೦೧. ಅರ್ಜುನ ಒಳಸಂಗಿ, ಸಲಿತರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವಿಮೋಚನ ಪ್ರಕಶನ, ಅಥಣಿ, ೨೦೦೦

೦೨. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಡಾ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರಹಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷಣಗಳೂ, ಸಂ.೧, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೦

೦೩. ಖಂಡೋಬ ಪಿ.ಕೆ. ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ಧರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ೧೯೯೩

೦೪. ಖಂಡೋಬಾ ಪಿ.ಕೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಂಬಾಣಿಗರು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ದಿ. ತೇಜಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ್, ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ೧೯೯೧

೦೫. ಗೀತಾ ನಾಭೂಷಣ, ದುರುಗಮುರುಗಿಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ೧೯೯೩

೦೬. ಗೋವಿಂದರಾಜು ಟಿ. ಗೊಂಬೆರಾಮರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ೧೯೯೩

೦೭. ಚಕ್ಕೆರೆ ಶಿವಶಂಕರ, ಗೊರವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ೧೯೯೩

೦೮. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಗೊರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ೧೯೭೭

೦೯. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಎನ್. ಮೊಂಡರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ೧೯೯೩

೧೦. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಟಿ ಆರ್, ನೋಡಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂ ಶ್ರೀಧರ್ ಎ, ಸಂ, ೪, ಸಂ ೨, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ ೨೦೦೬

೧೧. ಚಲುವರಾಜು, ದಕ್ಕಲರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ೧೯೯೭

೧೨. ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೮೫

೧೩. ಜ್ಯೋತಿ ಹೊಸೂರು, ಜಾತಿಗಾರರ ಜಾತಕ, ಜನಪದ ಮಂಟಪ, ಕಾಲಗತಿ ಪ್ರಕಾಶನ ರಾಯಬಾಗ, ೧೯೮೫

೧೪. ತೆಳಗಡಿ ಬಿ ಎಂ, ಹೆಳವರು, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ಭಾಗ ೧೬, ಸಂ, ಡಾ. ಎಸ್ ಜಿ ಇಮ್ರಾಪುರ್, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ೧೯೮೦

೧೫, ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ಹಕಾರಿ, ಡೊಂಬರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ೧೯೯೩

೧೬ ನಾರಾಯಣ ಟಿ. ಯಾನಾದಿಗರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ೧೯೯೩

೧೭. ನಿಂಗಣ್ಣ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ, ಗೊಂದಲಿಗರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ೧೯೯೩

೧೮. ನಿಂಗಣ್ಣ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ, ಹೆಳವರು, ಜಾನಪದ ವೈಭವ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪ್ರಕಾಶನ ಗೋಕಾಕ್

೧೯. ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ಜೀ ಶಂ, ದಕ್ಷಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳೂ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೯

೨೦. ಪ್ರಭಾಕರ ಎ ಎಸ್, ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಪಯಣ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ೩, ಸಂ, ಡಾ. ಹಿ ಚಿ ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ, ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಭಾಕರ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ ೨೦೦೫

೨೧. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಬೆಟಗೇರಿ, ಅಡವಿ ಚೆಂಚರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ೧೯೯೩

೨೨. ಭಗವತ್ ಶರಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ, ೧೯೫೦

೨೩. ಮಿದವೊಯ್ ಎ. ಐ., ನು. ಕೆ. ಎಲ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರಾವ್, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ೧೯೮೭

೨೪. ಯಳನಾಡು ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ಹಗಲುವೇಷಗಾರರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ೧೯೯೩

೨೫. ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಡಾ. ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ೧೯೯೩

೨೬. ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಿ ಕೆ, ಹೆಳವರು, ಜಾನಪದ ಸಂಭ್ರಮ, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೮೦

೨೭. ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಹಿ.ಶಿ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹನೂರು, ಸಂ. ಸುವರ್ಣ ಜಾನಪದ ಸಂ. ೧, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ೧೯೯೮

೨೮. ಲಕ್ಕಪಗೌಡ ಎಚ್ ಜೆ, ಗೊ ರು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಸಂ, ಜಾನಪದ ಜಗತ್ತು, ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು, ೧೯೮೦

೨೯. ವೀರಣ್ಣ ದಂಡೆ. ಡಾ. ಸಂ. ಜಾನಪದ ೧೯೯೨, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ೧೯೯೫

೩೦. ಸೋಮಶೇಖರ ಇಮ್ರಾಪುರ, ಸಂ. ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ೧೭, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ

೩೧. ಹರಿಲಾಲ್ ಪವಾರ್ ಡಾ. ಹೆಳವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ೧೯೯೩

32. Alok parasher Sen, Ed: Social and Economic History of Early Deccan, Manohar, 1993

33. Andre Wink, Land and Souereignty in India, Agararian Society and politics under the 18th century Maratha svarajya, Cambridge University press, 1996

34. Devy G. N. Ed: Budhan, No. 3, June, 1998, The DNT Rights Action Groop News letter,

35. Edgar Thurston, K Rangachari, Castes & Tribes of Southern India, Asian Educational services, New Delhi, 1909

36. Hiroshi Fukazawa, The Medieval Deccan, Peasants, Social Systems and States, Sixteenth to Eighteenth centuries, oxford university press, 1998.

37. Goyal O P, Nomads at the Cross ads, Isha Books Delhi 2005

38. Gururajachar S, Some Aspects Of Economic and Social Life In Karnataka (A D 1000 – 1300), Prasaranga, University Of Mysore 1974

39. Irfan Habib, Essays on Indian History, Tulika, 1995

40. Irfan Habib, The Agrarian System of Mughal India 1556 – 1707, Oxford University Press, 1999

41. Jyotsna, K. Kamat, Social life in Medival Karnataka Abhinav Publications, New Delhi, 1980

42. Mishra P K, The Study Of Nomads, Research Programes On Cultural Sinha, Anthropological Survey Of India, 1970

43. Mishra P K, The Nomadic Gadulia Lohar Of Eastern Rajasthan, Anthropological Survey Of India, Government Of India, 1974

44. Mishra P K & C. R. Rajalakshmi I Verghese, Nomads In The Mysore city, Anthropological Survey Of India, Government Of India, 1971

45. Nanjundiah, H. V & Anath krishnna lyer, The Mysore Tribes and Castes, Mittal Publications, New Delhi, 1922

46, Ramendranath Nandi, State Formation Agrarian Growth and Social Change in Feudal South India A D 600 – 1200. Manohar, 2000

47. Saki, Making History, Karnataka’s people and their past, Vol – 1, Vimukthi prakashana, Bangalore, 1998

48. Singh K S, Indies Communities, Oxord University Press, 1998

49. Singh K S, People Of India, Karnataka, Oxord University press, 2003

50. Srinivas M.N. Caste in Modern India, Media promoters & Publishers PVT LTD, Bombay 1992

51. Stephen Fuchs, At the Bottom of Indian Society, Munshiram Manoharlal publishers Pvt Ltd, 1981

52. Woldaana Weissleder, Ed: The Nomadic alternative, Mouton Publisher, Chicago – 1977