ಕೆಳದಿ ಅರಸರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಸೂಚಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು

೪೬೬. ಎಂ. ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ, ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ – ಮೈಸೂರು ೧೯೬೬.

೪೬೭. ಜಿ.ಎಸ್. ದೀಕ್ಷಿತ್, ಕೆಳದಿ ನಾಯಕರು, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೬೯

೪೬೮. ದೇವೀರಪ್ಪ ಎಚ್., (ಸಂ), ಹಿರಿಯ ಬಸಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಶಿವತತ್ವ ರತ್ನಾಕರಂ, ಮೈಸೂರು – ೧೯೬೪

೪೬೯. ಡಾ. ಎಚ್. ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಮೈಸೂರ – ೧೯೮೫

೪೭೦. ಡಾ. ಎಚ್. ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಶಿಸ್ತುಗಾರ ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ, ಮೈಸೂರು – ೧೯೬೪

೪೭೧. ಹೆಚ್.ಎಲ್. ನಾಗೇಗೌಡ, ಪ್ರವಾಸಿ ಕಂಡ ಇಂಡಿಯ, – ಸಂಪುಟ ೪,೭, ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ.

೪೭೨. ಎಂ.ಎಸ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ, ಇಕ್ಕೇರಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಚರಿತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೧೯೩೧

೪೭೩. ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ಗುಡಿ, ಮಹಾಸತಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ, ಕ.ಸಾ.ಪ. ಬೆಂಗಳೂರು – ೧೯೮೨

೪೭೪. ಎಂ.ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಕುರಿತ ಶಾಸನಗಳು, ಕ.ವಿ.ವಿ. ಧಾರವಾಡ – ೧೯೭೩

೪೭೫. ಸಾ.ಶಿ. ಮರುಳಯ್ಯ, ಕೆಳದಿ ಅರಸರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೧೯೮೦

೪೭೬. ಕೆಳದಿ ಗುಂಡಾಜೋಯ್ಸ್‌, ಕೆಳದಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ, ಕೆಳದಿ – ೧೯೬೩

೪೭೭. ಕೆಳದಿ ಗುಂಡಾಜೋಯ್ಸ್‌, ಇಕ್ಕೇರಿ ಅರಸರು, ಕ.ವಿ.ವಿ., ಧಾರವಾಡ – ೧೯೭೨

ಕೆಳದಿ ಗುಂಡಾಜೋಯ್ಸ್‌, ಕೆಳದಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಐ.ಬಿ.ಎಚ್., ಬೆಂಗಳುರು – ೧೯೭೨

ಕೆಳದಿ ಗುಂಡಾಜೋಯ್ಸ್, ಇಕ್ಕೇರಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕೆಳದಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ – ೧೯೭೫

೪೭೮. ಕೆಳದಿ ಗುಂಡಾಜೋಯ್ಸ್, ಕೆಳದಿ ನೃಪವಿಜಯ (ಗದ್ಯಾನುವಾದ) ಕ.ಸಾ.ಪ., ೧೯೭೭

೪೭೯. ಕೆಳದಿ ಗುಂಡಾಜೋಯ್ಸ್‌, ಕೆಳದಿ ರಾಜಧಾನಿಗಳು, ಐ.ಬಿ.ಎಚ್., ಬೆಂಗಳೂರು – ೧೯೮೧

೪೮೦. ಕೆಳದಿ ಗುಂಡಾಜೋಯ್ಸ್‌, ಬಿದನೂರಿನ ಕೆಳದಿ ನಾಯಕರು, ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. ಮೈಸೂರು – ೧೯೮೦

೪೮೧. ಕೆಳದಿ ಗುಂಡಾಜೋಯ್ಸ್‌, ಕೆಳದಿ ವೆಂಕಣ್ಣನ ಕೃತಿಗಳು, ಕೆಳದಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ – ೧೯೮೦

೪೮೨. ಡಾ. ಕೆ.ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ ಜೋಯಿಸ್, ಕೆಳದಿ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಕ.ಸಾ.ಪ., ಬೆಂಗಳೂರು – ೮, ೧೯೯೬

೪೮೩. ಡಾ. ಬಿ.ಷೇಕ್‌ಆಲಿ ಮತ್ತು ಜಿ.ಆರ್.ರಂಗಸ್ವಾಮಯ್ಯ : ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. – ೧೯೭೭

೪೮೪. ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಜೀವನ, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೩೯

೪೮೫. ಕೆ.ವಿ. ರಮೇಶ್, ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮೈಸೂರು – ೧೯೬೯, ತುಳುನಾಡಿನ ಶಾಸನಗಳು, ಮೈಸೂರು – ೧೯೭೮. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸನಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಮೈಸೂರು – ೧೯೭೧

೪೮೬. ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾವ್ ಮತ್ತು ಆರ್.ಸಿ. ಪಂಚಮುಖಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರಸು ಮನೆತನಗಳು, ಧಾರವಾಡ

೪೮೭. ಆರ್. ಶಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ (ಸಂ) ಲಿಂಗಣ್ಣ ಕವಿಯ, ಕೆಳದಿನೃಪ ವಿಜಯ ಮೈಸೂರು – ೧೯೨೧

೪೮೮. ಪ್ರೊ. ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ (ಸಂ). ಶಿವತತ್ವರತ್ನಾಕರ, ಕನ್ನಡ ವಿ.ವಿ. ಹಂಪಿ

೪೮೯. ಬಿ.ಎಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಕೆಳದಿ ಅರಸರು ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು, ಧಾರವಾಡ – ೧೯೭೨.

೪೯೦. ಅ. ಸುಂದರ, ಕೆಳದಿ ಅರಸರ ಕಾಲದ ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿಶಿಲ್ಪ, ಮೈಸೂರು – ೧೯೮೬

೪೯೧. ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ, ಕೆಳದಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಯರ ವಂಶಾವಳಿ, ವಿಜಾಪುರ – ೧೯೪೦

೪೯೨. ಬಿ.ಆರ್. ಹಿರೇಮಠ, ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವರ್ತಕರು, ಧಾರವಾಡ ೧೯೮೫

೪೯೩. ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ, ಬಿದನೂರಿನ ರಾಣಿ ವೀರಮ್ಮಾಜಿ, ಮೈಸೂರು – ೧೯೭೧

೪೯೪. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಂಪರೆ, ಸಂಪುಟ ೨, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ – ಬೆಂಗಳೂರು

ಲೇಖನಗಳು

೪೯೫. ಕೆಳದಿ ಗುಂಡಾಜೋಯ್ಸ್‌, ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಮಾತೋಶ್ರೀ (ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ವೀರಪ್ಪ ಚಿನಿವಾರ ಅಭಿನಂದನ) ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ – ೧೯೮೬

೪೯೬. ಕೆಳದಿ ಗುಂಡಾಜೋಯ್ಸ್‌, ಲಿಂಗಣ್ಣ ಕವಿಯ ಕೃತಿಗಳು, ಆಸ್ವಾದ ಎಂ.ವಿ.ಸೀ. ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ

೪೯೭. ಕೆಳದಿ ಗುಂಡಾಜೋಯ್ಸ್‌, ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಳದಿ ಪಾತ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾ ವೈಭವ (ಜೆ.ವಿ.ಶಂಕರರಾವ್ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ) – ೧೯೮೪

೪೯೮. ಕೆಳದಿ ಗುಂಡಾಜೋಯ್ಸ್‌, ಕೆಳದಿ ಅರಸರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪಾಳೆಯಗಾರರು. (ಕೆ.ಆರ್.ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ) – ೧೯೭೬

೪೯೯. ಕೆಳದಿ ಗುಂಡಾಜೋಯ್ಸ್‌, ಲಿಂಗಣ್ಣ ಕವಿ ಮತ್ತು ವೆಂಕಣ್ಣ ಕವಿ, ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, (ಸಂ.)೫, – ೧೯೮೨

೫೦೦. ಕೆಳದಿ ಗುಂಡಾಜೋಯ್ಸ್‌, ಕೆಳದಿ ಸೋಮಶೇಖರ ನಾಯಕನ ಕಾಲದ ಶಾಸನ ಪ್ರತಿ., ಕ.ಬಾ.ಸಂ.೮, (ಸಂ.)೩, – ೧೯೭

೫೦೧. ಕೆಳದಿ ಗುಂಡಾಜೋಯ್ಸ್‌, ಕೆಳದಿ ಅರಸರ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಕ.ಬಾ.ಸಂ. ೮, (ಸಂ.) ೨ – ೧೯೭೫

೫೦೨. ಕೆಳದಿ ಗುಂಡಾಜೋಯ್ಸ್‌, ಕೆಳದಿ ಅರಸರ ಕಾಲದ ಕವಿಗಳು ಸಾಧನೆ, (ಸಂ.) ೧೧, (ಸಂ.) ೩, – ೧೯೮೦

೫೦೩. ಕೆಳದಿ ಗುಂಡಾಜೋಯ್ಸ್, ಕೆಳದಿನೃಪ ವಿಜಯ, ಕ.ಬಾ. (ಸಂ.) ೫,೩

೫೦೪. ಕೆಳದಿ ಗುಂಡಾಜೋಯ್ಸ್‌, ಕೆಳದಿ ಅರಸರ ಕುಲದೇವರುಗಳು, ಮಾ.ಕ. (ಸಂ)೩ – ೧೯೭೩

೫೦೫. ಕೆಳದಿ ಗುಂಡಾಜೋಯ್ಸ್‌, ಕೆಳದಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಾ ಮನೆತನ, ಕ.ಬಾ.ಸಂ.೬, ೪, – ೧೯೭೪

೫೦೬. ಕೆಳದಿ ಗುಂಡಾಜೋಯ್ಸ್‌, ಕೆಳದಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ಕೇರಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ಮಾ.ಕ.ಸಂ.೧೦, ಸಂ.೩, – ೧೯೮೦

೫೦೭. ಜಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ – ೧೯೭೬

೫೦೮. ನಾ. ಡಿಸೋಜ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಕಲಶವಿದ್ದ ಇಕ್ಕೇರಿ ಅರಸರು, ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ಪು.೨, ೨೯ – ೧೦ – ೧೯೩೮

೫೦೯. ಬಾಳು, ಅಳಿಯದ ಉಳಿದಿರುವ ಇಕ್ಕೇರಿಯ ಹೆಗ್ಗುರುತು, ಕ.ಪ್ರ. ಪು. – ೮, ೧೮ – ೩ – ೧೯೭೫

೫೧೦. ಬೆಟಕಲ ರಾಮನಾಯಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕೇರಿ ಅರಸರ ಆಳ್ವಿಕೆ, ತೆಂಕನಾಡು – ೧೯೪೭

೫೧೧. ಬಿ. ರಾಮನಾಯಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕೇರಿ ನಾಯಕರ ಆಳ್ವಿಕೆ, ತೆಂಕನಾಡು – ೧೯೪೨

೫೧೨. ಕೆ.ಜಿ. ವಸಂತ ಮಾಧವ, ಗೇರುಸೊಪ್ಪೆಯ ಅರಸರು ಮತ್ತು ಕೆಳದಿ ನಾಯಕರು ಮಾ.ಕ.ಸಂ.೨, ೨೩ – ೧೯೭೨

೫೧೩. ಬ.ನಾ. ಸುಂದರರಾವ್, ಕೆಳದಿಯ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಹೊಸಬೆಳಕು, ಪ್ರಜಾಮತ, ಸಂ.೪೧, ಸಂ. – ೪, – ೧೯೬೯

೫೧೪. ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ

೫೧೫. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್

೫೧೬. ಆನ್ಯುಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್‌ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಪಿಗ್ರಫಿ

೫೧೭. ಆನ್ಯುಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್‌ಆಫ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಆರ್ಕ್ಯುಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌‌ಮೆಂಟ್

೫೧೮. ಆನ್ಯುಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್‌ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಫಿಗ್ರಫಿ

೫೧೯. ಆನ್ಯುಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್‌ ‌ಆಫ್ ಆರ್ಕ್ಯುಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ

೫೨೦. ವಿಜಯನಗರ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟನರಿ ಕಮೆಮೊರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಂ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೩೬

ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಸೂಚಿ

೫೨೧. ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ದರ್ಶನ – ಎಂ.ವಿ. ಕೃಷ್ಣರಾವ್, ಎಂ. ಕೇಶವಭಟ್

೫೨೨. ಆಳಿದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು – ಸಿ.ಕೆ. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ

೫೨೩. ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ – ಎಂ. ಶಿಂಗ್ರಯ್ಯ

೫೨೪. ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು – ಡಿ.ಆರ್. ಚನ್ನೇಗೌಡ

೫೨೫. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಂಪರೆ (ಸಂ) ಆರ್.ಆರ್. ದಿವಾಕರ್‌

೫೨೬. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮಹಾಶಿಲ್ಪಿ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ – ಸಿ.ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್

೫೨೭. ಮೈಸೂರು ಕೈಪಿಡಿ (ಸಂಪುಟ ೧)

೫೨೮. ಕನ್ನಡ ವಿಷಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ – ಕರ್ನಾಟಕ – (ಪ್ರ) ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

೫೨೯. ದಿವಾನ್. ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ, ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಗಳು – ಡಾ. ಡಿ.ಎಸ್. ಜಯಪ್ಪಗೌಡ

೫೩೦. ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು – ವಿ.ಎನ್. ರಾಜಾರಾವ್

೫೩೧. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಂಪರೆ (ಸಂಪುಟ ೨ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ) ಎ.ಪಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ

೫೩೨. ಮೈಸೂರು ರಾಜರ ಚರಿತ್ರೆ – ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ

೫೩೩. ಮೈಸೂರು ದೊರೆಗಳ ವಂಶಾವಳಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕಥೆಗಳು – ನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮ

೫೩೪. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಂಪರೆ – ಕೆಂ. ಸಂಪದ್ಗರಿರಾವ್

೫೩೫. ಮೈಸೂರು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ – ಎಂ.ಕೆ.ಲಿಂಗಯ್ಯ

೫೩೬. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರವರು – ನಾ.ಕಸ್ತೂರಿ

೫೩೭. ಮಹಿಶೂರ ಮಹಾರಾಜ ಚರಿತ್ರಂ – ಸೋಸಲೆ ಅಯ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಿ

೫೩೮. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿ ಚರಿತ್ರೆ (ಸಂಪುಟ.೨) – ಎಂ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್

೫೩೯. ಭಗವತ್ಪ್ರಾರ್ಥನಾ – ಮಂಡಿಕಲ್ ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ

೫೬೦. ಮೇಘಪ್ರತಿ ಸಂದೇಶ – ಮಂಡಿಕಲ್ ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ

೫೬೧. ಮುಜರಾಯಿ ಫೈಲುಗಳು – ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಗಾರ ಇಲಾಖೆ

೫೬೨. ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟ (ಸಂ.೬೮, ಸಂಚಿಕೆ.೪) ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ.ನಿಲಯ (ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. ನಿಲಯದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸವಿನೆನಪಿನ ಸಂಪುಟ)

೫೬೩. ಮೈಸೂರಿನ ದಿವಾನರು – ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ

೫೬೪. ಅರಮನೆಯ ಸರಸ್ವತಿ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು, – ಮೈಸೂರು

೫೬೫. ಪ್ರವಾಸಿ ಕಂಡ ಇಂಡಿಯಾ – (ಸಂ) ಎಚ್.ಎಲ್. ನಾಗೇಗೌಡ, ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ.

೫೬೬. ಬಡತನಕ್ಕೆ ಭಾಗದ ಧೀಮಂತರು – ವಿ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣರಾವ್

ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

೫೬೭. ವೃತ್ತಾಂತ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ೧೮೮೪ ರಿಂದ ೧೮೯೫ ಹಾಗೂ ೧೯೦೩ ರಿಂದ ೧೯೦೬

೫೬೮. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ೧೮೯೨ ರಿಂದ ೧೯೦೨, ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

೫೬೯. ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತಾಂತ ಭೋದಿನಿ, ೧೮೯೪ ರಿಂದ ೧೯೦೮

೫೭೦. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ೧೮೯೨ ರಿಂದ ೧೯೧೬

೫೭೧. ಸ್ವದೇಶ ಮಿತ್ರನ್ (ಮದ್ರಾಸಿನ ದೈನಿಕ)

೫೭೨. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪತ್ರಿಕೆ, ೧೯೦೭ ರಿಂದ ೧೯೦೮ ಹಾಗೂ ೧೯೧೨

೫೭೩. ಮದ್ರಾಸ್ ಮೈಲ್ (ಮದ್ರಾಸ್) ೧೮೯೧, ೧೯೯೨ ರಿಂದ ೧೯೧೪

೫೭೪. ನಾಡಗನ್ನಡಿ, ೧೯೦೩ ರಿಂದ ೧೯೦೮

೫೭೫. ಕರ್ನಾಟಕ ವಾರಪತ್ರಿಎಕ ೦೬.೦೧.೧೯೧೭, ಸಂ.ಡಿ.ವಿ.ಗುಂಡಪ್ಪ

೫೭೬. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೭ – ೮೮, ೮೯ರ ಪ್ರತಿಗಳು

೫೭೭. ದಿ.ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್, ದೆಹಲಿ, ೩ನೇ ನವೆಂಬರ್, ೧೯೩೯

೫೭೮. ಪಂಚಮರ ಪತ್ರಿಕೆ,

೫೭೯. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ಪತ್ರಿಕೆ, (ಕ.ಸಾ.ಪ.) ಬೆಂಗಳೂರು

೫೮೦. ಆಂಧ್ರ ಕೇಸರಿ

೫೮೧. ವೀರ ಕೇಸರಿ

೫೮೨. ತಿಲಕ್ ಸಂದೇಶ್

೫೮೩. ಲೋಕಪಕಾರಿ ಪತ್ರಿಕೆ

೫೮೪. ದೇಶ ಭಕ್ತನ್ (ಹಿಂದಿ ಪತ್ರಿಕೆ)

೫೮೫. ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಪತ್ರಿಕೆ

೫೮೬. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ ೧೯೨೩ ರಿಂದ ೧೯೨೭, ೨೮

೫೮೭. ಕೇರಳ ಪತ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ಸಂಚಾರಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

೫೮೮. ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್, (ತಮಿಳು ವಾರಪತ್ರಿಕೆ)

೫೮೯. ದೀನಬಂಧು, (ತಮಿಳು ವಾರಪತ್ರಿಕೆ)

೫೯೦. ವೆಂಕಟೇಶ ಪತ್ರಿಕಾ (ತೆಲುಗು), ೧೯೨೦ ೨೫

೫೯೧. ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಪತ್ರಿಕೆ

೫೯೨. ಸಾದ್ವಿ ಪತ್ರಿಕೆ

೫೯೩. ಕೊಡಗು ಸಮಾಚಾರ್

೫೯೪. ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

೫೯೫. ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ

೫೯೬. ಪ್ರಜಾಮತ

೫೯೭. ಸುಧಾ

೫೯೮. Mysore State

೫೯೯. The Hindu (18 July, 1891 to 1918)

600. The Tradition Social Reformer

601. The Karnataka

602. The Modran Mail

Engish

604. Karnataka gazetter – Ed. Suryanatha Kamath

605. Mysore gazetter – Ed. C. Hayavadana Rao

606. History of karnata – P.B. Desai

607. Histoty of Mysore – Marks vilks

608. Modran Mysore – M.Shama Rao

609. Sri Krishna Ragendara Wodeyer – Ed. S. Srikantaiah (Silver jubilee souvenir)

610. Mysore Administration Report’s

611. Castes and Tribes of south India – (print 2)

612. Marriage and Family in Mysore – M.N. Srinivas

613. All about Mysore – D.V. Gundappa

614. Dasara cultral Festivial – 1981

615. The Royal city – T.P. Issar