Categories
ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2015 ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂಗೀತ

ಶ್ರೀರಾಮುಲು

ತಂದೆಯವರಿಂದಲೇ ಕುಟುಂಬ ಕಲೆಯಾದ ನಾದಸ್ವರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಬೇತು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಹಲವು ಉತ್ಸವಗಳು, ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಾದಸ್ವರ ವಾದಕ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನಾದಸ್ವರ ವಾದಕ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.