Categories
ರಂಗಭೂಮಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2016 ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಹೆಚ್. ಹೇಮಲತಾ

ಸುಮಾರು ಆರು ದಶಕಗಳಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಟಿ.ಹೆಚ್. ಹೇಮಲತಾ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ರಂಗಾಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿ, ಭರತನಾಟ್ಯ, ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿದರು. ನಟರಾಜ ನಾಟ್ಯಸಂಘ, ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ ಎಂಬ ಸ್ವಂತ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಟಿದ ಇವರು ಹಲವಾರು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ.ಎಚ್.ಹೇಮಲತಾ ಅವರು ಹಲವು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾಟಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೇಮಲತಾ ಅವರು ಹೇಮಲತಾ ಕಲಾವೃಂದ, ತಿಪಟೂರು ಎಂಬ ಸಂಘವನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.