ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಡಾ.   ೨೦೦   ೫
 ಭಾಷಿಕ ಬೃಹತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ದೈವಗಳು – ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲೋಕದೇವತೆಗಳು
– ಪ್ರ : ಸಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಾಗರತ್ನ ಟಿ.ಎನ್.  ೨೦೦೪
ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಪ್ರ : ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ

ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸ  ೧೯೭೪
ಶ್ರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಕ್ತ ವಿಜಯ ಪ್ರ : ಉಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು

ರಾಮಚಂದ್ರ ಚಿಂತಾಮಣ ಢೇರೆ ೨೦೦೨
ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ : ಒಂದು ಮಹಾ ಸಮನ್ವಯ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಪ್ರ : ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ ಎಸ್.ಕೆ. ೧೯೮೫
ಪುರುಂದರ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಜೀವನ ದರ್ಶನ ಸಂ.   ೧ ಪ್ರ: ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ವರದರಾಜರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್  ೨೦೦೫
ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಸಾರ ಪ್ರ : ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೈಸೂರು.

ವಿಠ್ಠಲರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ೨೦೦೫
ವಿಠ್ಠಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರ: ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ.

ಶಂಬಾ ಜೋಸಿ ೧೯೯೯
ಶಂಬಾ ಜೋಶಿ ಸಮಗ್ರ ಸಂಪುಟ ಸಂ. ೩ ಸಂ. ಪ್ರೊ. ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರ : ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.