ಹೆಸರು ವರ್ಷ ಕೋಂ ಸ್ಥಳ
ಎಲಿಗಾರ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ೫೨ ಲಿಂಗಾಯತ ಕೃಷ್ಣಾನಗರ
ಕಪ್ಪೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ೭೮ ಲಿಂಗಾಯತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ
ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ೬೨ ದೀವರು ಕಾಗೋಡು
ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮುರುಡಿ ೬೬ ಲಿಂಗಾಯತ ಕೃಷ್ಣಾನಗರ
ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ೪೨ ಲಿಂಗಾಯತ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ
ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪೆಂಡಕೂರು ೬೨ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
ಗೌರಮ್ಮ ೭೫ ಲಿಂಗಾಯತ ಭುಜಂಗನಗರ
ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ (ಡಾಕ್ಟರ್) ೪೮ ಲಿಂಗಾಯತ ಸೊಂಡೂರು
ಜಿಲಾನ್ ೫೫ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೊಂಡೂರು
ತಿಂದಪ್ಪ ೬೮ ಹರಿಜನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ
ದ್ಯಾಮಪ್ಪ ೬೦ ಹರಿಜನ ಸೊಂಡೂರು
ದುರುಗಪ್ಪ ೬೩ ಹರಿಜನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ
ದೇಸಾಯಿ ಷಣ್ಮುಣಪ್ಪ ೬೮ ಲಿಂಗಾಯತ ನರಸಾಪುರ
ನರಸಿಂಹಲು (ವಕೀಲರು) ೫೦ ಕ್ಷೌರಿಕ ಸೊಂಡೂರು
ನಾಗರಾಜ ೪೦ ನಾಯಕ ನಾರಾಯಣಪುರ
ನಾಗಪ್ಪ ಎಸ್. ೬೮ ಲಿಂಗಾಯತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ

ಪಾತ್ರ ಸೀನಪ್ಪ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ)

೭೨ ಮರಾಠ ಸೊಂಡೂರು
ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ೭೦ ಲಿಂಗಾಯತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಪಾರಮ್ಮ ೭೨ ಲಿಂಗಾಯತ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ
ಭರಮನಗೌಡರು ೬೮ ಲಿಂಗಾಯತ ಭುಜಂಗನಗರ
ಮಂಜುನಾಥ ಸಿ ೪೨ ನಾಯಕ ಸೊಂಡೂರು
ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ರುಮಾಲೆ ೪೮ ಜಂಗಮರು ಹೊಸಪೇಟೆ
ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಕೆ.ಜಿ. ೭೬ ಲಿಂಗಾಯತ ದಾವಣಗೆರೆ
ಮೇದಾರ ಹೇಮಣ್ಣ ೪೬ ಮೇದಾರ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ
ವಡ್ಡನಕಟ್ಟಿ ಗೌರಮ್ಮ ೭೦ ಲಿಂಗಾಯತ ಭುಜಂಗನಗರ
ಶಾಂತರುದ್ರಪ್ಪ ೫೨ ಲಿಂಗಾಯತ ಬಳ್ಳಾರಿ
ಸಿದ್ದಪ್ಪ ೪೯ ನಾಯಕ ನಾರಾಯಣಪುರ
ಸಿರಿಗೆರೆ ಪರಪ್ಪ ೭೦ ಲಿಂಗಾಯತ ಸೊಂಡೂರು
ಶಿವಕುಮಾರ ಟಿ.ಎಂ. ೪೬ ಸೊಂಡೂರು