ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ

Home/ಇತಿಹಾಸ/ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ

ದ್ರಾವಿಡ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು (೧೦೧-೧೦೭)

೧೦೧. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಪಿ.ರೈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ. ಪಿ. ರೈಸ್ ಎಂಬುವರು ಉರಿಯಾ ಜನಾಂಗದ ಆಚಾರವಿಚಾರಗಳನ್ನು [...]

ದ್ರಾವಿಡ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು (೯೧-೧೦೦)

೯೧. ಸಿ.ಪಿ. ಬ್ರೌನ್ (೧೭೯೮-೧೮೮೪) ಸಿ.ಪಿ. ಬ್ರೌನ್ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ಆಚಾರ್ಯ ಪುರುಷರು, [...]

ದ್ರಾವಿಡ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು (೮೧-೯೦)

೮೧. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕೋರಾಡ (೧೮೯೧-೧೯೬೧) ಕೋರಾಡ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರದು ಬಹುಮುಖಿ ಪ್ರತಿಭೆ, ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿ, ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿ [...]

ದ್ರಾವಿಡ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು (೪೧-೫೦)

೪೧. ಜಾರ್ಜ್ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಗ್ರಿಯೆರ್‍ಸನ್ (೧೮೫೧-೧೯೪೧) ಭಾರತದ ಭಾಷೆ- ಉಪಭಾಷೆಗಳ ಕುರಿತು ಎಕತ್ರ [...]

ದ್ರಾವಿಡ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು (೭೧-೮೦)

೭೧. ಮಿಖೈಲ್ ಎಂ. ಶೊಮಕರ್‍ ಮಿಖೈಲ್ ರವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರದ ಮತ್ತು South [...]

ದ್ರಾವಿಡ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು (೬೧-೭೦)

೬೧. ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಕಿಟೆಲ್ (೧೮೩೨-೧೯೦೩) ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಕಿಟೆಲ್ ಒಬ್ಬ ಜರ್ಮನ್ ಮಿಶನರಿ. ನಿಘಂಟು, [...]

ದ್ರಾವಿಡ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು (೫೧-೬೦)

೫೧. ಝಿಗನ್ ಬಾಗ್ ಬಾರ್ಥೊ ಲೋಮಿಯಸ್ (೧೬೮೨-೧೭೧೯) ಬಾರ್ಥೋಲೋಮಿಯಸ್ ಜರ್ಮನ್ ಮಿಶನರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಹುಕಾಲದ [...]

ದ್ರಾವಿಡ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು (೩೧-೪೦)

೩೧. ಗುಂಡರ್ಟ್ ಹರ್ಮನ್ ಗುಂಡರ್ಟ್ ಅವರು ಮಲಯಾಳಂನ ವ್ಯಾಕರಣ ಪಿತಾಮಹ, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷಾ [...]

ದ್ರಾವಿಡ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು (೨೧-೩೦)

೨೧. ಕುಟ್ಟೀ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಾರ್‍ (೧೯೦೦-೧೯೭೩) (೧೯೧೧-೧೯೭೪) ಆಧುನಿಕ ಮಲೆಯಾಳಂ ಚಿಂತಕರಲ್ಲಿ ಮುರಾರ್‌ [...]

ದ್ರಾವಿಡ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು (೧೧-೨೦)

೧೧. ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಂ. (೧೯೩೨). ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವರು ಈ ಶತಮಾನದ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲಿ [...]

ದ್ರಾವಿಡ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು (೧-೧೦)

೧. ಅಪ್ಪಾದುರೈ. ಕೆ. (೧೯೦೭.) ಅಪ್ಪಾದುರೈಯವರು ನಿಘಂಟುಕಾರರಾಗಿ, ಭಾಷಾಂತರಕಾರರಾಗಿ, ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು [...]

ದ್ರಾವಿಡ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು: ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಭಾರತ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ದೇಶ, ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಯಾ ಭಾಷೆಗಳಿಂದಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ [...]

ದ್ರಾವಿಡ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು: ಶಬ್ಧಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. ಹಾಗೆಯೇ [...]

ದ್ರಾವಿಡ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು: ಲೇಖಕರ ಅರಿಕೆ

‘ದ್ರಾವಿಡ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು’ ಎಂಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೂ, [...]

ಭಾರತ ಉಪಖಂಡದ ಆಧುನಿಕಪೂರ್ವ ಚರಿತ್ರೆ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು: ಸಂಪಾದಕರು, ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಅನುವಾದಕರ ವಿಳಾಸಗಳು

ಪ್ರಧಾನಸಂಪಾದಕರುಮತ್ತುಸಂಪುಟಸಂಪಾದಕರು ಡಾ. ವಿಜಯ್ ಪೂಣಚ್ಚ ತಂಬಂಡ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, [...]

ಭಾರತ ಉಪಖಂಡದ ಆಧುನಿಕಪೂರ್ವ ಚರಿತ್ರೆ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು: ವಿಷಯಸೂಚಿ

ಅ ಅಂಗ ೧೭೨, ೧೭೪ ಅಂಟಿಗೋನಸ್ ೧೭೮ ಅಂಡಾರ ನಂಬಿ ೩೧೬ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ [...]

ಭಾರತ ಉಪಖಂಡದ ಆಧುನಿಕಪೂರ್ವ ಚರಿತ್ರೆ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು: ೧೮. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ : ಕೆಲವು ನೋಟಗಳು

೧೯ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯಭಾಗದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯವಾದ [...]

ಭಾರತ ಉಪಖಂಡದ ಆಧುನಿಕಪೂರ್ವ ಚರಿತ್ರೆ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು: ೧೨. ಶಿವಾಜಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠರು: ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

ಮೊಗಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಅರಸರು ಕೇವಲ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ೧೮ನೆಯ ಶತಮಾನದ [...]

ಭಾರತ ಉಪಖಂಡದ ಆಧುನಿಕಪೂರ್ವ ಚರಿತ್ರೆ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು: ೯. ಗುಪ್ತರಿಂದ ಮೊಗಲರವರೆಗೆ (ಅಕ್ಬರ್) – ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು (೨)

೬ ಭಾರತದ ನಾಸಿಕದಂತಿದ್ದ ಸಿಂಧ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿ.ಶ. ೪೮೫ರಿಂದ ೬೨೨ರವರೆಗೆ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top