ಸೂತ್ರಧಾರ ಲಲಿತ
ನಟಿ ವನಜ
ಬಿಜ್ಜಳ ಶಾರದಾ
ಬಸವಣ್ಣ ಕಾಶವ್ವ
ಮುಗ್ಧ ಸಂಗಯ್ಯ ಮುದುಕಪ್ಪ
ಕಳ್ಳ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಕಲ್ಲಪ್ಪ
ದಾಮೋದರ ತುಂಗವ್ವ
ಹರಿಹರ ಹುಚ್ಚಿ – ಕಲ್ಯಾಣದ ನಗರದೇವತೆ
ಜಗದೇವ ಕೊತವಾಲ
ಮಲ್ಲಿಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ರಾಜಭಟರು
ಸಾವಂತ್ರಿ ಜನರು
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ