ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು

Home/ಇತಿಹಾಸ/ವಿಶ್ವ ಇತಿಹಾಸ/ಏಷ್ಯಾ/ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೪. ವಸಾಹತುಶಾಹಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಸಾಹತೀಕರಣ

ಆದರೆ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಚೀನಾದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೪. ವಸಾಹತುಶಾಹಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಸಾಹತೀಕರಣ

ಪಶ್ಚಿಮ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿದ್ದು, ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ಶಬ್ದಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. ಹಾಗೆಯೇ [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೪. ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳು ಉಗಮ ಮತ್ತು ವಿಕಸನ

ಕಳೆದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಏಸುವಿನ ತಾಯಿ ಮೇರಿಯನ್ನು ‘ಕನ್ಯೆ ಮೇರಿ’ ಎಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ಸಂಪುಟ ಸಂಪಾದಕರ ಮಾತು

ಜಾಗತಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊಂಡಿದೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಚರಿತ್ರೆಯ [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರ ಮಾತು

ಚರಿತ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಶತಮಾನದ [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೦. ವಸಾಹತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ

ಜಾಗತಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಟೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ೧೮ನೆಯ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೧. ವಸಾಹತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ

ತಮ್ಮ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹೇರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೂರೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ೧೯ನೆಯ ಶತಮಾನದ [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೫. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸ್ಥಾಪನೆ ಯಹೂದಿ ಹಾಗೂ ಅರಬ್ ಸಮಸ್ಯೆ

೨೦ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾದ ಯಹೂದಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೨. ವಸಾಹತು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಯುಗ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾದ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೨. ವಸಾಹತು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ

ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಶತಮಾನದಿಂದ [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೩. ಮಾವೋ ಜೆಡಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಕ್ರಾಂತಿ

ಚೀನಾದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಮೊದಲಿನ ರಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರವು ಚೀನಾದ [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೩. ಮಾವೋ ಜೆಡಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಕ್ರಾಂತಿ

ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರಿಂದ ಹಲವು ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೩. ಮಾವೋ ಜೆಡಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಕ್ರಾಂತಿ

ಎಡಪಂಥೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಚೀನಾದ ನವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆಯು [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೯. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಮತ್ತು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಹಾಗೂ ವಸಾಹತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವುದು ವಿಚಾರದಷ್ಟೇ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಮತ್ತು [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೮. ವಸಾಹತುಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ

ಇಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗೌಣ ಎನಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚೀನಾದ [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೮. ವಸಾಹತುಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ

ಯಾವುದೇ ಜನತೆಯ ಯಾವುದೇ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವೆಂದರೆ ಅದು ಅದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೭. ವಸಾಹತುಪೂರ್ವ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ

ಪ್ರಾಚೀನ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಸಾಮೂಹಿಕ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಿದ [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೭. ವಸಾಹತುಪೂರ್ವ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ

ಭೂಮಿ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ನಾಡುಗಳು ಫ್ಯೂನಾನ್ ಹಾಗೂ ಚೌಲಾಗಳ ತರುವಾಯ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ [...]

ಏಷ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೭. ವಸಾಹತುಪೂರ್ವ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ

ಚೀನಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ತುದಿಯಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಆ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಭಾರತದ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top