ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ಸಂಪಾದಕರು, ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಅನುವಾದಕರ ವಿಳಾಸಗಳು

ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು ಡಾ.ವಿಜಯ್ ಪೂಣಚ್ಚ ತಂಬಂಡ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವ [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೨೩. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆ

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ೧೯೭೩ರ ಅರಬ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ತೈಲ ಕೊರತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೨೩. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೨೩. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆ

ಮಜಲೀಸ್ ಅರಬ್ ಲೀಗ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೨೨. ನಿರ್ವಸಾಹತೀಕರಣ ಮತ್ತು ನವವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಪದ್ಧತಿ

ವೈಭವ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಪೂರ್ವವು ವಸಾಹತು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ‘‘ಪಶ್ಚಿಮ’’ದ ಸೊಗಸಿನಿಂದ ಮೊದಲು [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೨೦. ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಂದೋಲನ ಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ

ಭೂಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲೇಖನಾರ್ಹ. ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಭೂಮಾಲೀಕತ್ವ ಕಡಿಮೆ [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೨೦. ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಂದೋಲನ ಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ

ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ರಾಜಂಗದ ಸ್ವರೂಪ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೨೧. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಂದೋಲನ ಇಂಡೋನೇಶಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡೋಚೈನಾದ ಅನುಭವ

ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಎಂಡರ್ಸನ್‌ರ ‘ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಡ್ ಕಮ್ಯೂನಿಟೀಸ್’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಂಡೋನೇಶಿಯಾ [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೨೦. ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಂದೋಲನ ಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ

ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಪುನಾರಚನೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ರೇಝಾ ಶಾಹ [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೯. ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯ ಅನನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೀನಿ ಅರಬ್ಬರ

ಒಂದು ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೀನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಹರಿಕಾರ ಸಾದತ್ ೧೯೮೧ರ [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೯. ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯ ಅನನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೀನಿ ಅರಬ್ಬರ

ನಾಸರ್‌ನ ಮರಣಾನಂತರ ಇಡೀ ಅರಬ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸೌದಿ [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೯. ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯ ಅನನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೀನಿ ಅರಬ್ಬರ

೧೯೪೮ರ ಮೇ ೧೫ರಂದು ಸಿರಿಯಾ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೋರ್ಡಾನ್, ಲೆಬನಾನ್, ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೮. ಜಿಯೋನಿಸಂ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಚಳವಳಿ

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ೧೯೧೭ರ ಬಾಲ್ಪರ್ ಘೋಷಣೆಯ ಅನುಮೋದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಹಲವು ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೯. ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯ ಅನನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೀನಿ ಅರಬ್ಬರ

ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೈನ್ಯದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಮೋಷೆ ದಯಾನ್ ಘಟನೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೮. ಜಿಯೋನಿಸಂ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಚಳವಳಿ

ಜಿಯೋನಿಸಂ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಯಹೂದಿಗಳು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಚಳವಳಿ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೀನ್‌ನಲ್ಲಿ [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೭. ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೌದಿ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಧೋರಣೆಗಳು

ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಬದಲಾದ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಅರಬ್ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಅದರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೬. ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಉಗಮ

ಮೊದಲ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಅರೇಬಿಯಾ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ, ಅಟ್ಟೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಂದಿನ [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೫. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಉಗಮ

ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಭಾವಿಸಿದ ರಾಜಕೀಯ ಸಮುದಾಯ ಎಂಬ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಎಂಡರ್ಸನ್ ಅವರ [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೭. ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೌದಿ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಧೋರಣೆಗಳು

ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿಭಿನ್ನ ಬಗೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೪. ವಸಾಹತುಶಾಹಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಸಾಹತೀಕರಣ

ಈ ಎಲ್ಲ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹಮೀದ್ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top