WordPress database error: [Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `kanaja_termmeta` (`term_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (4755, '_fusion', 'a:0:{}')

ಯುರೋಪ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು – Page 2 – ಕಣಜ

WordPress database error: [Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `kanaja_termmeta` (`term_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (4755, '_fusion', 'a:0:{}')

ಯುರೋಪ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು

Home/ಇತಿಹಾಸ/ವಿಶ್ವ ಇತಿಹಾಸ/ಯುರೋಪ್/ಯುರೋಪ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು

ಯುರೋಪ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೫. ೧೮ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಳವಳಿಗಳು

ಹದಿನೇಳನೆಯ ಶತಮಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಶತಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನವನ್ನು ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಜ್ಞಾನಕೋಶದ ಶತಮಾನವೆಂದು [...]

ಯುರೋಪ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೪. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳವಾದದ ಉಗಮ

ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ನ ಇತಿಹಾಸದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ವಿತರಣೆಯ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಂದ [...]

ಯುರೋಪ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೪. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳವಾದದ ಉಗಮ

೧೪. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳವಾದದ ಉಗಮ ವಿ.ಎಸ್.ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅನುವಾದ: ಎಸ್. ಸಿರಾಜ್ [...]

ಯುರೋಪ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೩. ಯುರೋಪಿನ ನಿರಂಕುಶಪ್ರಭುತ್ವ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿ

ರಷ್ಯಾ ಹದಿನೇಳು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದ ನಿರಂಕುಶಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ. ಇಲ್ಲಿನ [...]

ಯುರೋಪ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೭. ೧೭೮೯ರ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ವರೂಪ

ಫ್ರಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ೧೭೮೯ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಕ್ರಾಂತಿ ಚರಿತ್ರೆ ರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಘಟನೆಯೆನಿಸಿದೆ. ಈ [...]

ಯುರೋಪ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೩. ಯುರೋಪಿನ ನಿರಂಕುಶಪ್ರಭುತ್ವ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿ

ನಿರಂಕುಶಪ್ರಭುತ್ವ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಅರಸನಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ [...]

ಯುರೋಪ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೨ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಸ್ವರೂಪ

ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರುಷಗಳ ಮೊದಲೇ ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ‘ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಾಜಕಾರಣ ಜೀವಿಗಳು’ [...]

ಯುರೋಪ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೧. ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಉದಯ

೭ನೆಯ ಶತಮಾನದ ವೇಳೆಗೆ ಪರ್ಷಿಯಾದ ದೊರೆ ೨ನೆಯ ಕಾಸ್‌ರಾಸ್  ಮೆಸ ಪೊಟೇಮಿಯಾ, ಸಿರಿಯಾವರೆಗಿನ [...]

ಯುರೋಪ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೧. ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಉದಯ

ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾದ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಪದ್ಧತಿಯು [...]

ಯುರೋಪ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೦ ಸುಧಾರಣೆ ಯುರೋಪಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್‌ವಾದ ಜ್ವಿಂಗ್ಲಿಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಧಾರಕರು ತೀವ್ರಗಾಮಿ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸುಧಾರಕರುಗಳು [...]

ಯುರೋಪ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೧೦ ಸುಧಾರಣೆ ಯುರೋಪಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

ತುಂಬ ಸಂಕುಚಿತ ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ‘‘ಸುಧಾರಣೆ’’ ಅಂದರೆ ೧೬ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ [...]

ಯುರೋಪ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೯. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಾನವತಾವಾದದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ

ದೇಶಿ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ೧೫ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ರೂಪಗಳೇ [...]

ಯುರೋಪ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೮. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮೀಯ ಪುರೋಹಿತತ್ವ

ಹದಿನಾರನೆಯ ಶತಮಾನದ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಗಳನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಎಂದು [...]

ಯುರೋಪ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೭. ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಮನುಷ್ಯನು ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು [...]

ಯುರೋಪ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು: ೬ ಮಧ್ಯಯುಗದ ಯುರೋಪ್: ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ (ಕ್ರಿ.ಶ.೮ರಿಂದ ೧೪ರವರೆಗೆ)

ಭೂಹಿಡುವಳಿ ಪದ್ಧತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ, ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ, ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯ [...]

ಯುರೋಪ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೯. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಾನವತಾವಾದದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ

ಮಾನವತಾವಾದ ಹ್ಯೂಮನಿಸಂ ಅಥವಾ ಮಾನವತಾವಾದವು ರಿನೈಸಾನ್ಸಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ಮಾನವತಾವಾದದ [...]

ಯುರೋಪ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೯. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಾನವತಾವಾದದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ

‘‘ರಿನೈಸಾನ್ಸ್’’ ಅಥವಾ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೧೪ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ [...]

ಯುರೋಪ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೮. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮೀಯ ಪುರೋಹಿತತ್ವ

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಜ ಎಂಟನೆಯ ಹೆನ್ರಿಗೆ (೧೫೦೯-೧೫೪೭) [...]

ಯುರೋಪ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೬ ಮಧ್ಯಯುಗದ ಯುರೋಪ್: ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ (ಕ್ರಿ.ಶ.೮ರಿಂದ ೧೪ರವರೆಗೆ)

ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದುರಂತವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಗಿಬ್ಬನ್ ಅವರ [...]

ಯುರೋಪ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು : ೫ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹಾಗೂ ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನ

ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top