೧. ಮಹಿಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಡಾ. ಶಾಂತಾ ಇಮ್ರಾಪೂರ
ಚೇತನಾ ಪ್ರಕಾಶನ, ಧಾರವಾಡ

೨. ಭಾರತೀಯ ಸ್ತ್ರೀವಾದ
ಒಂದು ಸಂಕಥನ
ಡಾ. ಗಾಯತ್ತಿ ನಾವಡ
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ
೨೦೦೦

೩. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹಿಳಾ ಜಗತ್ತು
ಸಂ. ಡಾ.ಆರ್. ಸುನಂದಮ್ಮ
ಸಮತಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಮೈಸೂರು
೧೯೯೭

೪. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಕಂಡ ಹೆಣ್ಣು
ಡಾ. ಸಿ. .ವೀರಣ್ಣ
ಶಕ್ತಿ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು

೫. ಮಾತೆಯರು ಮಾನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾಗ (ಬಂಗಾಳು ಮೂಲ)
ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ
ಅನು. ಜಿ. ಕುಮಾರಪ್ಪ,
ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ ೧೯೯೭

೬. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಮಹಿಳಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಅಪ್ರಕಟಿತ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ
ಸಂಶೋಧಕರು ಶೈಲಜಾ ಇಂ. ಹಿರೇಮಠ
ಮಾರ್ಗದಶ್ನ ಡಾ. ಮಧು ವೆಂಕಾರೆಡ್ಡಿ, ೧೯೯೫

೭. ಕೊಂತಿ ಪೂಜೆ
ಡಾ. ಸೋಮಣ್ಣ
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ, ೨೦೦೦