೧. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ : ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕರ : ಕನ್ನಡ ವಿ.ವಿ. ಹಂಪಿ, ೨೦೦೭

೨. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯ ಮುನ್ನಡೆ : ಡಾ. ಎಸ್.ಶ್ರೀದೇವಿ : ಗೀತಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಮೈಸೂರು : ೧೯೬೦

೩. ಪ್ರಗತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ : ಸಂ- ಸರೋಜಿನಿ ಶಿಂತ್ರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಧಾರವಾಡ : ೧೯೭೭

೪. ಭಾರತೀಯ ನಾರಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ : ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಐ.ಬಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೮೪

೫. ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಗಳು : ಸಂ – ಡಾ.ಎಂ.ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕನ್ನಡ ವಿ.ವಿ. ಹಂಪಿ :       ೧೯೯೯

೬. ಹೊಸತು ಹೊಸತು : ಡಾ.ಎಂ.ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ : ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೯೮

೭. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ : ಸಂ. – ೩, ೪ : ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೈಸೂರು.

೮. ಹರಿಹರ ಮಹಾಕವಿಯ ಜಾತಿಭೇದ ನಿರಸನ ರಗಳೆಗಳು : ಸಂ. ಡಾ. ಗುರುಪಾದ, ಮರಿಗುದ್ದಿ : ನೆಲೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಿಂದಗಿ – ೨೦೦೧.

೯. ಕುವೆಂಪು ಸಮಗ್ರ ಗದ್ಯ, ಸಂ. – ೨, ಸಂ – ಡಾ.ಕೆ.ಸಿ.ಶಿವಾರಡ್ಡಿ, ಕನ್ನಡ ವಿ.ವಿ.ಹಂಪಿ, ೨೦೦೪

೧೦. ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಗಳು – ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ : ಸಂ – ಡಾ.ಶಿವಾನಂದ ವಿರಕ್ತಮಠ: ಕನ್ನಡ ವಿ.ವಿ.ಹಂಪಿ : ೩ : ೨೦೦೩