ಸಿ.ಕೆ. ಪರಶುರಾಮಯ್ಯ
ಪರಂಜ್ಯೋತಿ, ೩೭೮/೧೨೦,೯ನೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿಜಯನಗರ ೨ನೇ ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು.

ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಎನ್.ಬಿ
ಸಂಶೋಧನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಹಸ್ತಪ್ರತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ೫೮೩ ೩೭೬.

ಡಾ. ಕೆ.ರವೀಂದ್ರನಾಥ
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಹಸ್ತ್ರಪ್ರತಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ೫೮೩ ೨೭೬

ಡಾ. ಬಿ. ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಇರಕಲಗಡ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜೆಲ್ಲೆ.

ಡಾ. ಕೆ.ಎಂ. ಮೇತ್ರಿ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ೫೮೩ ೨೭೬

ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಗೋಸ್ಬಾಳ
ಸಂಶೋಧನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಹಸ್ತಪ್ರತಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ೫೮೩ ೨೭೬

ಡಾ. ಬಿ.ಜಿ. ಬಿರಾದಾರ
ಕನ್ನಡ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಗುಡ್ ನೂಜ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಕಲಘಟಗಿ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಡಾ. ಡಿ.ಎನ್. ಯೋಗಿಶ್ವರಪ್ಪ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು.

ಡಾ. ಎಸ್.ಎಫ್. ಜಕಬಾಳ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನಕದಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಗದಗ ೫೮೨ ೧೦೧.

ಮಂಜುನಾಥ ಬಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ
ವರದಿಗಾರರು, ಫಕೀರಗೌಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಗದಗ.

ಡಾ. ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಂಗಡಿ
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಹಸ್ತಪ್ರತಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ೫೮೩ ೨೭೬.

ಡಾ. ಎಫ್.ಟಿ. ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಹಸ್ತಪ್ರತಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ೫೮೩ ೨೭೬.