ಅನ್ನೇಡ ಕೊಂಗ ರೂಪಾಯಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕೊಂಗ ರೂಪಾಯಿ
ಕೊಂಗ ‘ಮೊರ’ದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಧಾನ್ಯ ತೂರುವ ಸಾಧನ ಬಿದಿರು/ಲೋಹದ ಧಾನ್ಯ ತೂರುವ ಮೊರ
ಕಮ್ರಿ ಒಳ್ಗೆ ಕಮರಿಯ ಒಳಗೆ
ಅಮ ಅವನು
ಜಲಜಲ್ನೆ ಜಲದಂತೆ
ನನ್ನ ಉಯ್ದ್‌ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಯಾ ನನ್ನ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಯಾ
ಕಂಬಳದಾಳು ಕೂಲಿ ಆಳು
ಆಸ್ಗೆ ಆರುಗಂಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ
ಸೈನು ಸಹಿ ಅಥವಾ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ಗುರುತು
ಬೆಟ್ಟೊತ್ತಬೇಕು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿ ಗುರುತು ಹಾಕಬೇಕು
ಉರ್ದುಳ್ದಿ ಹುರಿದಿರುವ ಹುರುಳಿ ಕಾಳು
ತಿರಿಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡು
ವೇಸವನ್ನು ತಾಳ್ನುಟ್ಟು ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ
ಬುಡ್‌ಬುಡ್ಕಿ ವೇಷ ಬುಡುಬುಡಿಕೆ ವೇಷ
ಕಲ್ಲು ಕರ್ಗೊ ಜಾಮ ಕಲ್ಲು ಕರಗುವ ಸಮಯ/ಸರಿರಾತ್ರಿ/ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ
ತಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ
ಕರಿಕಪ್ಪ ಕರೆಯಿರಿ
ಬುರ್ಕಾಬುಡ್ತಿನ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವೆನು
ಅಂತರ ಕಟ್ತಿನಿ ಯಂತ್ರ ಕಟ್ಟುವೆ
ಮಂತರ ಮಾಡುತಿನಿ ಮಂತ್ರ ಹಾಕುವೆ
ಕೂಗ ಉಂಜ ಕೂಗುವ ಹುಂಜ/ಕೋಳಿ
ಕೊಂಬಿನ ಟಗರು ಕೊಂಬು ಬಂದಿರುವ ಟಗರು
ಬೆಲ್ಲದ ನಂಜ್‌ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೆಲ್ಲದ ಸಿಹಿ ಆಗಬೇಕು
ಅಣ್‌ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣು ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ/ಬಲಿತದ್ದು
ಬರ್ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬುಡಿ ಬರಮಾಡಿ ಕೊಡಿರಿ
ಆರುಮಂಡಲ ಹಾರುವ ಮಂಡಲ
ತೂರು ಮಂಡಲ ತೂರುವ ಮಂಡಲ
ಗೆಜ್ಜೆ ಮಂಡಲ ಗೆಜ್ಜೆ ಮಂಡಲ
ಉಳ್ಕುಮಂಡಲ ಉಳುಕು ಮಂಡಲ
ನಾಗಮಂಡಲ ನಾಗಮಂಡಲ
ನರಮಂಡಲ ನರಮಂಡಲ
ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮಂಡಲ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮಂಡಲ
ಇಂಗಣ್ಣ ಹಿಂದೆ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವ
ಮುಂಗಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣುಳ್ಳುವ
ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಕಾಯಿ ಮೂರುಕಣ್ಣಿನಕಾಯಿ/ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
ತುಣಿತಿನಿ ತುಳುಯುತ್ತೇನೆ
ಗಾಚಾರ ಗ್ರಹಚಾರ
ತಾತಿ ತಾಯಿತ
ನೆಪ್ಪಾಗಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿ/ಮರೆಯದೆ
ಪಂತಕ್ಕೆ ಪಂತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆ
ಕಾಣ್ಕೆ ಕಪ್ಪಂತೆ ಕಾಣಿಕೆ – ಹರಕೆ
ಒಂಟಾನೆ ಜಿಗಿಬಾರ ಒಂದು ಆನೆ ಜಗ್ಗಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಭಾರ
ಎಂಟಾಳು ಹೊರಬಾರ ಎಂಟು ಆಳು ಹೊರಲಾಗದಷ್ಟು ಭಾರ
ಕುಂಚ್‌ಗುರ್ಕ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಉರಿಯುವ ಒಂದು ಜಾತಿ ಹುಳು
ಅನ್ನದ ಅಗಳ ಅನ್ನದಕಾಳು
ಯಿಂದ-ಮುಂದೆ ಹಿಂದ-ಮುಂದೆ/ವಾಂತಿ ಬೇಧಿ
ತಾಯಿ ದಂಡೆ ತಾಯಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ
ಬಿದ್ರಿಕ್ಕಿ ಪಾಯ್ಸ ಬಿದಿರ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪಾಯಸ
ಬಯ ಭಯ
ಬೆವ್ರು ಕಿತ್ಗಂಡು ಬೆವರು ಹರಿಯುವಂತೆ
ಪರಸಂ ಮೂರ್ತಿ ಪರಮ ಮೂರ್ತಿ/ಪರಶಿಮೂರ್ತಿ
ಕುಸಿನ್‌ಮ್ಯಾಲ ಖುಷಿಯಿಂದ
ಸೀರೆ ಕೊಡೆ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು
ಸುಳಿಯ/ಸುಣ್ಕಾಯಿ ಸುಣ್ಣದ ಡಬ್ಬ
ಕೊಂಗ್ನಾಡು ಸೀಮೆಗೆ ತಮಿಳರು ವಾಸಿಸುವ ನಾಡು
ನೆರಿಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ನಡುವಿನ ಸೀರೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ
ಕುಳ್ತ್ಗಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಬಾಳೆಕಾಯಿ ನರಿಯವೆಳ ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟಾಗ ನಡುವಿನ ಬಳಿ ಬಾಯಿಕಾಯಿಯಂತೆ ಆಕಾರ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಬಾರೆಕಾಯಿ ನರಿಯುವಳು ಎನ್ನುವರು
ಬಾಯ್ಗೆ ಬತ್ತ ಕಚ್ಚುಟ್ಟಿದೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ
ಇರಿನ್‌ಬಾಯಿಬಳ್ಗೆ ರಾಗಿ ಬೇಳೆ ಕಚ್ಚುಟ್ಟಿದೆ ಇರುವೆ ಬಾಯಿಯಲ್ವಿ ರಾಗಿಯ ಚೂರು ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ
ಮನಿಕಳಕ್ಕೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಲು
ಐಬೋಗ ವೈಭವ/ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ/ಸಂಪತ್ತು
ಮಧ್ಯಾನದೊತ್ತಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯಕ್ಕೆ
ಸಜ್ಜೀನ ರಂಗಯ್ಯ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ರಂಗಯ್ಯ
ಎಂಟುಪಟ್ಟು ಎಂಟು ಮುಖದ
ಬಾಯಾಗೆ ಬೆಳ್ಳಾಕಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬೆರಳನ್ನು ಹಾಕಿ
ಇದೇ ಸೌಳು ಇದೇ ಸಮಯ
ಕದ್ದು ಓಡಿನಾ ಕದ್ದು ಓಡಿದ
ಬಿಸ್ಲ ಒಳಪ ಬಿಸಿಲ ಬೆಳಕು
ಕೈವಸ ಕೈವಶ ಅಧೀನವಾಗುವುದು
ಸಾನೆ ಮಾಯ್ಕಾರ ಮಹಾ ಮಾಯಕಾರ
ಕೊಳ್ಗ ದರ್ಸಬೇಕು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಳಗದಾಕಾರದ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನಿವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು
ಅಸ್ಯ-ಪಾಸ್ಯ ಆಡ್ತ ನಿಂತ್ಗೊವೊತ್ಗ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತ ನಿಂತುಕೊಂಡ ಕಾರಣ
ಕಾಂಚಿನ ಮನೆ ಕಾಂಚನ ಹುಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮನೆ
ಗೊಡ್ಡುಮಂಜಿ ಕತ್ತಾಳೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಮಂಜಿ. ಸಿಕ್ಕುಸಿಕ್ಕಾದ ಮಂಜಿಯನ್ನು ಗೊಡ್ಡು ಮಂಜಿ ಎನ್ನುವರು
ಎಡೆ ಮಿಸಲು/ನೈವೈದ್ಯ
ಮಂಡಿಯೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಗ್‌ ಬುಡ್ತು ನಡೆಯಲು ಬಾರದಾಯಿತು
ಮೂಡೆಗಾತ್ರ ಧಾನ್ಯ ತುಂಬಿಡಲು ಹಂಚಿ ಹುಲ್ಲಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಸಾಧನ ಅದರ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು
ಚಾನಸಂಕು ಬೋನಾಸಿ+ಶಂಕು
ಬಂಗಾರದ ಕೊಳಗ ಚಿನ್ನದ ಲಿಂಗಾಕಾರ
ಕಗ್ಗಾಲು ಬತ್ತಿಯವೆಳ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನವಿಲ್ಲದೆ ತೆಂಗಿನನಾರಿನಂತಾದ ಕೂದಲಿರುವವರು
ಮುಗ್ಗಾಲು ಮೋರೆಯವೆಳ ಮುಖ ತೊಳೆಯದೆ ಎಷ್ಟೊ ದಿನಗಳಾದ ಸ್ತ್ರೀ
ನೆಲಗಾಡವರಾದ್ರ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯವರಾದರೆ
ಸಿಬ್ರಿ ಬೇಸರ
ಗಾಳಿ ಭೂತ/ದೆವ್ವ
ಐದಚ್‌ಬೆಲ್ಲ ಐದು ಅಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲ
ಐದ್ಪಾವು ಕಳ್ಳ ಐದು ಪಾವು ಪುಟಾಣಿ
ಐದ್‌ ಕುಡ್ಕ ಐದು ಮಣ್ಣಿನ ಸಣ್ಣ ಗಡಿಗೆ
ಐದಣ ನಾಲ್ಕಾಣೆಯ ಐದು ನಾಣ್ಯಗಳು
ಸಾಲ್ವೊ ಸೋಲ್ವೊ ಸಾಲವೂ-ಶೂಲವೋ ಗಾಳಿಕಟ್ಟು, ಸಾರ ಹಟ್ಟು, ಪೀಡೆ ಕಟ್ಟು, ಪಿಶಾಚಿ ಕಟ್ಟು, ಆಟಕಟ್ಟು,
ಭೂತ ಕಟ್ಟು ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರದ ಕಟ್ಟುಗಳು. ಎದುರಾಳಿ ಅಥವಾ ವಿರೋಧಿಗೆ ಹಾಕುವ ಬಂಧನಗಳು
ಮಾಯದ ಮದ್ದು ಮಾಯದ ಕಪ್ಪು
ಮಲೆಯಾಳ ಕಪ್ಪು ಮಲೆಯಾಳದವರ ಮಾಯದ ಕಪ್ಪು
ಸಾಂಬೋಗರ ಬಾವಿ ಶಾನುಭಾಗರ ಬಾವಿ
ಸಂಪಾಗಿ ತಾನ ಸೊಂಪಾಗಿ ಸ್ನಾನ
ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆದೆದ್ದು ಮಾಯೆದ್ದು ಹುಚ್ಚು, ಬೆಪ್ಪು, ಮಾಯಾಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ
ಏಸ ತುಳ್ಬುಟ್ಟು ವೇಷಧರಿಸಿ
ಕಾಡೆ ಕಚ್ಚೆ ಉಟ್ಗಂಡು ಕಚ್ಚೆ ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಾಳ ಪುಣ್ಯಪ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ
ಸಿಲ್ಪಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಡಬೇಕು
ಉಡ್ಕಬ್ಯಾಡ ಹುಡುಕಬೇಡ
ಅವ್ನುಗೊಳ ಗೊಳ್ನ ಸೋಕ ಅವನು ಗೋಳೋ ಎಂದು ಶೋಕ
ನಂಚರಿ ನನ್ನ ಕಡೆ/ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ
ಆಳ ಮಕ್ಳಾಗಿ ಕೂಲಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ
ಅವರಿಂಚೆ ಅವರಾಗಿಯೇ
ಕಲ್ತವ್ರೆ ಕಲಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ದುಕ್ಕ ದುಃಖ
ಮೋಡಿವಿದ್ಯೆ ಮೋಡಿ
ಕಾಡನ್ನು ಕಡಿದೀನಿ ಕಾಡನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದೇನೆ
ಪೋಡನ್ನು ಮಾಡಿಸು ವಾಸಸ್ಥಳ/ಪೋಡು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ
ಬದ್ದು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬದುಕಿದ ಬಾಳೆಲ್ಲಾ
ಬಟ್ಟಿದಾಸ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡುವವರು
ಅಂಗಾದ ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ಆದ ಮೇಲೆ
ಮರ್ಮ ರಹಸ್ಯ
ಹಂಡಿಲ್ಲ – ಬುಂಡಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಪಗಟೆ ಇಲ್ಲ
ಮಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟುವಡಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ
ಕರ್ಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸಣ್ಣ ಮಡಕೆ
ಕೂಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಗಿಕೊಂಡು
ಕಟ್‌ಬೇಡಿ ನಂಬ ಬೇಡಿ
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾರ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರು/ಯಾರ ಬಳಿಯಾದರು
ಮೊರಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊರದಲ್ಲಿ ಕವಡೆಬಿಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳುವುದು
ಸಾಕಾದರಿ ದಣಿಯಬೇಡಿ
ಬುದ್ದಿಕಾರ್ಯವ ಬುದ್ದಿ ಮಾತ
ತಲೆಮ್ಯಾಲೆಸೆರ್ಗಿಟ್ಗೊ ಬರ್ವಾಗ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸೆರಗು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ
ಲಚ್ಚಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಕೌಳ್ಗೆ ಕೌಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕಟ್ಟು
ಉತುಪತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ
ಬಕುತರ ಭಕ್ತರ
ಸಂದಾದ ರಂಗೋಲಿ ಚೆಂದಾದ ರಂಗೋಲ
ತಗುಲ್‌ ಬಿಡ್ತದೆ ಚುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
ಕಗ್ಗಲದಸಿ ಕಗ್ಗಲಿಗಿಡದ ಚೂಪಾದ ಕಡ್ಡಿ
ಕಾಡದಸಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಗಿಡದ ಚೂಪಾದ ಕಡ್ಡಿ
ಕಾಲ್‌ದಸಿ ಕಾಲಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಚೂಪಾದ ಕಡ್ಡಿ
ಸಂಕುದಾರುತಿ ಶಂಕದ ಆರತಿ
ನರಮನ್ಸರೆಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲಾ
ವೊಟ್ಟುರ್ಕಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ/ಅಸೂಯೆಯಿಂದ
ಕಂಡಂಗಿತ್ತು ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ಇತ್ತು
ಅರುವಲು ತಿಳಿಯಲು/ಅರಿಯಲು
ಅಡವಿಯ ಒಳಗಂಜ ಅಡವಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಬಿಡುವಿನ ಒಳಗಂಜ ಅಡವಿ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಸಂಪತ್ತು ಸಂತೋಷ
ತಿರ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನದಾಸ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ತಿನ್ನುವ ದಾಸ
ತಿಮಿತಿನ್‌ ನೋಡ್ಕೊ ತಿವಿಯುತ್ತೇನೆ ನೋಡು
ಮೊಕ ಮುಖ
ಉರ್ಗ್ದ್‌‌ದೇಟ್ಗೆ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ
ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಕಲ್ಪನಾಲೋಕ
ರಾತುರ ರಾತ್ರಿ
ನಾರಿರ್ಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ
ನಾಟಕ ಕಲೇಲಿ ನಾಟಕ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ
ತೇರ್ನತಡಿಗೆ ತೇರಿನ ಕೆಳಗೆ
ಓದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿಮಾತ ಹೇಳುತ್ತಾ
ಬೋದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
ಜಿಗ್ರಿಮರಿ ಜಿಂಕೆ
ಮಾಂತ ಮಾರ್ಲಾಮಿ ಮಹಾನವಮಿ
ಜಂಬು ಸವಾರಿ ಹೋಗ್ವಾಗ ಜಂಬು ಸವಾರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗರು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ಕುಂಬಳದನ್ನ ಬೂದು ಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಬಾಳೆ ಕಾಯಿ
ಅಳಿತಾರ ಕಳೆಯುವುದು/ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದು
ಸುಂಗರಾಗಿ ಶೃಂಗಾರವಾಗಿ
ಬೆಂಡೆಕಡ್ಡಿ ಬೆಂಡಿನಂತಹಕಡ್ಡಿ
ತೇರುಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೇದ್‌ಬುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತೇರಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ
ನಡುಕಲ ಮಂಟಪ ಮಧ್ಯೆದ ಮಂಟಪ
ಕೆರೆ ತಡಿಗೆ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ/ದಂಡೆಗೆ ಹಣ್ಣು ಜವನ
ಕುಕ್ಕೇಲಿ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
ತಲೆಗೊಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದರಂತೆ
ತೆಂಕಲ ಕಾಡಿ ಕಂಚಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿನ ಹೋಗುತ್ತದೆ
ಸಿಡ್ಕಾಟ ಸಿಟ್ಟು/ಸಿಡುಕಾಟ
ನರಾರಿಬೇಡ ಬಾಯಿ ಬಡಿಬೇಡ/ಕಿರುಚಬೇಡ
ನಾರಾಗಿದ್ರು ನಾರಿನಂತೆ ಇದ್ದರು
ಬಲುಸಿಡ್ಕಾ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿದ್ದಾನೆ
ಹೊರ್ಗಿಟ್‌ ಬುಡ್ತಾರೆ ಜಾತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ
ಪಸ್ಯೆ ಪರುಸೆ/ಭಕ್ತರು
ನಾಮ ಇಕ್ದಾಕೆ ಸಲವೇನು ಹಣೆಗೆ ನಾಮವನ್ನು ಬರೆದವಳು ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಬೇಕು