ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು

Home/ಇತಿಹಾಸ/ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ/ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು

ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು : ೨. ಮಲಪ್ರಭೆಯ ಮಡಿಲು

ಬಾದಾಮಿ ಪರಿಸರವು ದೇವ ನಿರ್ಮಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚೆಲವು, ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳ ಬೆಡಗು [...]

ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು : ೨. ಮಲಪ್ರಭೆಯ ಮಡಿಲು – ದುರ್ಗಗುಡಿ, ಐಹೊಳೆ

ದುರ್ಗಗುಡಿ, ಐಹೊಳೆ ಬಾದಾಮಿಯ ಜಂಬುಲಿಂಗ ದೇವಾಲಯವು ಮತ್ತೊಂದು ತೆರನಾದ ತಲವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. [...]

ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು : ಸಂಪಾದಕರ ಮಾತು

ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ರಿ.ಶ.ಸು. [...]

ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು : ಶಬ್ದಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. ಹಾಗೆಯೇ [...]

ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು : ೨೫. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ – ಐಹೊಳೆಯ ಗುಹಾಲಯಗಳು

ಐಹೊಳೆಯ ಗುಹಾಲಯಗಳು ಐಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೊರೆದು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಗುಹಾದೇವಾಲಯಗಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಐದು ನಿದರ್ಶನಗಳಿಂದ [...]

ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು : ೨೫. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

ಕ್ರಿ.ಶ. ೫೩೦ರಲ್ಲಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಆಳಿಕೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಒಂದನೇ ಪುಲಿಕೇಶಿಯ ಆದೇಶದಂತೆ ಕ್ರಿ.ಶ. [...]

ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು : ೨೫. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ – ಹುಚ್ಚಿಮಲ್ಲಿ ಗುಡಿ

ಹುಚ್ಚಿಮಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗರ್ಭಗೃಹ, ಒಂದು ಸಭಾಮಂಟಪ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೈಸಾಲೆ [...]

ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು : ೨೯. ಬಾದಾಮಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಲಕುಲೀಶ ಶಿಲ್ಪಗಳು

ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೈವಧರ್ಮವೂ ಒಂದು. ಶಿವ ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ [...]

ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು : ೨೮. ಚಾಲುಕ್ಯ ಗುಹಾಲಯಗಳ ಶಿಲ್ಪ – ಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಿಗಳು

ಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೆ ಗುಹಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ [...]

ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು : ೨೮. ಚಾಲುಕ್ಯ ಗುಹಾಲಯಗಳ ಶಿಲ್ಪ -ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಚನಿಕ ದೇಗುಲಗಳ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಚನಿಕ ದೇಗುಲಗಳ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಗುಹಾವಾಸ್ತು ಪರಂಪರೆ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ರೂಢವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಚಾಲುಕ್ಯರು [...]

ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು : ೨೮. ಚಾಲುಕ್ಯ ಗುಹಾಲಯಗಳ ಶಿಲ್ಪ

ಈ ಗುಹಾಲಯಗಳ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಘಟಕಗಳೆಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿ ಮತ್ತು ಕಿರುಗಾತ್ರದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಶಿಲ್ಪಗಳು, [...]

ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು : ೨೭. ಮೇಣಬಸದಿ

ಬಾದಾಮಿಯ ಮೇಣಬಸದಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಶಿಲ್ಪಕಲಾಕೃತಿ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು [...]

ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು : ೨೬. ಬಾದಾಮಿಯ ಗುಹೆಗಳು : ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಬಾದಾಮಿಯ ಗುೆಗನ್ನು ಪುನರ್ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಡ್ಡುವಲ್ಲಿ ಈ ವಿವರ ಸಹಿತ ಒಕ್ಕಣೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ [...]

ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು : ೨೪. ಚಲುಕ್ಯರ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬಾದಾವಿು ಚಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ದೇವಾಲಯಗಳ ಮೂಲದ [...]

ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು : ೨೩. ಶಿಲ್ಪಕಲೆ: ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೀರ ಮೊದಲಣ ಕದಂಬ ವಂಶದ ದೊರೆಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಆಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ [...]

ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು : ೨೨. ಕವಯಿತ್ರಿ ವಿಜಯ ಭಟ್ಟಾರಿಕೆ

ಕವುತ್ರಿಯರಾಗಲಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಲಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ವೇದಕಾಲದ [...]

ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು : ೨೧. ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದ ಅರಸು ಮನೆತನಗಳು ಅಂತಸ್ತು, ಗೌರವ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯವಾಳಿವೆ. ಹೀಗೆ [...]

ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು : ೨೦. ಬಾದಾಮಿಯ ಚಳುಕ್ಯರ ನಾಣ್ಯ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗರ ತನವಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿ.ಶ. ೬ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಳುಕ್ಯರು [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top