ಅಂಬಳಿಕೆ, ಹಿರಿಯಣ್ಣ, (೨೦೦೧), ‘ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅನನ್ಯತೆ’ “ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಜಾನಪದ”, ಪ್ರಜ್ವಲ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು.

ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ. (೧೯೯೮), “ಮಾವಿನಮರದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣು”, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು.

ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಯು.ಆರ್. (೧೯೯೧), ‘ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ’ “ಪೂರ್ವಾಪರ”, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಸಾಗರ.

ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಯು.ಆರ್., ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ’, ಅದೇ.

ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಯು.ಆರ್. (೧೯೭೧), ‘ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕ’ “ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ”, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಸಾಗರ.

ಅನಕೃ (೧೯೫೪), ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಲಲಿತಕಲೆಗಳು’ “ಸಂಸ್ಕೃತಿ”, ಮೈಸೂರು ಸರಕಾರದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅನಕೃ (೧೯೬೫), ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದರೇನು?’ “ಸಜೀವ ಸಾಹಿತ್ಯ”, ಗೀತಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಮೈಸೂರು.

ಅನಕೃ (೧೯೬೨), “ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದರ್ಶನ” (ಸಂ), ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಸರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ (೧೯೯೮), “ಭಗವತೀ ಆರಾಧನೆ”, ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಕೋಟೆಕಾರು.

ಅಶೋಕ ಟಿ.ಪಿ. (ಸಂ.) (೧೯೯೨), “ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅವರ ಆಯ್ದ ಬರಹಗಳು”, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

ಆರ್ಕೆ, ಮಣಿಪಾಲ, (೧೯೯೧), ‘ವಿದೇಶಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ವೈಚಾರಿಕತೆ’, ಸಂಕ್ರಮಣ, (೨೬-೭) ಜುಲೈ, ೧೯೯೧.

ಆರ್ಕೆ, ಮಣಿಪಾಲ, ‘ಜಾನಪದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ’ “ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ೧೯೯೧” (ಸಂ.) ಜಿ. ಎಸ್.ಅವಧಾನಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ೧೯೯೨.

ಇಂದ್ವಾಡಿ, ವೆಂಕಟೇಶ (೨೦೦೩), (ಸಂ) “ದೇವಚಂದ್ರನ ರಾಜಾವಳಿಕಥೆ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ’’ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

ಕಪಟರಾಳ, ಕೃಷ್ಣರಾವ್ (೧೯೭೦), “ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಶೋಧನ”, ಉಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು.
ಕರಮರಕರ್‌ಅ. ಪ. (೧೯೪೩), “ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ”, ಮಿಂಚಿನಬಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

ಕಲಬುರ್ಗಿ ಎಂ.ಎಂ. (೧೯೮೮), “ಮಾರ್ಗ-೧”, ನರೇಶ್‌ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಲಬುರ್ಗಿ ಎಂ.ಎಂ. (೧೯೮೮), “ಮಾರ್ಗ-೨”, ನರೇಶ್‌ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಲ್ಗುಡಿ, ಬಸವರಾಜ (೧೯೯೯), ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ಅಧ್ಯಯನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು’, “ನಕ್ಷೆ ನಕ್ಷತ್ರ”, ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಾರಂತ, ಶಿವರಾಮ (೧೯೯೪), ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ’ “ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಲೇಖನಗಳು ಸಂ.೨ (ಭಾಷೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಶೋಧನೆ)”, (ಸಂ.) ಮಲ್ಯ, ಮಾಲಿನಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮಂಗಳೂರು

ಕಾರಂತ, ಶಿವರಾಮ (೧೯೯೪), ‘ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಸಾಲದು’, ಅದೇ (ಪ್ರ.ಮು. ೧೯೫೨)

ಕಾರಂತ, ಶಿವರಾಮ (೧೯೯೪), ‘ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ’, ಅದೇ. (ಪ್ರ.ಮು.೧೯೬೧)

ಕಾರಂತ, ಶಿವರಾಮ (೧೯೯೪), ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಿತಿಗೆ’, ಅದೇ (ಪ್ರ.ಮು. ೧೯೭೮)

ಕಾರಂತ, ಶಿವರಾಮ (೧೯೯೪), ‘ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕೆನೆ’ “ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಲೇಖನಗಳು ಸಂ.೩ (ಕಲಾಜಗತ್ತು)” (ಸಂ.) ಮಲ್ಯ, ಮಾಲಿನಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮಂಗಳೂರು. (ಪ್ರ.ಮು. ೧೯೫೬)

ಕಾರಟ್, ಪ್ರಕಾಶ್ (೧೯೯೨), “ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿನಿಧಿಯ ಜಾಲ” (ಅನು) ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರರಾವ್, ಜನಸ್ನೇಹ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕುರ್ತಕೋಟಿ, ಕೀರ್ತಿನಾಥ (೧೯೯೩), “ಉರಿಯ ನಾಲಿಗೆ”, ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಧಾರವಾಡ.

ಕುರ್ತಕೋಟಿ, ಕೀರ್ತಿನಾಥ (೨೦೦೩), “ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ”, ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಧಾರವಾಡ.

ಕುವೆಂಪು, (೧೯೪೮), ಮುನ್ನುಡಿ, ಅಬ್ಬಾಸ್ ಷೂಸ್ತ್ರಿ, “ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ” (ಅನು) ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು.

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮ.ಸು. (೧೯೯೫), ಪರಿಶೋಧನ, ಮಂಜುಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು

ಕೋಸಾಂಬಿ ಡಿ.ಡಿ. (೨೦೦೩), “ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ” (Myth and Reality) ಕೃತಿಯ ಅನುವಾದ), (ಅನು)

ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಟಿ.ಎಸ್. ಶೈಲಜಾ, ಚಿಂತನ ಪ್ರಕಾಶನ, ಶಿರಸಿ.

ಕೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ, ರಾಮಯ್ಯ (೧೯೯೩), “ಸಿಂಧ್ ಮಾದಿಗರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ”, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕೋಡಿರಾಂಪುರ, ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ (೧೯೯೫), ‘ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನೆಲೆಗಳು’, “ಬಂಡಾಯ ಜಾನಪದ”, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕೋಡಿರಾಂಪುರ, ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ (೨೦೦೧), ‘ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ’, “ಹೊತು”, ನವೆಂ, ಕೋಲಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, (೨೦೦೧), ಕಾಲುದಾರಿ, ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೆಜ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕ್ಲಾಸ್‌, ಜೆ. ಪೀಟರ್‌(೧೯೮೭), “ತುಳುವ ದರ್ಶನ”, (ಅನು) ಎ.ವಿ. ನಾವಡ ಹಾಗೂ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯಾಸಂಗ, ಕುಂದಾಪುರ.

ಖಂಡೋಬಾ, ಪಿ.ಕೆ. (೧೯೯೧), “ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಂಬಾಣಿಗಳು: ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ”, ತೇಜಸಿಂಗ್‌ರಾಠೋಡ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌, ಗುಲಬರ್ಗಾ.

ಗಿರಡ್ಡಿ, ಗೋವಿಂದರಾಜ (೧೯೯೨), ‘ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯತೆ’, “ಸಾತತ್ಯ”, ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಗೂಗಿ, ವಾ ಥಿಯಾಂಗೊ, (೧೯೮೧), “ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ವಿಮೋಚನೆ” (ಮೂಲ: “Decolonizing the Mind”) (ಅನು) ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ (೧೯೯೬), ಬೆಳ್ಳಿಚುಕ್ಕಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು.

ಗೊಳಸಂಗಿ, ಅರ್ಜುನ (೧೯೯೫), “ಗೊಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮ: ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ”, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪ್ರಕಾಶನ, ಗೊಳಸಂಗಿ.

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ಎಸ್. (೧೯೯೯), “ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆ”, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ, ತಿಪಟೂರು.

ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಎಂ. (೧೯೬೬), “ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ”, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು.

ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಎಂ. (೧೯೮೫), “ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ”, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಎಂ. (೧೯೮೭), “ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ”, ಬರಹಗಾರ ಕಲಾವಿದರ ಬಳಗ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಎಂ. (೧೯೯೧), “ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ”, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಎಂ. (೨೦೦೦), “ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ (ಹಿಂದೂ ಲಿಂಗಾಯತ)”, ಮಿಂಚು ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಕೆ. (೧೯೯೦) “ಭೂತಾರಾಧನೆ : ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ” ಮದಿಪು ಪ್ರಕಾಶನ, ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ.

ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಕೆ. (೨೦೦೦), “ಸೇರಿಗೆ” (ಸಂ.) ಮದಿಪು ಪ್ರಕಾಶನ, ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ.

ಚೆನ್ನಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ (೧೯೮೯), “ದೇಶೀವಾದ”, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಚೆನ್ನಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ (೨೦೦೩), “ಅಮೂರ್ತತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ” ಅಭಿನವ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಜವರೇಗೌಡ ದೇ. (೧೯೭೮), “ಗದುಗಿನ ಭಾರತ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ”, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

ಜೋಶಿ, ಶಂ. ಬಾ. (೧೯೯೯), “ಶಂಬಾ ಕೃತಿ ಸಂಪುಟ. ೪”, (ಸಂ.) ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, (“ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ” ಪ್ರ. ಮು. ೧೯೬೭)

ಜೋಶಿ, ಶಂ. ಬಾ. (೧೯೯೯), “ಶಂಬಾ ಕೃತಿ ಸಂಪುಟ. ೩” (ಸಂ.) ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು (“ಕರ್ಣಾಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕೆ ಭಾಗ-೨” ಪ್ರ.ಮು. ೧೯೬೭)

ಜೋಶಿ, ಶಂ. ಬಾ. (೧೯೯೯), “ಶಂಬಾ ಕೃತಿ ಸಂಪುಟ. ೧” (ಸಂ.) ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು (ಅನು) ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತಕೋಟಿ, (“ಮರಾಠಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ” ಪ್ರ.ಮು. ೧೯೮೯)

ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. (೧೯೮೭). “ಡಿವಿಜಿ ಸಂಪುಟ-೧” (ಸಂ). ಹಾ. ಮಾ. ನಾಯಕ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. (“ಸಂಸ್ಕೃತಿ” ಪ್ರ.ಮು. ೧೯೫೩)

ತಪಸ್ವೀಕುಮಾರ್ ನಂ., (೧೯೮೨), “ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ”, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು.

ತರೀಕೆರೆ, ರಹಮತ್‌(೧೯೯೨), “ಪ್ರತಿಸಂಸ್ಕೃತಿ”, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು.

ತರೀಕೆರೆ, ರಹಮತ್‌(೧೯೯೬), “ಮರದೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚು”, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ

ತರೀಕೆರೆ, ರಹಮತ್‌(೨೦೦೧) (ಸಂ), “ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ : ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ”, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

ತರೀಕೆರೆ, ರಹಮತ್‌(೨೦೦೨), ‘ಸಮುದಾಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಮಸ್ಯಗಳು’, “ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ”, (೮-೪), ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ, ೨೦೦೨.

ತರೀಕೆರೆ, ರಮಹತ್ (೨೦೦೨), ‘ಕನ್ನಡ/ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವೀಕರಣ’, “ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ”, (೯-೨), ಅಕ್ಟೋ-ನವೆಂಬರ್‌, ೨೦೦೨.

ತರೀಕೆರೆ, ರಹಮತ್ (೨೦೦೩), ‘ಪ್ರಾಚೀನ ಕೃತಿಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ: ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ?’ “ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ”, (೯-೨) ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್, ೨೦೦೩.

ತಿಪ್ಪೆರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್. (೧೯೬೮), “ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ”, ಶಾರದಾ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ತೇಜಸ್ವಿ, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ (೧೯೭೪) ‘ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ’, “ಸಂಕ್ರಮಣ”, ಜೂನ್, ೧೯೭೪.

ದೇವುಡು (೧೯೬೧), “ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ”, ಶಾರದಾ ಪ್ರಕಟಣಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು. (ಪ್ರ.ಮು. ೧೯೩೫)
ನಂದಿ, ಆಶೀಶ್ (೧೯೯೫) “ಆಶೀಶ್ ನಂದಿ ವಿಚಾರ”, (ಸಂ.) ಡಿ.ಆರ್. ನಾಗರಾಜ, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು.

ನಾಗಭೂಷಣಸ್ವಾಮಿ ಓ.ಎಲ್. (೧೯೯೮), ‘ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶೋಧ’, “ಮಹಾಮಾರ್ಗ’’ (ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಭಿನಂದನ ಗ್ರಂಥ) (ಸಂ) ಕನವಳ್ಳಿ, ಸದಾನಂದ, ರಾಜೂರ, ವೀರಣ್ಣ, (೧೯೯೮), ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಗದಗ ಹಾಗೂ ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನಾಗನೂರು.

ನಾಗರಾಜ ಡಿ.ಆರ್. (೧೯೮೩), “ಮಾರತ ಮತ್ತು ಗರುಡ”, ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಾಗರಾಜ ಡಿ.ಆರ್. (೧೯೮೭), “ಶಕ್ತಿಶಾರದೆಯ ಮೇಳ”, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಸಾಗರ.

ನಾಗರಾಜ ಡಿ.ಆರ್. (೧೯೮೯), ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ’, ‘ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಸ್ವರೂಪ” (ಸಂ.), ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.

ನಾಗರಾಜ ಡಿ.ಆರ್. (೧೯೯೬), “ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಥನ”, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು.

ನಾಗರಾಜ ಡಿ.ಆರ್. (೧೯೯೯), “ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಶೈವಪ್ರತಿಭೆ”, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು.

ನಾಗರಾಜ ಡಿ.ಆರ್. (೨೦೦೨), “ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಥನ”, (ಸಂ.) ಅಗ್ರಹಾರ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಕೆ.ಜಿ. (೧೯೮೩), “ಮರುಚಿಂತನೆ”, ಪುಸ್ತಕ ಚಂದನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಕೆ.ಜಿ. (೧೯೯೮), “ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು”, ಅನಿಕೇತನ – ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು.

ನಾರಾಯಣ ಕೆ.ವಿ. (೧೯೯೭), “ಬೇರು ಕಾಂಡ ಚಿಗುರು”, ವಿವೇಕ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು

ನಾರಾಯಣ ಕೆ.ವಿ. (೧೯೯೮), “ಭಾಷೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ”, ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು.

ನುಗಡೋಣಿ, ಅಮರೇಶ (೨೦೦೨), (ಸಂ) “ಶೂನ್ಯಸಂಪಾದನೆಗಳು : ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ”, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

ನೇಗಿನಹಾಳ ಎಂ.ಬಿ. (೧೯೯೨) “ಮೈಲಾರ – ಖಂಡೋಬಾ: ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ” ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

ಪಡಶೆಟ್ಟಿ ಎಂ.ಎಂ. (೧೯೯೨), “ತಿಂತಿಣಿ ಮೋನಪ್ಪ: ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ”, ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಗದಗ.

ಪಾಟೀಲ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ (೧೯೭೯), ‘ಬಂಡಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ’ “ಸಂಕ್ರಮಣ” (ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸ್ಮರಣ ಸಂಪುಟ, ಧಾರವಾಡ.

ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಬಿ.ಎಂ. (೨೦೦೧), (ಸಂ) “ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ : ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ”, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

ಪುಣೇಕರ, ಶಂಕರ ಮೊಕಾಶಿ (೧೯೮೧), “ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿರುಚಿ” ಭಾರತಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು.

ಪುಣೇಕರ, ಶಂಕರ ಮೊಕಾಶಿ (೧೯೮೯), ‘ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ’ “ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಸ್ವರೂಪ” (ಸಂ) ಎನ್.ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಪೋಲಂಕಿ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ (೧೯೮೦), ‘ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ಅಂತರಂಗ-ಬಹಿರಂಗ’, “ಸಂಕ್ರಮಣ”, ಮಾರ್ಚ್ – ಏಪ್ರಿಲ್, ೧೯೮೦.

ಪೋಲಂಕಿ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ (೧೯೮೪), ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣ’, ”ಸಂಕ್ರಮಣ”, ಜನ ಫೆಬ್ರವರಿ, ೧೯೮೪.

ಪೋಲಂಕಿ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ (೧೯೯೦), ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೋ ಜನಪದವೋ’, “ಸಂಕ್ರಮಣ”, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, ೧೯೯೦.

ಫಣಿರಾಜ್‌ಕೆ. (೧೯೯೬), ‘ಸಮುದಾಯ ೨೦ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಳುವಳಿ’, “ಸಂಕ್ರಮಣ”, ಮಾರ್ಚ್.

ಫಣಿರಾಜ್‌ಕೆ. (೨೦೦೩) “ಅಂಟೋನಿಯೊ ಗ್ರಾಮ್ಶಿ”, ಅಭಿನವ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಬರಗೂರು, ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ (೧೯೯೪), “ಸಂಸ್ಕೃತಿ -ಉಪಸಂಸ್ಕೃತಿ”, ಭೂಮಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು.

ಬರಗೂರು, ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ (೨೦೦೧), “ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ”, ಅಂಕಿತ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಬಿಳಿಮಲೆ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ (೧೯೯೦) “ಕರಾವಳಿ ಜಾನಪದ”, ಪ್ರಕಾಶನ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ, ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ.

ಬಿಳಿಮಲೆ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ (೧೯೯೭), ‘ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅನನ್ಯತೆ; ಹುಡುಕಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು “ಕೂಡುಕಟ್ಟು”, ಸಂವಾದ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ.

ಬೆಟಗೇರಿ, ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ (೧೯೬೯), “ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ”, ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

ಬೇಂದ್ರೆ, ದ.ರಾ. (೧೯೭೪), “ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ”, ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪ, ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿ.ಚಿ. (೧೯೯೫), “ಕಾಡು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ”, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ ಹೆಗ್ಗೋಡು.

ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿ.ಚಿ. (೨೦೦೧), “ವಿಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ”, ಸಿವಿಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಬೊವಾ, ಸಿಮೊನ್ ದಿ, “ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಸ್”, ಅನು : ಶ್ರೀಮತಿ ಎಚ್.ಎಸ್. (೨೦೦೭), ಕಾವ್ಯ ಮಂಡಲ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಂಜುಳಾ ಸಿ.ಜಿ. (೧೯೯೮), ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ’, “ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ”, ೫-೧, ೧೯೯೮

ಮಾಸ್ತಿ, (೧೯೭೩), “ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ”, ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು. (ಪ್ರ.ಮು. ೧೯೩೧)

ಮಾಲಗತ್ತಿ, ಅರವಿಂದ (೧೯೯೯), ‘ಕನ್ನಡಿಗರ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹುಡುಕಾಟ: ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು’ “ದಲಿತಯುಗ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ” ಚೇತನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಮೈಸೂರು.

ಮಾಲಗತ್ತಿ, ಅರವಿಂದ (೧೯೯೯), ‘ದಲಿತ ಚಳುವಳಿ, ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ’, ಅದೇ.

ಮಾಲಗತ್ತಿ, ಅರವಿಂದ (೧೯೯೯), ‘ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು: ದಲಿತರು ಮತ್ತು ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಳುವಳಿ’, ಅದೇ.

ಮುಗಳಿ ರಂ. ಶ್ರೀ (೦೦೦೦೧) ‘ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ’ “ರಸಿಕಮಾನಸ”, ಉಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು.

ಮುಳಿಯ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ (೧೯೮೧), “ಸಂಸ್ಕೃತಿ”, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ, ಪುತ್ತೂರು, (ಪ್ರ.ಮು. ೧೯೪೧)

ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಎ.ಎನ್. (೧೯೮೮), ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ’ “ಸಮಗ್ರ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು” ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು (ಪ್ರ.ಮು. ೧೯೫೪)

ಮೊಗಳ್ಳಿ, ಗಣೇಶ್ (೧೯೯೭), “ದೇಶಿ”, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

ಮೋಹನ್ ಜಿ.ಎನ್. (೧೯೯೦) ‘ಫೋರ್ಡ್‌: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಷಕನ್ಯೆ’, “ಅನ್ವೇಷಣೆ”, ಜನವರಿ.

ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್ ಎಚ್.ಎಸ್. (೧೯೯೯), ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನ; ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು’ “ಹೊಸತು”, ನವೆಂಬರ್‌, ೧೯೯೯.

ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಹಿ.ಶಿ. (೧೯೮೬), ‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕರಣ ಮತ್ತು ರೈತ ಚಳುವಳಿ’, “ಅನ್ವೇಷಣೆ”, ೧೯೮೬.

ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಹಿ.ಶಿ. (೧೯೯೪), ‘ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ’, “ಶೂದ್ರ” ಏಪ್ರಿಲ್‌ಮೇ, ೧೯೯೪.

ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಹಿ.ಶಿ. (೧೯೯೮), “ಜಾನಪದ : ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಆಯಾಮಗಳು”, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು,

ರೈ, ವಿವೇಕ (೧೯೮೫), “ತುಳು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ” ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಲಂಕೇಶ್ ಪಿ. (೧೯೯೭), “ಟೀಕೆಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಮ.೧” ಹುಳಿಯಾರ್ ನಟರಾಜ, ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು. (ಪ್ರ.ಮು. ೧೯೯೧)

ಲಂಕೇಶ್ ಪಿ. (೨೦೦೭), “ ಸಾಹಿತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ” ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಾಶನ , ಬೆಂಗಳೂರು.

ಲೆನಿನ್ ವಿ.ಐ (೧೯೬೭), “ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಕುರಿತು” (ಅನು)ಮೋಹನಶೆಟ್ಟಿ ಯಂ.,ಪೊಪ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್, ಮಂಗಳೂರು.

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು (೧೯೯೩), “ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ”, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶಂಕನಪುರ, ಮಹದೇವ (೧೯೯೩), ‘ರಾವಣ-ದಲಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ’,  “ಶೂದ್ರ”, ಜೂನ್-ಜುಲೈ, ೧೯೯೩

ಶಂಕನಪುರ, ಮಹದೇವ (೨೦೦೧), “ಮಾರಿಹಬ್ಬಗಳು”, ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಆರ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ.

ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಎಚ್.ಎಸ್. (೧೯೯೫), “ಮೊದಲಕಟ್ಟಿನ ಗದ್ಯ”, ಅಭಿನವ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶಿವರಾಮಯ್ಯ (೨೦೦೧), “ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂದರ್ಭಕೋಶ”, ಕಲಾಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಸ್. (೨೦೦೧) ‘ಮುಖಾಮುಖಿ ಎಸ್.ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ’, “ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ” ಸಂ.೭, ಸಂ.೨. ಅಕ್ಟೋಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್.

ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಎಲ್. (೧೯೫೪), ‘ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪುನರುದ್ಧಾರ’, “ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ”-೧೪೦.

ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಎಲ್. (೧೯೫೪), ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ’, “ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ಣಾಟಕ” – ೧೪೧, ೧೯೫೪

ಶ್ರೀಕಂಠಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎಸ್. (೧೯೫೪), “ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ”, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು.

ಶ್ರೀರಂಗ, (೧೯೯೪), ‘ನಮಗೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆಯೇ?’ “ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಮಾಜ” ವಿಸೀ ಸಂಪದ, ಬೆಂಗಳೂರು. (ಪ್ರ.ಮು. ೧೯೮೫)

ಷೂಸ್ತ್ರಿ, ಅಬ್ಬಾಸ್ (೧೯೪೮), “ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ”, (ಅನು.) ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು.

ಸಿಂಪಿ, ಲಿಂಗಣ್ಣ (೧೯೬೭), “ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಘಟನೆ”, ಮಿಂಚಿನಬಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ (೧೯೯೦), ‘ದಲಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ’, “ಹಕ್ಕಿನೋಟ”, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ (೧೯೯೭), “ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳು”, ಮೂಲಭಾರತಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂಋಉ.

ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಕೆ.ವಿ. (೨೦೦೦), “ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜಗತ್ತು”, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು.

ಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿ ಬಿ. ಎನ್ ಹಾಗೂ ಗಾಯತ್ರಿ ಎನ್. (೧೮೮೫) “ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ”, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸೊಪ್ಪಿಮಠ, ಬಸವಲಿಂಗ (೧೯೯೫), “ಕೊಡೇಕಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣ : ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ”, ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಗದಗ.

ಹರನ್, ಪ್ರಣತಾರ್ಥಿ (೨೦೦೦), “ಕಥಾವಸ್ತುವಾಗಿ ಸಂಕೇತಿಗಳು”, ಸಮುದಾಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಮೈಸೂರು.

ಹಿರೇಮಠ ಎಸ್.ಎಸ್. (೧೯೯೨), “ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ – ಭಾಗ ೧ (ಹಬ್ಬಗಳು)”, ಸಮತಾ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ.

ಹಿರೇಮಠ ಎಸ್.ಎಸ್. (೧೯೯೩), “ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ -ಭಾಗ ೨ (ಜಾತ್ರೆಗಳು)”, ಸಮತಾ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೊಸಪೇಟೆ.

ಹಿರೇಮಠ ಎಸ್.ಎಸ್. (೨೦೦೧), “ದಲಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ”, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

ಹುಳಿಯಾರ್, ನಟರಾಜ (೨೦೦೨), “ಗಾಳಿಬೆಳಕು” ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ, ತಿಪಟೂರು.

ENGLISH

Alexander, Jeffrey C., Steven Seidman (Ed) (1990) Culture and Society Contemporary, Cambridge University Press.

Arnold, Mathew (1960), Culture and Anrchy, Cambridge University Press, (1867)

Beaviour, Simone De (1977). The second Sex. (Tr) parshley H.M. Pengiun Books, Harmondsworth.

Caudwell, Christopher (1937), Studies in a Dyning Culture, People’s Publishing House, New Delhi, 1990

Chattopadhyaya, Deviprasad (1959), Lokayata, Peoples, Publishers, New Delhi

Devi, Ganesh (1992), After Amnesia : Tradition and Change in Indian Literary Criticism, Orient Longman, Bombay.

Dumont, Louis (1980), Home Hierarchicus, University of Chicago Press, Chicago (1970)

Eaton, Richard Maxwell (1978), Sufis of Bijapur (1300-1700) Princeton University Press, Princeton.

Eliot T.S. (1962), Notes towards the Defination of Culture, Feber & Faber Ltd., London (1948)

Fanon Frantz, (196), The Wretched of the Earth, tr. Constance Farrington, Harmondsworth, Penguin.

Gary Day (Ed) (1990), Reading in Popular Culture, Macmillan, London.

Herskovits, Melville J. (1947), Cultural Anthropology, Oxford University Press, Oxford.

Kosambi D.D. (1965), Culture and Civilazation of Ancient India : An Historical Outline, Routledge and Kegan Paul,  London.

Lenin V.I. (1967), Lenin On Literature and Art, Progess Publishers, Moscow.

Mao Tse-Tung (1960), On  Literature and Art, Foreign Languages Press, Peking.

Millet, Kate (1977), Sexual Politics, Virago, London.

Ngugi, Wa Thiongo (1986), Decolonising The Mind, Heinemann, Nairobi

Niranjana, Tejaswini, Sudhir P, Vivek Dhareshwar (Eds) (1993), Interrogating Modernity, seagull, Calcutta.

Raghavendra Rao (2000), The Imagining Unimaginable Communities, Kannada University, Hampi.

Robert Con Davis and Ronald Schleifor (1986), Contemporary Literary Criticism: Literary and Cultural Studies, New York, London, Langman.

Said, Edward (1978), Orientalism, Vintage Books, New York.

Said, Edward (1993), Culture and Imperialism, Vintage Books, New York.

Saki (1998), Making History (Karnataka’s People and their past), Vimukti prakashana, Bangalore.

Srinivas M. N. (1962), Caste in Modern India, Media Promotors & Publishers, Bombay.

Srinivas M. N. (1976), The rememberd Village. Oxford University Press, Bombay.

Thapar, Romila (2000), Shakuntala : Texts, Reading, Histories, Cultural pasts, Oxford University Press.

Tharu, Susie and Lalitha K. (Eds) Women Writings in India (2 volumes) (1991) The Feminist Press, New York.

Williams, Raymond (1958), Culture and Society 1780-1950, Harmondsworth, Penguin Books.

Williams, Raymond (1976), Keywords (A Vocabulary of Culture and Society), Fontana Press, London.

Woolf, Virginia (1957), A Room of One’s Own, Harcourt Brace Jovanorich, New York.