ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಂಥ

 

1.    Mysore Census Reports, Mysore State Govt.-1891.

2.    The Mysore Tribes and Castes Vol-IV, H.V.Nanjundaiah and L.K. Anantha Krishna lyer-1930.

3.    Gazatteer olf India; Karnataka Gazatteer, 1961 & 1979.

4.    The Tribes and Castes of the Bombay Presidency-Rev. M.A. Sherring, 1974.

5.    Castes and Tribes of Southern India, Vol-II,E. Thurston, 1975.

6.    Castes and Tribes of Southern India Vol-I, B. R.E. Enthovan, 1975.

7.    Census of India, Ethnographic notes, Vio-II K.S. Singh-1992.

ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಗಳು

೧.    ಜಾನಪದ ಸಮ್ಮುಖ ಡಾ. ದೇವೆಂದ್ರಕುಮಾರ ಹಕಾರಿ, ೧೯೮೩

೨.    ಜಾನಪದ ವ್ಯಾಸಂಗ ಡಾ. ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ೧೯೮೫

೩.    ಡಕ್ಕಲರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚೆಲುವರಾಜು, ೧೯೯ಎ

೪.   ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದರ್ಶನ ಭಾಗ-೧೭ (ಜನಾಂಗಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ೧೯೯೩)

೫.   ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಳವರು ಒಂದು ಜಾನಪದೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಡಾ. ಹರಿಲಾಲ್ ಪವಾರ ೧೯೯೫.

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಪ್ರಬಂಧ

೧.    ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ‘ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸೌರಭ’ “ಡಕ್ಕಲಿಗರು: ಪುರಾತನ ಬದುಕಿನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು” ಡಾ. ಹರಿಲಾಲ್‌ ಪವಾರ ೨೩.೬.೧೯೯೧

೨.   ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ‘ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸೌರಭ’ “ದೊಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ” ಶ್ರೀ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆಕೆಪುರ ೧೨.೧.೧೯೯೨

೩.    ಕಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿಯ ಡಕ್ಕಲಿಗ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನ ತಾ: ಹೊಸಪೇಟೆ, ಜಿ: ಬಳ್ಳಾರಿ. ಶ್ರೀ ಶಾಂತೇಶ ಎಚ್‌. ಓಲೇಕಾರ ೧೯೯೬. (ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಎಂ.ಎಸ್‌.ಡಬ್ಲೂ, ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಪದವಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ.ವಿ.ವಿ. ಧಾರವಾಡ, ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ ವಿಭಾಗ).