ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ – ೧೨

Home/ಜಾನಪದ/ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ - ೧೨

೬. ಉಂಗುರ ಸಂಧಿ

ವಾರ್ಧಕ ಕುಶನೆ ಕೇಳ್ ವಾಲಿಯಂ ಸಂಹರಿಸಿ ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ದೆಸೆಯಾಧಿಪತ್ಯಮಂ ಸುಗ್ರೀವನಿಂಗಿತ್ತು ಕುಶಲದಿಂ ಶ್ರವಣಪರ್ವತಕೆ [...]

೭. ಸೇತು ಬಂಧನ (ವಿಭೀಷಣ ನೀತಿ)

[ರಾಗ ಭೈರವಿ ಝಂಪೆತಾಳ ಶರಧಿಯನು ಬಂಧಿಸಲು | ಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀರಾಮ | ತರಣಿನಂದನನಿಂದ [...]

೭. ಸೇತು ಬಂಧನ (ವಿಭೀಷಣ ನೀತಿ)

ಮತ್ತೇಭವಿಕ್ರೀಡಿತ ಘನವಾಲ್ಮೀಕಿಮುನೀಂದ್ರಪಾದಯುಗಕಂ ಬೀಳುತ್ತಲಾ ಬಾಲರೂ ಮನಸಂತೋಷದಿ ಸೇತುಬಂಧನಗಳಂ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಂಪೂರ್ಣಮಂ | ವನಸಂಚಾರಿಗಳೆಂತು [...]

೭. ಸೇತು ಬಂಧನ (ವಿಭೀಷಣ ನೀತಿ) – ಪಾತ್ರಗಳು

ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹನುಮಂತ ಸುಗ್ರೀವ ಜಾಂಬವ ಅಂಗದ ನಳ ನೀಲ ಗವಾಕ್ಷ ವರುಣ [...]

೮. ಅಂಗದ ಸಂಧಾನ – ಪಾತ್ರಗಳು

ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಿಭೀಷಣ ಸುಗ್ರೀವ ಹನುಮಂತ ಅಂಗದ ಜಾಂಬವ ನೀಲ ಕಪಿಗಳು ರಾವಣ [...]

೭. ಸೇತು ಬಂಧನ (ವಿಭೀಷಣ ನೀತಿ)

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಅಷ್ಟತಾಳ ಕಂಡದ್ದು ನುಡಿದರೆ ಕೋಪ ವೆಗ್ಗಳಿಸುವ | ದಣ್ಣದೇವ | [...]

ಬಲಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತರ ಪ್ರಸಂಗಗಳು – ೨. ವಾನರಾಭ್ಯುದಯ – ಪಾತ್ರಗಳು

ದೇವೇಂದ್ರ ದಿಕ್ಪಾಲರು ಋಕ್ಷ ಸೂರ್ಯ ಜಾಂಬವ ಋಕ್ಷನ ಸ್ತ್ರೀರೂಪ ಕೇಸರಿ ಅಂಜನೆ ವಾಯು [...]

೨. ವಾನರಾಭ್ಯುದಯ

ವಾರ್ಧಕ ಗುರುವರಗೆ ಮಣಿದು ಕರಿಮುಖಗೆ ಜಯವೆಂದು ಹರಿ ಹರ ಕಮಲ ಭವ ಗಿರಿಜೆ [...]

೨. ವಾನರಾಭ್ಯುದಯ

ಭಾಮಿನಿ ತನುಜೆ ಇಂತೆನೆ ಪೇಳ್ದ ನಿನ್ನಯ ಮನದೆಣಿಕೆಯನ್ನರಿತೆ ಚೆಲುವಿಕೆ ಗೆಣೆಯ ವರನನ್ನರಸಿ ಪರಿಣಯ [...]

೨. ವಾನರಾಭ್ಯುದಯ

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಅಷ್ಟತಾಳ ಕೇಳುತಲಾ ನುಡಿಯ | ಪೇಳಿದನೆಲೆ | ಖೂಳನೆ ನಿನ್ನೆದೆಯ [...]

೨. ವಾನರಾಭ್ಯುದಯ

ರಾಗ ಪೀಲು ಅಷ್ಟತಾಳ ಮಾರುತ ಬಾರೊ ಚರಾಚರಭರಿತ | ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿಗಾಧಾರ ಸಚ್ಚರಿತ [...]

೧. ದಶರಥೋತ್ಪತ್ತಿ : ಸುಮಿತ್ರಾ ಸ್ವಯಂವರ – ಪಾತ್ರಗಳು

ಅಜ ಮಹಾರಾಜ ಇಂದುಮತಿ ವಸಿಷ್ಠ ಸುಮಂತ್ರ ಪ್ರದೀಪ ಚಂದ್ರಸೇನ ಕೃಷ್ಣಭೂಪ ರಾವಣ ಪ್ರಹಸ್ತ [...]

೧. ದಶರಥೋತ್ಪತ್ತಿ : ಸುಮಿತ್ರಾ ಸ್ವಯಂವರ

ಭಾಮಿನಿ ಹರನ ವರವಿರಲೆಸೆದ ಶರದಿಂ ದರಸ ಮೂರ್ಛೆಯೊಳರಗೆ ರಥದಲಿ ಮರುಗಿದುದು ಜನಕಟಕ ಹಾಯೆಂದೆನುತ [...]

೧. ದಶರಥೋತ್ಪತ್ತಿ : ಸುಮಿತ್ರಾ ಸ್ವಯಂವರ

ರಾಗ ತೋಡಿ ಏಕತಾಳ ಅರಸ ಮರುಗಲರಿತು ಸಚಿವ | ನೊರೆದು ನೀತಿಯತ್ತ | [...]

೧. ದಶರಥೋತ್ಪತ್ತಿ : ಸುಮಿತ್ರಾ ಸ್ವಯಂವರ

ಭಾಮಿನಿ ಅವನು ತಪವಾಂತಿರಲಿಕಿತ್ತಲು ಭುವನದಲ್ಲಣ ದಶವದನನು ತ್ಸವದಿ ಸಿಂಹಾಸನದೊಳಧಿಕಾನಂದ ವೈಭವದಿ | ದಿವಿಜತತಿಜಯವೆನಲು [...]

೧. ದಶರಥೋತ್ಪತ್ತಿ : ಸುಮಿತ್ರಾ ಸ್ವಯಂವರ

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ ಶ್ರೀಕಾಂತಂ ಸುರವೈರಿದಾವದಹನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಸಂಪೂಜಿತಂ ಪಾಕಾರಾದಿ ಮುಖಾಮರೈಕಶರಣಂ ದಿವ್ಯಾಯುಧಾಲಂಕೃತಂ | ರಾಕಾಭ್ಜಾಚ್ಛಸುತೀಕ್ಷ್ಣ ದಂಷ್ಟ್ರಯುಗಳಂ [...]

೧. ದಶರಥೋತ್ಪತ್ತಿ : ಸುಮಿತ್ರಾ ಸ್ವಯಂವರ

ಕಂದ ಆ ನುಡಿಗಂ ಪ್ರಳಯಕೃ ಶಾನುವಿನುಗ್ರವ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ ನಿಜ ಬಲವಂ | ತಾನೀಕ್ಷಿಸಲೇಣ್ದೆಸೆ [...]

೧. ದಶರಥೋತ್ಪತ್ತಿ : ಸುಮಿತ್ರಾ ಸ್ವಯಂವರ

ರಾಗ ಕಾಂಭೋಜಿ ಝಂಪೆತಾಳ ತಮ್ಮ ಕೇಳ್ ನಾವಿನ್ನು ಸುಮ್ಮನಿರಬಹುದೆ ದಿಟ | ನಮ್ಮವರ [...]

೧. ದಶರಥೋತ್ಪತ್ತಿ : ಸುಮಿತ್ರಾ ಸ್ವಯಂವರ

ಭಾಮಿನಿ ಅರರೆ ಮೋಸಗಳಾಯ್ತು ಭೂವರ ನಿರದೆ ಸೋತನು ಮುಂದೆ ಶ್ರೀವರ ಧರೆಯ ಭಾರವ [...]

೧. ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿ – ಸೀತಾಸ್ವಯಂವರ

ರಾಗ ಢವಳಾರ ಏಕತಾಳ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿವಿಲಾಸನೆ ಜಯ ಜಯ | ನಿರತ ಸುಧಾಬ್ದಿಯ ವಾಸನೆ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top