ಕ್ರ.ಸಂ. ಭಾಷೆಯ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಭಾಷೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಭಾಷಾ ಪ್ರಭೇದ (ಮಾತೃಭಾಷೆಗಳಾದರೂ, ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರಬಹುದಾದರೂ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿಲ್ಲ)
ಹೆಸರು ಸಂಖ್ಯೆ
1.

 

ಹಿಂದಿ

337,272,114

40.22 ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ

(ಉತ್ತರಾಂಚಲವನ್ನು

ಸೇರಿಸಿ)

ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ: ಹಿಂದಿ

1,25,348,492

ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿ

ಬಳಕೆ

114,240,698

37.165 ಅವಧಿ, ಘರ್‌ವಾಲಿ, ಜೌನ್ಸರಿ

ಕುಮೌನಿ

ಬಿಹಾರ (ಜಾರ್ಖಂಡ್

ಸೇರಿದಂತೆ)

ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ: ಹಿಂದಿ

69,845.979 20.709 ಭೋಜ್‌ಪುರಿ, ಮಾಗಧಿ,

ಮೈಥಿಲಿ (ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ

ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ)

ನಾಗ್‌ಪುರಿಯಾ, ಸಾದ್ರಿ,

ಖೊರ್ತಾ, ಪಂಚ್,

ಪರ್ಗಾನಿಯಾ, ಸೂರಜ್‌ಪುರಿ

(ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡದ)

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ

(ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ)

ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ: ಹಿಂದಿ

ರಾಜಸ್ಥಾನ್

ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ: ಹಿಂದಿ

56,619,090

39,410,968

16.787

11.685

ನಿಮಾದಿ, ಮಾಲ್ವಿ

ಬಂದೇಲ್‌ಖಂಡಿ, ಲೋಧಿ

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಡಿ, ಬಗೇಲ್‌ಖಂಡಿ,

ಸುರ್‌ಗುಜಿಯಾ, ಸೊಂದ್ವಾರಿ

ಪೊವಾರಿ

ಧುಂಧಾರಿ, ಮಾರವಾಡಿ

ಮೇವಾರಿ, ಮೇವಾತಿ, ಹರೌತಿ

ಖೈರಾರಿ ಬಾಗ್ರಿ, ಬ್ರಜ್‌ಭಾಷಾ

(ಬಳಕೆಯಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ

ರಾಜಸ್ತಾನಿಯನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ

ಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.)

ಹರಿಯಾಣ

ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ: ಹಿಂದಿ

14,982,409 44.42 ಹರ್ಯಾನ್ವಿ
ದೆಹಲಿ

ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ: ಹಿಂದಿ

7,690,631 2.28  
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ: ಮರಾಠಿ

6,168,941 18.29 ಬಂಜಾರಿ ಯಾವುದೇ

ಸ್ಥಾನಮಾನವಿಲ್ಲ.

ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ:

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ

4,595,615 13.63 ಭರ‌್ಮೌರಿ ಗದ್ದಿ

ಚಂಬೇಲಿ, ಚುರಾಹಿ, ಕಾಂಗ್ರಿ,

ಕುಲ್ವಿ, ಮಂಡೇಲಿ, ಪಹಾರಿ,

ಪಂಗ್ವಾಲಿ, ಸನೋರಿ, ಸಿರ್ಮಾರಿ

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ 449179 1.328 ಕುರ್ಮಾಲಿ ಥಾರ್
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ 1,841,290 0.546 ಸುಗಾಲಿ, ಲಂಬಾದ್
ಪಂಜಾಬ್ 1,478,993 0.439  
ಗುಜರಾತ್ 1,215,825 0.36  
ಅಸ್ಸಾಂ 1,035,474 0.307  
ಕರ್ನಾಟಕ 885,251 0.262 ಲಂಬಾಣಿ
ಒರಿಸ್ಸಾ 759,016 0.225 ಲಾರಿಯಾ
ಚಂಡಿಗಢ 392,054 0.116  
ತಮಿಳುನಾಡು 159,948 0.047  
ಅರುಣಾಚಲ

ಪ್ರದೇಶ

63,196 0.019 ಅರುಣಾಚಲಿ ಹಿಂದಿ

ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆ

ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು

ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪ

49,469 0.015  
ಘ್ರಿಪುರ 45,803 0.014  
ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ 40,589 0.012  
ಮೇಘಾಲಯ 38,930 0.012 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಹಿಂದಿ

ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆ

ಗೋವಾ 37,073 0.011  
ಮಣಿಪುರ 24,061 0.007  
ಕೇರಳ 21,751 0.006  
ಸಿಕ್ಕಿಂ 19,868 0.006  
2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಬಂಗಾಳಿ

69,595,738

82.99 ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ 58,541,519 84.117 ರಾಜಬಂಗ್‌ಶಿ
ಅಸ್ಸಾಂ 4,856,532 6.978 ಹಜೊಂಗ್
ಬಿಹಾರ 2,523,040 3.625  
ಘ್ರಿಪುರ 1,899,162 2.729 ಚಕ್ಮ
ಒರಿಸ್ಸಾ 442,971 0.636  
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 263,917 0.379  
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 250,794 0.36  
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 161,497 0.232  
ಮೇಘಾಲಯ 144,261 0.207 ಹಜೊಂಗ್
ದೆಹಲಿ 121,938 0.175  
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ 70,771 0.102 ಚಕ್ಮ
ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು      
ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪ 64,706 0.093  
ಮಿಜೋರಾಂ 59,092 0.085 ಚಕ್ಮ
ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ 38,280 0.055  
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ 30,281 0.044  
ರಾಜಾಸ್ಥಾನ 28,133 0.04  
ಕರ್ನಾಟಕ 20,926 0.03  
ಗುಜರಾತ್ 20,809 0.03  
ಮಣಿಪುರ 19,385 0.028  
3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ತೆಲುಗು

56,017,615

7.873 ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ 56,375,755 85.395  
ತಮಿಳುನಾಡು 3,975,561 6.022  
ಕರ್ನಾಟಕ 3,325,062 5.037  
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 1,122,332 1.7 ವಡರಿ
ಒರಿಸ್ಸಾ 665,001 1.007  
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 162,645 0.246  
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ 108,443 0.164  
ಗುಜರಾತ್ 49,109 0.074  
ಕೇರಳ 47,216 0.072  
ಪಾಂಡಿಚೇರಿ 34,799 0.053  
ಬಿಹಾರ 33,008 0.05  
ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು 32,979 0.05  
ನಿಕೋಬಾರ್      
ದೆಹಲಿ 22,882 0.035  
ಅಸ್ಸಾಂ 22,816 0.035  
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 10,597 0.016  
4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಮರಾಠಿ

62,481,681

7,451 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 57,894,839 92.659 ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಯಾವುದೇ
ಕರ್ನಾಟಕ 1,640,020 2.626 ಮಾತೃಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ
ಗುಜರಾತ್ 566,191, 0.906  
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ 503,609 0.806  
ಗೋವಾ 390,270 0.625  
ತಮಿಳುನಾಡು 70,045 0.112  
ಕೇರಳ 31,035 0.05  
ದೆಹಲಿ 20,393 0.033  
ರಾಜಸ್ಥಾನ 18,142 0.029  
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 17,698 0.028  
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ 11,849 0.019  
5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ತಮಿಳು

53,006368

6.321 ತಮಿಳುನಾಡು 48,434,744 91.375  
ಕರ್ನಾಟಕ 1,728,361 3.261 ಎರುಕುಲ ಯೆರುಕುಲ
ಪಾಂಡಿಚೇರಿ 720,473 1.359  
ಕೇರಳ 616,010 1.162  
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 427,447 0.806 ಕೈಕಡಿ
ದೆಹಲಿ 84,873 0.16  
ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು

ನಿಕೋಬಾರ್

53,536 0.101  
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 38,562 0.073  
ಗುಜರಾತ್ 34,498 0.065  
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ 25,797 0.049  
ಬಿಹಾರ್ 16,304 0.031  
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 15,569 0.029  
ರಾಜಸ್ಥಾನ 12,461 0.024  
ಒರಿಸ್ಸಾ 11,502 0.022  
6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಉರ್ದು

43,406,932

5.716 ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 12,492,927 28.781  
ಬಿಹಾರ್ 8,542,463 19.68  
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 5,734,468 13.211  
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ 5,560,154 12.809  
ಕರ್ನಾಟಕ 4,480,038 10.321  
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ 1,455,649 3.353  
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 1,227,672 2.828  
ತಮಿಳುನಾಡು 1,036,660 2.388  
ರಾಜಸ್ಥಾನ 953,497 2.197  
ಗುಜರಾತ್ 547,737 1.262  
ದೆಹಲಿ 512,990 1.182  
ಹರಿಯಾಣ 261,820 0.603  
ಗೋವಾ 39,944 0.092  
ಪಂಜಾಬ್ 13,416 0.031  
ಕೇರಳ 12,625 0.029  
7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಗುಜರಾತ

40,673,814

4.85 ಗುಜರಾತ್ 37,792,933 92.917  
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 2,016,381 4.957 ಗುಜರಾವೊ
ತಮಿಳುನಾಡು 244,921 0.602 ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಿ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 198,397 0.488  
ದಮನ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂ 95,579 0.228  
ಕರ್ನಾಟಕ 53,785 0.132  
ರಾಜಸ್ಥಾನ 50,367 0.124  
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ 43,844 0.108  
ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ 38,319 0.094  
ದಾದ್ರ ಮತ್ತು 30,346 0.075  
ನಗರ್ ಹವೇಲಿ      
ದೆಹಲಿ 26,732 0.066  
ಒರಿಸ್ಸಾ 24,636 0.061  
ಬಿಹಾರ್ 21,589 0.053  
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 11,311 0.028  
8.

 

 

 

 

 

 

ಕನ್ನಡ

32,753,676

3.906 ಕರ್ನಾಟಕ 29,785,004 90.936  
ತಮಿಳುನಾಡು 1,208,296 3.689 ಬಡಗ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 1,060,701 3.238  
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ 519,507 1.586  
ಕೇರಳ 75,571 0.231  
ಗೋವಾ 54,323 0.166  
ಗುಜರಾತ್ 13,513 0.041  
9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಮಲಯಾಳಂ

30,377,176

3.623 ಕೇರಳ 28,096,376 92.492  
ಕರ್ನಾಟಕ 757,030 2.492 ಯರವ
ತಮಿಳುನಾಡು 661,137 2.176  
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 340,597 1.121  
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 80,759 0.266  
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ 66,409 0.219  
ದೆಹಲಿ 64,952 0.214  
ಗುಜರಾತ್ 57,701 0.19  
ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ 43,678 0.144  
ಪಾಂಡಿಚೇರಿ 38,392 0.126  
ರಾಜಾಸ್ಥಾನ 26,450 0.087  
ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು

ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪ

26,075 0.86  
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ 17,215 0.057  
ಒರಿಸ್ಸಾ 16,246 0.053  
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 15,721 0.052  
ಬಿಹಾರ 15,157 0.05  
ಗೋವಾ 12,962 0.043  
10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಒರಿಯಾ

28,061,313

3.346 ಒರಿಸ್ಸಾ 26,199,346 93.365 ಪ್ರೋಸಂಬಲ್ಪುರಿ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 721,348 2.571 ಭಾತ್ರಿ
ಬಿಹಾರ್ 404,443 1.441  
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ 259,947 0.926 ರೆಲ್ಲಿ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ 170,001 0.606  
ಅಸ್ಸಾಂ 140,782 0.502  
ಗುಜರಾತ್ 38,277 0.136  
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 38,183 0.136  
ಘ್ರಿಪುರ 8,423 0.066  
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 14,742 0.053  
ದೆಹಲಿ 13,099 0.047  
ರಾಜಸ್ಥಾನ 10,494 0.037  
11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಪಂಜಾಬಿ

23,378,744

2.788 ಪಂಜಾಬ್ 18,704,461 80.006 ಬಾಗ್ರಿ
ಹರಿಯಾಣ 1,170,225 5.006  
ರಾಜಸ್ಥಾನ 834,243 3.568  
ದೆಹಲಿ 748,145 3.2  
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 661,215 2.828  
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ 324,479 1.388 ಭತೇಲಿ, ಬಿಲಾಸ್ಪುರಿ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 225,511 0.965  
ಚಂಡಿಗಢ 222,890 0.953  
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 189,288 0.81  
ಬಿಹಾರ 84,956 0.363  
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ 71,376 0.305  
ಗುಜರಾತ್ 43,669 0.187  
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ 24,773 0.106  
ಒರಿಸ್ಸಾ 21,205 0.091  
ಅಸ್ಸಾಂ 14,289 0.061  
ಕರ್ನಾಟಕ 13,824 0.059  
12.

 

 

 

ಅಸ್ಸಾಮಿ

13,079,696

1.56 ಅಸ್ಸಾಂ 12,958,088 99.07  
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ 48,222 0.369  
ಮೇಘಾಲಯ 34,118 0.261  
ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ 13,144 0.1  
13.

 

 

 

 

 

 

ಭಿಲಿ/ಭಿಲೋಡಿ

5,572,308

0.665 ರಾಜಸ್ಥಾನ 2,258,721 40.535 ಬಾವೋರಿ, ವಾಗ್ಡಿ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 2,215,399 39.757 ಬರೇಲ್, ಭಿಲಾಲಿ, ರತಿ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 970,289 17.413 ಕೊಕ್ಣ, ಮಾವ್ಚಿ, ಪರಧಿ

ಪಾವ್ರಿ, ತಡವಿ

ದಾದ್ರ ಮತ್ತು ನಗರ

ಹವೇಲಿ

76,207 1.36 ವಾರ್ಲಿ
ಗುಜರಾತ್ 42,718 0.767 ವಾರ್ಲಿ
14.

 

 

 

ಸಂತಾಲಿ

5,216,325

0.622 ಬಿಹಾರ್ 2,546,655 48.821 ಕರ್ಮಲಿ, ಮಹಿಲಿ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ 1,858,010 35.619  
ಒರಿಸ್ಸಾ 661,849 12.688  
ಅಸ್ಸಾಂ 135,905 2.605  
15.

 

 

 

ಗೊಂಡಿ

2,124,852

0.253 ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 1,481,265 69.711 ದೋರ್ಲಿ, ಮೂರಿಯ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 441,203 20.764 ಮಾರಿಯ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ 144,259 6.789  
ಓರಿಸ್ಸಾ 51,948 2.445 ಗಂಡ
16.

 

 

 

 

 

 

 

ಸಿಂಧಿ

2,122,848

0.253 ಗುಜರಾತ್ 704,088 33.167 ಕಚ್ಛಿ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 618,696 29.145 ಕಚ್ಛಿ
ರಾಜಸ್ಥಾನ 336,523 15.852  
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 322,074 15.172  
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 52,168 2.457  
ದೆಹಲಿ 37,381 1.761  
ಕರ್ನಾಟಕ 13,930 0.656  
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ 12,919 0.609  
17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ನೇಪಾಲಿ

2,076,645

0.248 ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ 860,403 41,432  
ಅಸ್ಸಾಂ 432,519 20.828  
ಸಿಕ್ಕಿಂ 256,418 12.348  
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 99,859 4.809  
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ 81,176 3.909  
ಮೇಘಾಲಯ 49,186 2.369  
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ 46,649 2.246  
ಮಣಿಪುರ 46,498 2.239  
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 39,751 1.914  
ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ 32,274 1.554  
ದೆಹಲಿ 26,390 1.271  
ಬಿಹಾರ್ 21,122 1.017  
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 13,411 0.646  
18.

 

ಕೊಂಕಣಿ

1,760,607

0.21 ಕರ್ನಾಟಕ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

1,378,779 78.313 ಮಾಲ್ವನಿ
19.

 

ತುಳು

1,552,259

0.185 ಕೇರಳ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

111,670

56,373

7.194

3.632

 
20.

 

 

 

 

ಕುರುಖ್ ಒರಾವೊನ್

1,426,618

0.17 ಬಿಹಾರ

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ

ಓರಿಸ್ಸಾ

ಅಸ್ಸಾಂ

381,921

393,825

192,833

85,358

54,202

47.8

27.605

13.517

5.983

3.799

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
21.

 

 

ಮಣಿಪುರಿ

1,270,216

0.151 ಅಸ್ಸಾಂ

ಮಣಿಪುರ

ಘ್ರಿಪುರ

126,987

1,110,134

19,737

9.997

87,397

1.554

ಪ್ರಾಥಮಿಕ

8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದ, ಎಂ.ಎ ಹಂತ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ

22.

 

ಬೋಡೋ/ಬೋರೋ 0.146 ಅಸ್ಸಾಂ 1,184,569 96.946 ಬೋಡೋ, 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದ

(ಕಚಾರಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ)

23.

 

 

ಖಂಡೇಶಿ

973,709

0.116 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಗುಜರಾತ್

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ

834,875

111,358

21,952

85.742

11.436

2.254

ಅಹಿರಾನಿ

ದಂಗಿ

24.

 

ಹೋ

949,216

0.133 ಬಿಹಾರ

ಓರಿಸ್ಸಾ

653,429

292,619

68.839

30.827

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂತ
25.

 

 

 

 

ಖಾಸಿ

912,283

0.109 ಮೇಘಾಲಯ

ಅಸ್ಸಾಂ

879,192

29,384

96.373

3.221

ಎಂ.ಎಂ. ಹಂತದವರೆಗೂ

ಬೋಧನೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ

ಮಾತೃಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ

ಪ್ನಾರ್ ಸಿಂಟಿಂಗ್, ವಾರ್

26. ಮುಂಡಾರಿ 0.103 ಬಿಹಾರ 668,958 77.661 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರೆಗೆ
27.

 

 

 

 

ಘ್ರಿಪುರಿ

649,940

0.083 ಘ್ರಿಪುರ

ಮಿಜೋರಾಂ

ಅಸ್ಸಾಂ

647,847

26,425

12,965

93.223

3.802

1.866

ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಸಹ

ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ-ಕೊಕ್ ಬರಾಕ್;

ಕಿಯಾಂಗ್

28.

 

ಗಾರೋ

675,642

0.087 ಅಸ್ಸಾಂ

ಮೇಘಾಲಯ

114,779

547,690

16.988

81,062

ಎಂ.ಎ. ವರೆಗೆ
29.

 

ಕುಯಿ

641,662

0.077 ಒರಿಸ್ಸಾ 636,005 99.118  
30.

 

ಲುಶಾಯಿ/ ಮಿಜೊ

538,842

         
31.

 

ಹಲಬಿ

534,313

0.064 ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

502,807

28,891

94.106

5,407

 
32.

 

ಕೊರ‌್ಕು

466,073

0.056 ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

316,013

149,753

67.803

32.131

ಮುವಾಸಿ
33.

 

 

 

ಮುಂಡ

413,894

0.49 ಒರಿಸ್ಸಾ

ಅಸ್ಸಾಂ

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ

ಬಿಹಾರ್

253,206

75,420

46,328

23,350

61.177

18.222

11.193

5.642

ಕೋಲ್
34.

 

ಮಿರಿ/ಮಿಶಿಂಗ್

390,583

0.047 ಅಸ್ಸಾಂ 381,562 97.69 3ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತ

35.

 

ಕರ್ಬಿ/ಮಿಕಿರ್

366,229

0.044 ಅಸ್ಸಾಂ 355,032 96.943 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತ
36.

 

 

ಸವಾರ

273,168

0.033 ಒರಿಸ್ಸಾ

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ

214,523

52,824

78.532

19.338

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆ

ಆರಂಭವಾಗಿದೆ

37.

 

ಕೋಯಾ 0.032 ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ 168,828 62.3 ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆ

ಆರಂಭವಾಗಿದೆ

38. ಖಾರಿಯ

225,556

0.027 ಬಿಹಾರ

ಒರಿಸ್ಸಾ

111,690

89,336

49.518

39.607

 
 
39.

 

ಖೊಂಡ್/ ಕೊಂಢ್

220,783

0.026 ಒರಿಸ್ಸಾ

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ

193,775

26,814

87.767

12.145

ಕುವಿ
40.

 

 

 

ಇಂಗ್ಲಿಶ್

178,598

0.021 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ತಮಿಳುನಾಡು

ಕರ್ನಾಟಕ

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ

84,448

22,724

15,675

15,394

47.284

12.724

8.777

8.619

 
41.

 

ನಿಸ್ಸಿ/ದಫ್ಲಾ

173,791

0.021 ಅರುಣಾಚಲಪ್ರದೇಶ 172,149 99.055  
42. ಆವೊ 0.021 ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ 169,837 98.485 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಬಳಕೆ
43.

 

ಸೆಮಾ

166,157

0.02 ಅಸ್ಸಾಂ

ನಾಗಲ್ಯಾಂಡ್

13,836

152,123

8.327

91,554

10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಬಳಕೆ
44.

 

ಕಿಸನ್

162,088

0.019 ಒರಿಸ್ಸಾ 160,704 99.146  
45.

 

 

ಆದಿ

158,409

0.019 ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ 155,094 97.907 ಆದಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ;

ಗೆಲ್ಲಾಂಗ್, ಮಿನಿಯಾಂಗ್

ಇನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಿಲ್ಲ

46.

 

ರಾಭಾ

139,365

0.017 ಅಸ್ಸಾಂ

ಮೇಘಾಲಯ

112,424

20,455

80.669

14,677

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತ
47.

 

ಕೊನ್ಯಾಕ್

137,722

0.016 ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ 137,539 99.867 6ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಬಳಕೆ
48. ಮಾಲ್ತೊ (ಪಹಾರಿಯ) 0.013 ಬಿಹಾರ 106,300 98.291  
49.

 

ಥಾಡೊ

107,992

0.013 ಮಣಿಪುರ 103,667 95.995 ಪ್ರೌಢ ಹಂತದಲ್ಲಿ; ಆದರೆ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಲ್ಲ

50.

 

ತಾಂಬುಲ್

101,841

0.012 ಮಣಿಪುರ 100,088 98.279 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಬಳಕೆ
51.

 

ಕೊಲಾಮಿ

98,281

0.012 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ

74,300

23,910

75.6

24.328

 
52.

 

ಅಂಗಾಮಿ

97,631

0.012 ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ 97,433 99.797 ಎಂ.ಎ.ವರೆಗೆ ಬೋಧನೆ
53.

 

ಕೂರ್ಗಿ/ಕೊಡವ

97,011

0.012 ಕರ್ನಾಟಕ 96,291 99.258  
54.

 

ದೋಗ್ರಿ

89,681

0.011 ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ

ಪಂಜಾಬ್

38,617

27,334

43.06

30.479

8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದ
55.

 

ದಿಮಾಸ 0.011 ಅಸ್ಸಾಂ 84,654 95.608 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ

ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

56. ಲೋಥ 0.01 ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ 84,384 98.347 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಬಳಕೆ
57.

 

ಮಾವೊ 0.009 ಮಣಿಪುರ 71,517 91.912 ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತದವರೆಗೆ

ಬಳಕೆ

58.

 

 

ಟಿಬೆಟನ್ 0.008 ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ 13,561 19.536 ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ

ಬೌದ್ಧ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ

59.

 

ಕಬೂಯಿ

68,925

0.008 ಮಣಿಪುರ 64,298 93.287 ರೊಂಗ್‌ಮಿ
60.

 

ಫೊಮ್

65,350

0.008 ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ 65.336 99.979 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
61.

 

 

ಹಾರ್ಮ್‌ ಮಾರ್

65,204

0.008 ಅಸ್ಸಾಂ

ಮಣಿಪುರ

19,054

36,092

29.222

55.352

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

ಪ್ರೌಢ ಹಂತ ಆದರೆ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಲ್ಲ

62. ಕಿನ್ನೌರಿ 0.007 ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ 61,521 99.558  
63.

 

ಬಿಷ್ಣುಪೂರಿಯ

59,233

0.007 ಅಸ್ಸಾಂ

ಘ್ರಿಪುರ

39,370

18,996

66.466

32.07

 
64.

 

 

ಕುಕಿ

58,263

0.007 ಮಣಿಪುರ

ಅಸ್ಸಾಂ

ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್

23,072

15,209

14,626

39.6

26.104

25.103

ಪ್ರೌಢ ಹಂತ ಆದರೆ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಲ್ಲ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

65.

 

ಕಾಶ್ಮೀರಿ

56,693

0.007 ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ 28,778 50.761 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ
66.

 

ಬೋತಿಯ

55,483

0.007 ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ

ಸಿಕ್ಕಿಂ

11,293

32,593

20.354

58.744

 
67.

 

ಸಂಸ್ಕೃತ

49,736

0.006 ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 44,847 90.17  
68.

 

ಪೈತೆ

49,237

0.006 ಮಣಿಪುರ 41,108 83.49 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತ
69.

 

ಚಕ್ರು/ಚೊಕ್ರಿ

48,207

0.006 ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ 48,083 99.743 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತ
70.

 

ಸಂಗ್ತಮ್

47,461

0.006 ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ 47,447 99.971 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತ
71.

 

ಯಿಂಚುಂಗ್‌ರೆ

47,227

0.006 ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ 45,880 97.184 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತ
72.

 

ಭೂಮಿಜ್

45,302

0.005 ಬಿಹಾರ್

ಒರಿಸ್ಸಾ

13,071

27,669

28.853

61.077

 
73.

 

ಪರ್ಜಿ

44,001

0.005 ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 34,993 79.528 ಧುರ‌್ವಾ
74.

 

ಮೊನ್ಪ

43,226

0.005 ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ 43,179 99.891  
75.

 

ವಾಂಚೊ

39,600

0.005 ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ 39,542 99.854  
76.

 

ಲೆಪ್ಚ

39,342

0.005 ಸಿಕ್ಕಿಂ 29,854 75.883  
77.

 

ರೆಂಗ್ಮ

37,521

0.004 ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ 32,811 87.447 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತ
78.

 

ಜೆಲ್ಲಾಂಗ್ 0.004 ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ 33,825 96.425 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ (ಜೆಮಿ

ಮತ್ತು ಲಿಯಾಂಗ್‌ಮೆಗಳಾಗಿ)

79.

 

ಲಾಲುಂಗ್

33,478

0.004 ಅಸ್ಸಾಂ 32,633 96.702  
80.

 

ಚಾಂಗ್

32,478

0.004 ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ 32,369 99.664 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
81.

 

ಚಖೆಸಂಗ್ 0.004 ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ 29,699 95.85 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ

(ಚೊಕ್ರಿ ಮತ್ತು ಖೇಜಾಗಳಾಗಿ)

82. ನೋಕ್ಟೆ 0.004 ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ 30,066 98,768  
83.

 

ಹಲಮ್

29,322

0.003 ಘ್ರಿಪುರ 24,123 82.269  
84.

 

ಮಿಶ್ಮಿ 0.003

29,000

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ 28,441 98.072  
85.

 

ಕೊದ / ಕೊರ

28,200

0.003 ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ 24,070 85.355  
86.

 

ಲಿಂಬು

28,174

0.003 ಸಿಕ್ಕಿಂ 26,985 95.78  
87.

 

ಗದಬ

28,158

0.003 ಒರಿಸ್ಸಾ 18,927 67.217  
88.

 

ಮೊಘ್

28,135

0.003 ಘ್ರಿಪುರ 27,966 99.399  
89.

 

ತಂಗ್ಸ

28,121

0.003 ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ 25,259 89.823  
90.

 

ಕೊರ‌್ವ

27,478

0.003 ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 24,044 87.48  
91.

 

ಲಿಯಾಂಗ್‌ಮೈ

27,478

0.003 ಮಣಿಪುರ 25,126 91.44 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
92.

 

ಲಹಂದ

27,386

0.003       ಮುಲ್ತಾನಿ
93.

 

ನಿಕೊಬಾರೀಸ್ 0.003 ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು

ನಿಕೊಬಾರ್ ದ್ವೀಪ

26,206 99.791  
94.

 

ವೈಫೈ

26,185

0.003 ಮಣಿಪುರ 25,136 95.994  
95.

 

ಕೊಚ್

26,179

0.003 ಮೇಘಾಲಯ 18,698 71.424  
96.

 

ಜತಪು

25,730

0.003 ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ 25,503 99.118  
97.

 

ಖೈಮ್ನುಂಗನ್

23,544

0.003 ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ 23,543 99.996 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
 
98. ಲಖೇರ್ 0.003 ಮಿಜೋರಾಂ 22,938 99.961  
99.

 

ಜೆಮಿ

22,634

0.003 ಅಸ್ಸಾಂ 11.541 50.99 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
100.

 

ಲಹೌಲಿ

22,027

0.003 ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ 21.896 99.405  
101. ಅರೇಬಿಕ್ 0.003        
  21,975          
102.

 

ದೆವೊರಿ

17,901

0.002 ಅಸ್ಸಾಂ 15,955 89.129  
103.

 

ಕೊಂಡ

17,864

0.002 ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ 16,852 94.335  
104.

 

ಜುವಾಂಗ್

16,858

0.002 ಒರಿಸ್ಸಾ 16,484 99.941  
105.

 

ಶೆರ್ಪ

16,105

0.002 ಸಿಕ್ಕಿಂ 13,872 86.135  
106.

 

ಝೌ

15,966

0.002 ಮಣಿಪುರ 15,887 99.505  
107.

 

ಪವಿ

15,346

0.002 ಮಿಜೊರಮ್ 15,316 99.805  
108.

 

ಮಾರಿಂಗ್

15,268

0.002 ಮಣಿಪುರ 15,264 99.974  
109.

 

ಗ್ಯಾಂಗ್ಟೆ

13,695

0.002 ಮಣಿಪುರ 13,580 99.16  
110.

 

ಕೊಮ್

13,548

0.002 ಮಣಿಪುರ 13,481 99.505  
111. ಖೇಜಾ 0.002       ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
112. ಅನಾಲ್ 0.001 ಮಣಿಪುರ 12,034 98.996  
113. ಪೊಚುರಿ 0.001 ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ 10,758 95.788 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
114.

 

 

 

 

ಮರಾಂ

10,144

ಇತರೆ

ಭಾಷೆಗಳು

565,949

0.001

0.067

      ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ