ಪಾತ್ರಗಳು

ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮಧು, ಕೈಟಭ
ಸತ್ಯವ್ರತ ತಮಾಸುರ
ಇಂದ್ರ, ನಾರದ, ಶಿವ, ಮೋಹಿನಿ, ಕಾಲನೇಮಿ
ಸನಕಾದಿ ಋಷಿಗಳು, ಜಯ, ವಿಜಯ
ಭೂದೇವಿ, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ,
ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಚಂಡಾಮರ್ಕರು, ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪ, ಕಯಾಧು
ವಾಮನ ಬಲಿ, ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ
ಜಮದಗ್ನಿ, ಪರಶುರಾಮ, ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ
ರಾಮ, ಸೀತೆ, ರಾವಣ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಹನುಮಂತ ಕುಂಭಕರ್ಣ
ಕೃಷ್ಣ, ಕಂಸ
ಅಕ್ರೂರ, ಭೀಷ್ಮ, ಚಾಣೂರ-ಮುಷ್ಟಿಕರು
ಧರ್ಮರಾಯ ; ಸಹದೇವ, ಶಿಶುಪಾಲ, ದಂತವಕ್ರರು,
ಬುದ್ಧ ತಾರಾಕಾಕ್ಷ, ತ್ರಿಪುರರು
ಕಲ್ಕಿ ಕಲಿಪುರುಷ
ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ, ನರಸಿಂಹ ಇತ್ಯಾದಿ.