ಪೊನ್ನಮ್ಮಾಳ್

ಪೊನ್ನಮ್ಮಾಳ್

ಕೆ.ಜಿ. ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ

ಕೆ.ಜಿ. ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ

ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಆನಂದ

ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಆನಂದ

ನೀಲಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ

ನೀಲಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ

ಕೆ.ಎಸ್.ಕಾರಂತ

ಕೆ.ಎಸ್.ಕಾರಂತ

ಕಾಶೀನಾಥ ಬೇಲೂರೆ

ಕಾಶೀನಾಥ ಬೇಲೂರೆ

ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ

ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ

ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಬಾಳಪ್ಪ

ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಬಾಳಪ್ಪ

ಡಾ. ರಾಮಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯಾ

ಡಾ. ರಾಮಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯಾ

ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡರು

ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡರು

ಲೋಹಿಯಾ ಅವರ ಜತೆ ಪೊನ್ನಾಮ್ಮಳ್

ಲೋಹಿಯಾ ಅವರ ಜತೆ ಪೊನ್ನಾಮ್ಮಳ್

ಕೇರಳದ ವೀರೆಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜತೆ ಕೆ.ಜಿ.ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ

ಕೇರಳದ ವೀರೆಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜತೆ ಕೆ.ಜಿ.ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ

ಎಸ್.ವೆಂಕಟರಾಂ, ಟಿ.ಪಿ.ಮಾಧವನ್, ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ಹಾಗೂ ಬಿಹಾರದ ರಮಣಿಕಾಗುಪ್ಪ ಅವರ ಜತೆ ಕೆ.ಜಿ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ

ಎಸ್.ವೆಂಕಟರಾಂ, ಟಿ.ಪಿ.ಮಾಧವನ್, ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ಹಾಗೂ ಬಿಹಾರದ ರಮಣಿಕಾಗುಪ್ಪ ಅವರ ಜತೆ ಕೆ.ಜಿ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ

ಕಾಡಜ್ಜಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೆ.ಎಚ್.ಪಟೇಲ್, ಕೆ.ಜಿ.ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಮುಂತಾದವರು

ಕಾಡಜ್ಜಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೆ.ಎಚ್.ಪಟೇಲ್, ಕೆ.ಜಿ.ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಮುಂತಾದವರು

ಬಾವಿಹಾಳ್ ಗೋಮಾಳ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ

ಬಾವಿಹಾಳ್ ಗೋಮಾಳ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ