೦೧. ನಾಯಕ ಹಾ. ಮಾ. ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಸಂಪುಟ ೯, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು ೧೯೭೭.

೦೨.ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ, ಕರಾವಳಿ ಜಾನಪದ, ಮಂಗಳ ಗಂತೋರಿ, ದ.ಕ., ೧೯೯೦.

೦೩.ಮಾಲಗತ್ತಿ ಅರವಿಂದ, ಜಾನಪದ ವ್ಯಾಸಂಗ, ಶೈಲ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬಿಜಾಪುರ, ೧೯೮೫.

೦೪.ವಿವೇಕ ರೈ ಬಿ. ಎ., ಅನ್ವಯಿಕ ಜಾನಪದ, ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ., ೧೯೮೫.

೦೫.ವಿವೇಕ ರೈ ಬಿ. ಎ., ತುಳು ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್., ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೫.

೦೬.ಸಂ. ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ತೀ. ನಂ., ದ್ರಾವಿಡ ಜಾನಪದ, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ,ಬಿ. ಆರ್‌. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ೧೯೮೫.

೦೭.ಸತ್ಯನಾಥ್‌ಟಿ. ಎಸ್‌., ನರಬಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಕಾಸ ಮಾಲೆ., ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೭೯.

೦೮.ಸತ್ಯನಾಥ್‌ಟಿ. ಎಸ್‌., ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ: ಕಲವು ಮುಖಗಳು, ಶಾರದಾ ಪ್ರಕಾಶನ., ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೮.

೦೯.ಹಿರೇಮಠ ಆರ್‌. ಸಿ., ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ., ಧಾರವಾಡ, ೧೯೬೯.

೧೦. Basavappa K.V.A., Nair M.K., Prem Kumar T., The Arecanut Palm, Central Plantation Crops Research Insftitute, Kasaragod, 1982.

೧೧. Godelier Mourice, Perspectives in Marxist Anthropology, Cambridge University Press, London, New yArk, Melbourne, 1978

೧೨. Paulode Carvalho, Neto History of Iberoamerican Folklore Antropological Publications, The Netherlands, 1969.

೧೩. Kosambi D.D., An Introduction to the Study of Indian History, Popular Prakashana, Bombay, 1975

೧೪. Kosambi D.D., The Culture and Civilisation of Ancient India in Historical Out line, Vikas Publishers House Pvt. Ltd., New Delhi, 1976.

೧೫. Willie R. de Silva, From RTA to Dharma, Pragathi Prakashana, Canara, 1995.