India, Edited by K.K.Chakravarthy Arnold Heine mann (India) Pvt Ltd., New Delhi. 110029

೭. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಡಾ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೨.

೮. ಹಂಪಿ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಾಗಿತಿಹಾಸ ಕಾಲದ ಕಲೆ – ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕಾರ್, ಹಂಪಿ ಸಂಪುಟ, (ಸಂ) ದೇವರ ಕೊಂಡಾರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ೨೦೦೬.