ಕ್ರ ಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
೦೧. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ೧೨೬೯ ೧೩೯೨೩
೦೨. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ೧೮೮೨ ೧೧೦೪೬
೦೩. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ೫೮೩ ೨೯೩೨
೦೪. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ೬೧೩ ೩೧೪೩
೦೫. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ೧೪೦ ೭೬೭
೦೬. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ೧೩೬೦ ೮೪೨೦
೦೭. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ೩೩೩ ೧೬೯೧
೦೮. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ೩೪೦ ೨೨೦೧
೦೯. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ೩೮೩ ೨೦೧೩
೧೦. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ೩೪೪ ೧೫೭೯
೧೧. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ೮೮ ೪೪೫
೧೨. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ೧೨೦ ೫೫೪
೧೩. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ೭೦ ೩೫೦
೧೪. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ೧೦೦ ೫೦೦
೧೫. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ೧೫೧ ೮೯೫
೧೬. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ೧೯೪ ೯೯೫
೧೭. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ೧೫೪ ೧೫೯೫
೧೮. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ೮೪ ೩೯೦
೧೯. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ೭೬ ೩೬೦
೨೦. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ೧೧೪೧ ೫೪೨೨
೨೧. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇಲ್ಲೆ ೬೦೬ ೨೮೦೩
೨೩. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ೭೪ ೩೦೨
೨೪. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ೩೦೧ ೧೩೭೪
೨೫. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ೨೪೫ ೧೨೮೫
೨೬. ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ ೧೦೦೦ ೪೪೮೭
೨೭. ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ೧೦೭೮ ೫೦೦೪
ಒಟ್ಟು
೧೩,೦೧೬ ೭೫೭೮೪