ಅಮೆರಿಕಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು

Home/ಇತಿಹಾಸ/ವಿಶ್ವ ಇತಿಹಾಸ/ಅಮೆರಿಕಾ/ಅಮೆರಿಕಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು

ಅಮೆರಿಕಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರ ಮಾತು

ಚರಿತ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಶತಮಾನದ [...]

ಅಮೆರಿಕಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ಶಬ್ದಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. ಹಾಗೆಯೇ [...]

ಅಮೆರಿಕಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧. ಅಮೆರಿಕಾ ಇಂಡಿಯನ್ನರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಶಿಬಿರದವರೆಗಿನ ಅಧ್ಯಯನ

ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ಕುರಿತ ಒಂದು ಮಿನುಗುವ ನೋಟ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ ಭೂಖಂಡಗಳು, [...]

ಅಮೆರಿಕಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೨. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ

ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರಿಯರು ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದ [...]

ಅಮೆರಿಕಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೩. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ಕಪ್ಪು ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು – ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನರು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನರಿಗಿಂತ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೌದ್ದಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ [...]

ಅಮೆರಿಕಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೪. ಅಮೆರಿಕಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ

ಅಮೆರಿಕಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮವು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ [...]

ಅಮೆರಿಕಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೫. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ರಾಜಕಾರಣದ ಆಯಾಮಗಳು – ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯಾಂಗ(ಸರಕಾರ) ನಡೆಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು [...]

ಅಮೆರಿಕಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೫. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ರಾಜಕಾರಣದ ಆಯಾಮಗಳು – ಸಂದಿಗ್ಧ ಕಾಲ

ಸಂದಿಗ್ಧ ಕಾಲ ೧೮೪೯ರಿಂದ ೧೮೬೧ರವರೆಗಿನ ಕಾಲವನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾದ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದಿಗ್ಧದ ಕಾಲವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. [...]

ಅಮೆರಿಕಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೫. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ರಾಜಕಾರಣದ ಆಯಾಮಗಳು – ೧೯ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹೊಸ ಹಾದಿಗಳು

೧೯ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹೊಸ ಹಾದಿಗಳು ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ [...]

ಅಮೆರಿಕಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೬. ೨೦ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅಮೆರಿಕಾ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕಾರಣ – ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

೧೯೯೦ರ ದಶಕದ ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ೧೯೮೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ [...]

ಅಮೆರಿಕಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೬. ೨೦ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅಮೆರಿಕಾ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕಾರಣ – ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಮೆರಿಕಾದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ತಿರುಗುಬಾಣ

ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಮೆರಿಕಾದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ತಿರುಗುಬಾಣ ಸಮತಾವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಭೂಪಟದಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ [...]

ಅಮೆರಿಕಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೬. ೨೦ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅಮೆರಿಕಾ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕಾರಣ – ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾ ಹಗರಣ

ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾ ಹಗರಣ ಇರಾನ್-ಇರಾಕ್ ದೇಶಗಳು ತೈಲಮಾರ್ಗದ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಣಸಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ [...]

ಅಮೆರಿಕಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೬. ೨೦ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅಮೆರಿಕಾ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕಾರಣ – ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಟನೆ

ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಟನೆ (ಡಬ್ಲ್ಯು.ಟಿ.ಓ.) ೧೯೯೫ ಜನವರಿ ೧ರಂದು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಟನೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ [...]

ಅಮೆರಿಕಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೬. ೨೦ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅಮೆರಿಕಾ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕಾರಣ – ನ್ಯೂ ಡೀಲ್ ಯೋಜನೆಗಳು

ನ್ಯೂ ಡೀಲ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಲಿಂಕನ್ನನ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕನೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡವನು ಎಫ್.ಡಿ. ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್. [...]

ಅಮೆರಿಕಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೬. ೨೦ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅಮೆರಿಕಾ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕಾರಣ – ಕರಿಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಕರಿಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಆಟಗಳನ್ನಾಡಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರೂ [...]

ಅಮೆರಿಕಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೭. ಒಬಾಮ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾ – ಒಬಾಮ ಮತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ

ಒಬಾಮ ಮತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ೧೮೫೪ರಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಕೆಲವೇ [...]

ಅಮೆರಿಕಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೮. ಕೆನಡಾ ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮಗಳು – ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಕ್ರಮಣ

ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಶತಮಾನ [...]

ಅಮೆರಿಕಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೯. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮಗಳು – ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಖಂಡವಾಗಿದ್ದು, ಆಫ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟೇಲಿಯಾ ಖಂಡಗಳ ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು [...]

ಅಮೆರಿಕಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೨. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ – ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ

ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯೆಂದರೆ, ಸಮಾಜದ ಒಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿನ, ಜನಾಂಗದ ಅಥವಾ [...]

ಅಮೆರಿಕಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೨. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ – ವಿಮುಕ್ತಿ ಘೋಷಣೆ

ವಿಮುಕ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಂತರ್‌ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್  ೧೮೬೩ರ ಜನವರಿ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top