ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಾವ್, ಟಿ.ಪಿ.ಮಾಧವನ್, ರಮಣಿಕಾಗುಪ್ತ ಮುಂತಾದವರು

ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಾವ್, ಟಿ.ಪಿ.ಮಾಧವನ್, ರಮಣಿಕಾಗುಪ್ತ ಮುಂತಾದವರು

ಅಂಕೋಲೆಯ ಗೋಖಲೆ ಸೆಂಟಿನರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ, ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಆನಂದ

ಅಂಕೋಲೆಯ ಗೋಖಲೆ ಸೆಂಟಿನರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ, ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಆನಂದ

ಜಿ.ಎಚ್.ನಾಯಕ, ಮೋಹನ ಹಬ್ಬು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಆನಂದ

ಜಿ.ಎಚ್.ನಾಯಕ, ಮೋಹನ ಹಬ್ಬು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಆನಂದ

ಲಕಮನಹಳ್ಳಿ ನಿವೇಶನ ರಹಿತರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನೀಲಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ

ಲಕಮನಹಳ್ಳಿ ನಿವೇಶನ ರಹಿತರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನೀಲಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ರಹಿತರ ಕೊಡಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ರಹಿತರ ಕೊಡಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಕಾಡಿಜ್ಜಿಕೆರೆ ಭೂಆಕ್ರಮ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕರೆದೊಯುತ್ತಿರುವುದು

ಕಾಡಿಜ್ಜಿಕೆರೆ ಭೂಆಕ್ರಮ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕರೆದೊಯುತ್ತಿರುವುದು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಿವೇಶನ ರಹಿತರು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮನವಿ ಪತ್ರ ೧೯೯೦

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಿವೇಶನ ರಹಿತರು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮನವಿ ಪತ್ರ ೧೯೯೦

ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಜೊತೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಮುಖಂಡರು

ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಜೊತೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಮುಖಂಡರು

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವುಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಟೆಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಹಿಯಾ, ಜೆ.ಎಚ್.ಪಟೇಲ್, ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಮುಂತಾದವರು

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವುಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಟೆಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಹಿಯಾ, ಜೆ.ಎಚ್.ಪಟೇಲ್, ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಮುಂತಾದವರು

ಪುಸ್ತಕಗಳ ನಡುವೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಿರತ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿಯವರು

ಪುಸ್ತಕಗಳ ನಡುವೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಿರತ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿಯವರು

ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಕರನಿಕಾರಣ ಚಳವಳಿ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ೧೯೮೩

ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಕರನಿಕಾರಣ ಚಳವಳಿ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ೧೯೮೩

ನೀಲಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರರ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಕರು

ನೀಲಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರರ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಕರು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನಿವೇಶನರಹಿತರ ಜತೆ ನೀಲಗಂಗಯ್ಯನವರು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನಿವೇಶನರಹಿತರ ಜತೆ ನೀಲಗಂಗಯ್ಯನವರು

ನೀಲಂ ಸಂಜೀವರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಜತೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಬೇಲೂರೆ ಅವರು

ನೀಲಂ ಸಂಜೀವರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಜತೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಬೇಲೂರೆ ಅವರು

ಕಾಶೀನಾಥ ಬೇಲೂರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶಕ

ಕಾಶೀನಾಥ ಬೇಲೂರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶಕ