Categories
ನೃತ್ಯ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2006 ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮನಿ ರಾವ್ಯ

ಪಾರಂಪಾರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿರುವವರು ಹಿರಿಯ ನೃತ್ಯಪಟು ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮನಿರಾವ್.
ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಪಿಳ್ಳೆ ಡಾ. ಕೆ. ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಕೊರಾಡ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮತ್ತು ಕೂಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮನಿರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ತನಿ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅನುಭವ.
ಭರತನಾಟ್ಯ ಹಾಗೂ ನಟನಾಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮನಿರಾವ್ ಅವರು ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ತನಿ ನೃತ್ಯಗಳು, ನೃತ್ಯನಾಟಕಗಳು ಹಲವಾರು.
ದೇಶವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನ, ನೃತ್ಯ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮನಿ ಅವರು ಪೊನ್ನಯ್ಯ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡಮಿ ಮೂಲಕ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಿಸರ ಪಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾತಿಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಹಲವು ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮನಿರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂದಿದೆ.