ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್‌.ಸುಂಕಾಪುರ, ಡಾ.ಆರ್.ಸಿ.ಹಿರೇಮಠ, ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಮಾಳವಾಡ, ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಬೂಸನೂರಮಠ, ಶ್ರೀ ಪಿ.ಬಿ. ದೇಸಾಯಿ, ಶ್ರೀ ಆರ್.ಆಸ್‌. ಪಂಚಮುಖಿ, ಶ್ರೀ ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟೀಮನಿ, ಶ್ರೀ ಎಲ್. ಗುಂಡಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ಚನ್ನವೀರ ಕಣವಿ, ಡಾ. ಗುರುಲಿಂಗ ಕಾಪಸೆ, ಆಲೂರ ವೆಂಕಟರಾಯರು, ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ, ಸಿಂಪಿಲಿಂಗಣ್ಣ ಮುಂತಾದವರು ಡಾ.ಬಿ.ಎಸ್‌.ಗದ್ದಗಿಮಠ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತಿಗಳು.