Literature

೨೩೫. ಅನುಭವಾಮೃತ, ಮಹಾಲಿಂಗರಂಗ ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೯೬೫ (ಸಂ) ಹೊಸಗೆರೆ ಚಿದಂಬರಯ್ಯ. ಭಕ್ತಬಂಧು ಕಾವ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೧೯೨೫

೨೩೬. ಅಶ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಭಿನವಚಂದ್ರ, ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೪೦೦ ಮದ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಚ್ಯಶಾಖೆ, – ೧೯೫೦

೨೩೭. ಅನುಭವಸಾರ, ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿ, ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೦೦ ಶಾಂತಾನಂದ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೧೯೪೯

೨೩೮. ಉದ್ಭಟದೇವ ಚರಿತೆ, ಬಸವಾಂಕ. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೫೦, (ಸಂ), ಸಂ.ಎನ್. ಬಸವಾರಾದ್ಯ. ಕ.ಸಾ.ಪ. – ೧೯೫೭

೨೩೯. ಏಕೋತ್ತರ ಶತಸ್ಥಲ ಷಟ್ಪದಿ, ಮಗ್ಗೆಯ ಮಾಯಿದೇವ, ಕ್ರಿ.ಶ.೧೪೩೦, ಮುರುಘಾಮಠ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೬೨

೨೪೦. ‘ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ವಿರಚಿತ ಐರಾವತ’ (ಸಂ) ಆರ್.ಎಸ್. ಪಂಚಮುಖಿ, ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೪೯

೨೪೧. ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಕನಕದಾಸರು, ಕ್ರಿ.ಶ ೧೫೫೦, ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಉಡುಪಿ – ೧೯೪೮

೨೪೨. ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿ ಚರಿತೆ, ಭಾಗ – ೨, ಆರ್. ನರಸಿಂಹಚಾರ್

೨೪೩. ‘ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಭಾರತ’, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಕವಿ ಕ್ರಿ.ಶ.೧೫೦೦ (ಸಂ) ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

೨೪೪. ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿ, ನಿಜಗುಣಶಿವಯೋಗಿ, ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥಾವಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೧೯೪೯

೨೪೫. ಕೌಶಿಕ ರಾಮಾಯಣ, ಬತ್ತಲೇಶ್ವರ, ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೦೦, (ಸಂ) ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ, ಹರ್ಷ ಪ್ರಕಟನಾಲಯ, ಪುತ್ತೂರು ೧೯೬೬

೨೪೬. ಖಗೇಂದ್ರ ಮಣಿದರ್ಪಣ, ಒಂದನೆ. ಮಂಗರಸ ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೩೫೦, ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮದ್ರಾಸ್ – ೧೯೪೨

೨೪೭. ‘ಗಣಭಾಷ್ಯ ರತ್ನ ಮಾಲೆ’ ಗುಬ್ಬಿ ಮಲ್ಲಣ ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೪೭೫, ಮುರುಘಮಠ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೪೮

೨೪೮. ‘ಗದುಗಿನ ಭಾರತ’ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೪೦೦ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪ್ರ.ಇ. – ೧೯೫೮

೨೪೯. ‘ಚೆನ್ನಬಸವ ಪುರಾಣ’ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಪಂಡಿತ ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೮೫, ಲಿಂಗಾಯಿತ ವಿದ್ಯಾಭೀವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೩೪

೨೫೦. ‘ಚೇರಮ ಕಾವ್ಯ’ ಚೇರಮಾಂಕ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ – ೧೯೫೬

೨೫೧. ಜಯನೃಪಕಾವ್ಯ, ಮೂರನೇ ಮಂಗರಸ, ಕ್ರಿ.ಶ.೧೫೧೦, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ ೧೮೯೭

೨೫೨. ‘ಜೀವಂಧರ ಚರಿತೆ’, ಭಾಸ್ಕರ ಕವಿ – ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೪೧೩, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯ ಕಲಾನಿಧಿ, – ೧೯೦೮

೨೫೩. ‘ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ’ (ಕನ್ನಡ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ), ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ ಕ್ರಿ.ಶ.೧೫೩೦, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೇಕ್ ಪ್ರೆಸ್, ತುಮಕೂರು – ೧೯೪೧

೨೫೪. ‘ತೊರೆವೆ ರಾಮಾಯಣ’ – ಭಾಗ ೧,೨ ತೊರೆವ ನರಹರಿ – ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೦೦, ಪ್ರಾಚ್ಯಾವಿದ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೫೬ – ೫೯

೨೫೫. ‘ತ್ರಿಪುರದಹನ ಸಾಂಗತ್ಯ’, ಶಿಶುಮಾಯಣ – ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೪೭೨, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ – ೧೯೫೯

೨೫೬. ‘ತ್ರಿಭುವನ ತಿಲಕ’, ವಿರುಪರಾಜ – ಕ್ರಿ.ಶ.೧೫೨೪, ಮದ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಶಾಖೆ, – ೧೯೫೪

೨೫೭. ‘ತ್ರಿಷಷ್ಠಿ ಪುರಾತನ ಚರಿತ್ರೆ’, ಸುರಂಗಕವಿ – ಕ್ರಿ.ಶ.೧೫೦೦, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ

೨೫೮. ‘ಧರ್ಮನಾಥ ಪುರಾಣ’, ಮಧುರ – ಕ್ರಿ.ಶ.೧೪೦೦, ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಘ, ಮೈಸೂರು – ೧೯೫೫

೨೫೯. ‘ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ’ ಗೋಪ ಕವಿ – ಕ್ರಿ.ಶ.೧೬೦೦, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ – ೧೯೦೭

೨೬೦. ‘ನಳಚರಿತ್ರೆ’, ಕನಕದಾಸರು – ಕ್ರಿ.ಶ.೧೫೫೦, (ಸಂ) ಪಿ.ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ (ಪರಿಸ್ಕೃತ ಮುದ್ರಣ)

೨೬೧. ‘ನೇಮಿಜಿನೇಶ್ ಸಂಗತಿ’, ಮೂರನೆ ಮಂಗರಸ – ಕ್ರಿ.ಶ.೧೫೦೮, ವರ್ಧಮಾನ ಪವರ್ ಪ್ರೆಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು – ೧೯೩೧

೨೬೨. ‘ಪದ್ಮರಾಜ ಪುರಾಣ’ ಪದ್ಮಣಾಂಕ – ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೪೨೦, ಮುರುಘಾಮಠ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೫೮

೨೬೩. ‘ಪರಮಾನುಭವ ಬೋಧೆ’, ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿ, ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥಾವಳಿ – ೧೬೫, ಸಿದ್ದವಿಲಾಸ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೧೯೪೯

೨೬೪. ಪರಮಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆ, ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿ, ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥಾವಳಿ – ೧೬೫, ಸಿದ್ದವಿಲಾ, ಬೆಂಗಳೂರು

೨೬೫. ‘ಪರಮಾರ್ಥ ಗೀತೆ’, ನಿಜಗುಣ ಶವಿಯೋಗಿ ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥಾವಳಿ ೧೬೫, ಸಿದ್ದವಿಲಾಸ, ಬೆಂಗಳೂರು

೨೬೬. ‘ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸೋಮನಾಥ ಪುರಣಾ’, ತೋಂಟದಾರ್ಯ – ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೬೦, ವೀರಶಯವ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಗ್ರಂಥಾವಳಿ, ಮೈಸೂರು – ೧೯೧೨

೨೬೭. ‘ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು’, ಪುರಂದರದಾಸರು – ಕ್ರಿ.ಶ.೧೫೫೦, ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಸಿದ್ದಾಂತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಉಡುಪಿ

೨೬೮. ‘ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆ’, ಚಾಮರಸ – ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೪೩೦, ಲಿಂಗಾಯಿತ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಧಾರವಾಡ

೨೬೯. ‘ಪ್ರೌಢರಾಯನ ಕಾವ್ಯ’ (ಅದೃಶ್ಯ ಕವಿ) ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೨೫, ಮುರುಘಾಮಠ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೫೭

೨೭೦. ‘ಬಸವ ಪುರಾಣ’, ಭೀಮ ಕವಿ, ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೪೦೦ (ಜನಪ್ರಿಯ ನೂತನ ಆವೃತ್ತಿ) ಲಿಂಗಾಯಿತ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೬೭

೨೭೧. ‘ಭರತೇಶ ವೈಭವ’, ರತ್ನಕರ ವರ್ಣಿ – ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೬೦, (ಸಂ) ಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮಪ್ಪ, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೧೯೬೭

೨೭೨. ‘ಭರತೇಶ ವೈಭವ’, ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ – ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫೬೦, (ಸಂ) ಪಿ.ಸ್. ಶಾಮರಾಮ್, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು – ೧೯೬೬

೨೭೩. ‘ಭಾಗವತ’ (ಕನ್ನಡ ಭಾಗವತ), ನಿತ್ಯಾತ್ಮಕ ಶುಕಯೋಗಿ – ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೦೦ (ಸಂ) ಕೆ.ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ, ಶಾರದ ಮಂದಿರ, ಮೈಸೂರು ೧೯೬೪

೨೭೪. ‘ಭಾವಚಿಂತಾರತ್ನ’ ಗುಬ್ಬಿ ಮಲ್ಲಣಾರ‍್ಯ – ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೧೩, (ಸಂ) ಎಂ.ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ – ೧೯೩೩

೨೭೫. ‘ಭಿಕ್ಷಾಟನ ಚರಿತೆ’, ಗುರುಲಿಂಗವಿಭು, (ಸಂ) ಎಂ.ಎ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾ ನಿಧಿ, – ೧೯೦೮

೨೭೬. ‘ಭೈರವೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯ’, ನಂಜುಂಡ ಕವಿ, – ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೫೦, (ಸಂ) ಶ್ರೀ ಬಸವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ವಾಙ್ಞಾಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಕಾವ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು – ೧೯೫೬

೨೭೭. ‘ಮನ್ಮಥವಿಜಯ’, ಕವಿಮಲ್ಲ, – ಕ್ರಿ.ಶ.೧೪೦೦, (ಸಂ) ಹೆಚ್.ಶೇಷಯ್ಯಂಗಾರ್, ಮದ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಚ್ಯಶಾಖೆ – ೧೯೫೪

೨೭೮. ‘ಮನೋವಿಜಯ ಕಾವ್ಯ’, ಗುರುಬಸವ, ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೪೩೦, (ಸಂ) ಎಂ.ಎ.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ, ಗುರುವಿಲಾಸ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೧೯೨೪

೨೭೯. ‘ಮಹಾದೇವಿ ಅಕ್ಕ ಪುರಾಣ’, ಚೆನ್ನಬಸವಣಾಂಕ, – ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೫೦, (ಸಂ) ಎನ್.ಚಂದ್ರಯ್ಯ, ಶರತ್ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು – ೧೮೬೮

೨೮೦. ‘ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ’, ಕನಕದಾಸ, ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೫೦, (ಸಂ) ಎಂ.ಎ. ರಾಮಾನುಜಾಯ್ಯಂಗಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ – ೧೯೬೮

೨೮೧. ‘ಮೈರಾವಣನ ಕಾಳಗ’, ಕುಮಾರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, – ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೦೦, (ಸಂ) ಎಂ.ಎ. ರಾಮಾನುಜ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರೆಸ್, ಮೈಸೂರು – ೧೯೧೨

೨೮೨. ‘ಯೋಗಾಂಗ ವಿಭೂಷಣ’ (ಶಿವಯೋಗಾಂಗ ವಿಭೂಷಣ) ಗುರುಬಸವ, – ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೪೩೦, (ಸಂ) ಎಂ.ಎ. ಸುಂಕಾಪುರ, ಮುರುಘ ಮಠ ಧಾರವಾಡ – ೧೯೬೬

೨೮೩. ‘ರತ್ನಾಕರನ ಶತಕಗಳು’ ೧.ತ್ರಿಲೋಕ ಶತಕ, ೨. ಅಪರಾಜಿತೇಶ್ವರ ಶತಕ, ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ, (ಸಂ) ಜಿ.ಬ್ರಹ್ಮಪ್ಪ, ರತ್ನಾಕರನ ಶತಕ ಸಾಹಿತ್ಯ, ರತ್ನಾಕರ ಪ್ರಕಾಶಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೧೯೬೨

೨೮೪. ‘ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ’, ಕನಕದಾಸರು, – ಕ್ರಿ.ಶ.೧೫೫೦, (ಸಂ) ಪಂಚಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೈಸೂರು

೨೮೫. ‘ರಾಮನಾಥ ಚರಿತೆ’, – ಭಾಗ ೨, ೩, ನಂಜುಂಡ ಕವಿ, – ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೨೫, (ಸಂ) ಹೆಚ್. ದೇವೀರಪ್ಪ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಪ್ರಾಚ್ಯಶಾಖೆ, ೧೯೫೯ ೧೯೬೪

೨೮೬. ‘ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನ ವರ್ಣನಂ’, ಚಂದ್ರ ಕವಿ, ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೪೩೦, (ಸಂ) ಬಿ.ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀ, ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೧೯೫೫

೨೮೭. ‘ವಿವೇಕ ಚಿಂತಾಮಣಿ’, ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿ, – ಕ್ರಿ.ಶ.೧೫೫೦, ೧. ‘ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥಾವಳಿ’ (ಸಂ) ಶಾಂತಾನಂದ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೧೯೪೯.೨. ಎಂ.ಉಮಾಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಠ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – ೧೯೬೯

೨೮೮. ‘ವೀರಶೈವಾಮೃತ ಪುರಾಣ’, ಗುಬ್ಬಿಮಲ್ಲಣಾರ‍್ಯ, ಕ್ರಿ.ಶ.೧೫೨೦, (ಸಂ) ವೇ.ನಂಜುಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ೧೯೦೭ – ೦೮

೨೮೯.ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು

೨೯೦. ‘ಶಂಕರ ಶತಕ’, ಚಂದ್ರಕವಿ, ‘ಕ್ರಿ.ಶ.೧೪೩೦, (ಸಂ) ಸಿ.ಮಹಾದೇವಪ್ಪ, ಸಂಶೋಧನ ಕೂಟ, ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು – ೧೯೬೫

೨೯೧. ‘ಶತಕತ್ರಯ’, ಮಗ್ಗೆಯ ಮಾಯಿದೇವ, – ಕ್ರಿ.ಶ.೧೪೩೦, (ಸಂ)

೨೯೨. ‘ಶ್ರೀಪಾದರಾಯ ಕೀರ್ತನೆಗಳು’ (ಕ್ರಿ.ಶ.೧೫೦೦), (ಸಂ.) ಡಾ. ಜಿ.ವರದರಾಜ ರಾವ್, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, – ೧೯೭೩

೨೯೩. ‘ಷಟ್‌ಸ್ಥಲ ಗದ್ಯ’ ಮಗ್ಗೆಯ ಮಾಯಿದೇವ, – ಕ್ರಿ.ಶ.೧೪೩೦, (ಸಂ.) ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಮುರುಘಾಮಠ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೬೨

೨೯೪. ‘ಷಟ್‌ಸ್ಥಲ ಜ್ಞಾನಸಾರಮೃತ’ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು, – ಕ್ರಿ.ಶ.೧೪೭೦, (ಸಂ.) ಆರ್.ಸಿ. ಹಿರೇಮಠ, ಮುರುಘಾಮಠ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೬೪

೨೯೫. ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಫಿಯತ್ತುಗಳು’. (ಸಂ.) ಡಾ. ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ

೨೯೬. ‘ಸದ್ಗುರು ರಹಸ್ಯ’ ಗುರುಬಸವ, – ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೪೩೦, (ಸಂ.) ಎಂ.ಮರಿಯಪ್ಪ ಭಟ್, ಮದ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಶಾಖೆ, – ೧೯೫೧

೨೯೭. ‘ಸನತ್ಕುಮಾರ ಚರಿತೆ’, ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಬೊಮ್ಮರಸ, – ಕ್ರಿ.ಶ.೧೪೮೪, (ಸಂ.) ಜಿ.ಜಿ. ಮಂಜುನಾಥನ್, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು – ೧೯೭೦

೨೯೮. ‘ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಕೌಮುದಿ’, ೩ನೇ ಮಂಗರಸ, ಕ್ರಿ.ಶ.೧೫೦೮, ದೇ.ಫ. ಚೌಗುಲೆ, ಮಹಾವೀರ ಪ್ರೆಸ್, ಬೆಳಗಾವಿ – ೧೯೨೩.

೨೯೯. ‘ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು’, ಸರ್ವಜ್ಞ, – ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೭೦೦ (ಸಂ.) ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಉತ್ತಂಗಿ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು – ೧೯೫೦, ೧೯೬೦, ೧೯೭೦.

೩೦೦. ‘ಸಿಂಗಿರಾಜ ಪುರಾಣ’, ಸೂಗಿರಾಜ, – ಕ್ರಿ.ಶ.೧೫೦೦, (ಸಂ.) ಹೆಚ್. ದೇವಿರಪ್ಪ, ಪ್ರಾಚ್ಯಾಶಾಖೆ (ಮೈ.ವಿ.ವಿ.), ಮೈಸೂರು – ೧೯೫೦

೩೦೧. ‘ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪುರಾಣ’, ವಿರಕ್ತ ತೋಂಟದಾರ‍್ಯ, ಮಹಾರಾಜ ನಿರಂಜನ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾರ‍್ಯ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ, ಗದಗ – ೧೯೫೮

೩೦೨. ‘ಸೊಪಶಾಸ್ತ್ರ’ ೩ನೇ ಮಂಗರಸ, – ಕ್ರಿ.ಶ.೧೫೦೮, (ಸಂ), ಎಸ್.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಜೋಯಿಸ್, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು – ೧೯೬೯

೩೦೩. ‘ಸೊಬಗಿನ ಸೋನೆ’, ದೇಪರಾಜ, – ಕ್ರಿ.ಶ.೧೪೧೦, (ಸಂ.), ಬಿ.ಎಸ್.ಸಣ್ಣಯ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು – ೧೯೭೦

೩೦೪. ‘ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ’, ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸೋಮನಾಥ, – ಕ್ರಿ.ಶ.೧೩೦೦, (ಸಂ.) ರಂ.ಶ್ರೀ. ಮುಗಳಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್, ಬೆಂಗಳುರು – ೧೯೭೦

೩೦೫. ‘ಸೌಂದರ್ಯ ಪುರಾಣ’ ಬೊಮ್ಮರಸ, – ಕ್ರಿ.ಶ.೧೪೫೦, (ಸಂ) ಕರಿಬಸವ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ವೀರಶೈವ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಗ್ರಂಥಾವಳಿ – ೧೯೦೯

೩೦೬. ‘ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ’ ಕನಕದಾಸರು, – ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೫೦, ಕರ್ನಾಟಕ ಹರಿದಾಸ ಕೀರ್ತನಾ ತರಂಗಿಣಿ, – ೧೯೫೯

೩೦೭. ‘ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸಾಂಗತ್ಯ’, ಬೊಂಚಿಯಲಕ್ಕ, – ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೩೮, (ಸಂ.) ಎಲ್. ಬಸವರಾಧ್ಯ, ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ, ಮೈಸೂರು – ೧೯೩೪

308. Amukta Malyada (of krishnadewaraya)

309. Achyntarayabhyadayam (of Rajanatha Dindima) Ed: RN. Krishnamachur – 1907

310. Madhuravijayam (of Gangadevi)

Ed: Hyderbad – 1984

311. Jaimini Bharatam (of pilialamarri pinavirabhadra)

312. Saluvabhyudayam (of Rajanatha Dindima)

Ed. R.V. Krishnamachur. – 1907

313. Krishnaraja Vijayam (of Kumara Dhnrjate)

Chronivies and Travels

314. Abdur – Razaak: In Elthiot and Dowson, history of India as told by its own historians, vol – lVth London – 1872

315. Caesar Frederick : Samual parchas, His pilgrims. (Ed:) Maclehose. vol – x (GolasgoW – 1905)

316. Chronicle of domingopaeS : Translated by Roburt Sewell in ‘A Forgotten Empire’, pp. 229 – 27 8

317. Chronicle of Frnao Numiz : Translated by Robert Sewell in ‘A Forgotten Empire’, pp. 279 – 380

318. Firishtah, Mahamed Kassim : History of the rise of the mahomedam power in India, Till the year – 16I2, Translated by John Brigys 4 volumes, Calcutha – 1908 – I0

319. Ibn Batnta : Edited by Denison Ross and Eileen power London – 1929

320. Nicolo conti : Travels of Nicolo conti in the early part of the fifteenth century. *Translated: J.Winter Jones in R.H.Majar India in the fifteenth century, Haklngt Society – 1857 (London) Delhi – 1974

321. Pietro della valla : The Travels of pietro della valla in India, (Ed):) E.Grey – 2 – volumes, London – 1892

322. Jordanus, Friar: Mirabilia descripta (the wonders of the world) Tr. by. H.Yale, Hakluyt society, London – 1863

323. Odoric, Frior : The travels of father odoric of prodenone, Tran. by. H.Yale and H.Cordier cathay and the way thither, lInd – 1 – 277

Chronicles and Travels

Pession – Works

324. Amir Khustan, Khazainul Futuh, (Ed.) wahid merza, Calcutta – 1953

325. Ferishta Mahammad Qasim bin Hindusthan, Tarikh – 1 – FeriShta – 2. volumes, Lucknow – 1905, Calcutta – 1938

326. Isami, Futuhus Salatin. Trans and Ed: Aghamahdi Hussaih, Agra – 1938

327. Shams Siraj Afif, Tarikh – I – Firuzshahi, Bid: md: Calcutta – 1890

328. Zianddjn Boranj, Trikh – I – Firuz shahi, Ed: Saiyid Ahmad Khan W.N. Less and Kahimddin, Bid. Ind. Calcutta – 1860 – 62

Ph.D Dissertations:

೩೨೯. ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಎಸ್.ಜಿ. ವಿರಕ್ತ ಮಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೭೧

329. “Regional study on form cast of sugareame” (A case study of the sugar belt in Tungabhadra project area of karnataka) by. M.J. Basavaraj, Gulburga University – 1988

330. ‘Non – Bank financial Intesmedieves – A study of finance corporation in Bellary District) by. S.Jayanna, *Kamataka University, Dharawad – 1990

331. Religions Tradition in the city of Vijayanagar period to 1565 AD, (Based on a study of the momuments), by. Anila verghese. Bombay University, Bombay – 1989

332. Krishnadevaraya of Vijayanagur (1509 – 1530) by. Krishna swamy. A.K. Bombay University, Bombay – 1953

333. ‘Some aspects of Fundal Eliments in the Vijayanagur Polity’ (1336 – 1565 AD), by. Keshva Naik.H.P., Mysore University, Mysore – 1985

334. Medeval Temples of Raichur and Bellary region – A Study, by. Channabasappa soodayya patile, *KaJca University, Dharwad – 1989

335. Dance and other fine arts in karnataka sculpture and painting (From early chalukya and vijayanagur times) by. Choodamani M.S., *Mysore university – 1988

336. The Impact of Islam on south India, by. Cherian.A., *Bombay University – 1961

337. Industries and commerce in kamataka during the Vijayanagur period (1336 to 1565AD), by. KS. Nanjundappa, Mysore University, Mysore – 1982

338. Education under the vijayanagar state (1336 – 1565), by. Satish Kumar Setty. Kuvempu university, B.R. project

339. Achyuta Raja, by. Sathyanathan *Kamataka university, Dharwad – 1978

340. The position of women during the Vijayanagur period (1336 – 1646), by. N. Saraswathi. Mysore University – 1990.

341. Irrigation in the Vijayanagur Empire, by. Saraswathi.M.L., Mysore University – 1984

342. Tuluva in Vijayanagur Times, (1336 – 1646), by. Suryanatha. V. Kamath, Bombay University – 1965

343. Non – orgrian Taxation in karnataka under Vijayanagur (1336 –

1565) (A study in economic transpormation based on fiseal system other than land revenue) by.Syed Abdul Ban, Mangalore University – 1989

344. Urban csnters and urbuijation, under the vijayanagur empire. by. Nagraja B.S. Mysore University – 1985

345. Devaraya lInd and his times, by. Iagaraja. H.M., Mysore University – 1979

346. Sangama dynasty of vijayanagar (1346 – 1494) by. Bhandurkar. V.K., Mysore University – 1936

347. Veerasaivism Under Vijayanagar by. Manjula khydiggin, Mysore University

348. Integration of Hydrbad karnataka, by. Mahabaleswarappa. B.S., Gulbarga University –

349. Administration and social life Under vijayanagar, D.Lit – dissertalions by. Mahalingam.T.V., Madras University – 1934

350. Court life Under the vijayanagar rulers, by. Madhava.p. patil. Shivaji University, Kollahpur – 1986

351. Vijayanagar Art, by. Rajaram.N., Bombay University – 1930

352. Trade and Commerce Under Vijayanagar, by. Vijayalakshmi Aldi, Gulburga University

353. The agrasion system Under the vijayanagar empire, by. Viswaniantha.K., Mysore University – 1985

354. Local government in the vijayanagar empire, by.A.V. Venkataraman, Karnataka University – 1970

355. The agrarion system of kartiataka (1336 – 1761 AD), Mysore University – 1978

356. Studies in the History of the Telugu Country during the Vijayanagar period (1336 – 1650 AD) by. Snramarnurthy Y. Karnataka University – 1973

357. Freedom movement in Hyderbad karnataka, by. Naina Shankar, Gulburga University

358. Krishnadevaraya: His life and achievements, by. Shiva Bhargavi. Karnataka University, Dharwad, 1972

359. History and Archaeology of Anegondi, by. purandhure.S. Department of Archaeology, Duean college,Puuna – 1986

360. Royal Evenings: Sanskrit poetry of queen and count, by. Hicbert.J., Horvard University, Combridge – 1988

361. Local Government in the Vijayanagar Empire, by. A.V. Venkatarathman, Karnataka University, Dharwad – 1970

362. A critical study of sayanachuryas commontory on the A tharvaveda, (Unpublished thesis) by. veerabhadra swamy.M.R. karnataka University – 1979

363. Salava dynasty of vijayanagar, by. Sree Ram.S.P. Osmania University, Hyderbad – 1962

364. Vityaranyan Countribution to advaita by. Shastri. Vermadhava, Karnataka University, Dharwad

365. Sangama Dynasty of Vijayanagar, by. P.T. Lakshmi, Osmana University – Hyderabad – 1962

366. Amakta Malyada of krishnadevaraya. by. Kotesvara Rao.T. Osmania University, Hyderbad – 1964 – 66