Categories
ಜಾನಪದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2007 ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಂತಮ್ಮ ಸಾಬಣ್ಣ ಸುಣ್ಣಗಾರ

ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಾಡುಗಳ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮೂಲ ಜನಪದ ಮಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಂತ್ರಮ್ಮ ಸಾಬಣ್ಣ ಸುಣ್ಣಗಾರ ಅವರು.
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಜನಪದ ಹಾಡುಗಾಲಕೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಜನಪದ ಗಾಯಕಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪಡೆದವರು. ಎಂಬತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡಬಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿಲಿಯ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದೆ. ಪತಿ ಹಾಡುಗಾಲಕೆ ಹಾಗೂ ಬಯಲಾಟ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಲಾವಣಿ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರು. ಹೀಗೆ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಂತ್ರಮ್ಮ ಸಾಬಣ್ಣ ಸುಣ್ಣಗಾರ ಅವರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಾಡುಗಳ ಗಣಿ. ಅಪೂರ್ವ ಕಂಠಶ್ರೀಯಿಂದ ಉತ್ತುಂಗ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಂತ್ರಮ್ಮ ಸಾಬಣ್ಣ ಸುಣ್ಣಗಾರ ಅವರು ಲಾವಣಿ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲೂ, ಬಯಲಾಟದಲ್ಲೂ ನಿಪುಣೆ. ಪಾರಂಪಲಕ ಕಲೆಗೆ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರು. ೧೯೯೪ರ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು.
ಅನಕ್ಷರಸ್ಥೆಯಾದರೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪನ್ನೆ, ನೆನಪಿನ ಕಣಜ. ಅದ್ಭುತ ಕಂಠಶ್ರೀಯಿಂದ ಜನಪದ ಹಾಡುಗಾಲಕೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನಪದ ಗಾಯಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಂತ್ರಮ್ಮ ಸಾಬಣ್ಣ ಸುಣ್ಣಗಾರ ಅವರು.