ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ – ೧೬

Home/ಜಾನಪದ/ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ - ೧೬

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

೧. ರತಿಕಲ್ಯಾಣ ಕವಿ ವಿಚಾರ : ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ರಾಮಭಟ್ಟ. ಕಾಲ ಸುಮಾರು ೧೬೭೪. [...]

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತು

ಪೂರ್ವಾಪರ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹಾಪಲ್ಲಟವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. [...]

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತು

ಪರ್ಯಾಯದ ಬೆಲೆ : ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ನೆಲೆ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪರ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನದ ಹುಡುಕಾಟ [...]

ಹೊನ್ನುಡಿ

“ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ – ೨೦೦೬” ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು – [...]

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ರತಿಕಲ್ಯಾಣ

ಪಾತ್ರಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದ್ರೌಪದಿ ಗರುಡ ಕಮಲಭೂಪ ರತಿದೇವಿ ಅರ್ಜುನ ಭೀಮಸೇನ ಧರ್ಮರಾಜ [...]

ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾತು

ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇಂದು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. [...]

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ರತಿಕಲ್ಯಾಣ

ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಶ್ರೀಯದುವಂಶಮೌಕ್ತಿಕಮಣಿಂ ಕೃಷ್ಣಾಂ ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯತಾಂ | ಕಾರ್ಷ್ಣೇಃ ಶ್ರೀರತಿಪಾಣಿಪೀಡನಕರಂ ಸೋಷ್ಣೀಷಭೂಪಾದೃತಮ್ [...]

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ರತಿಕಲ್ಯಾಣ

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ಏಕತಾಳ ಇಷ್ಟು ಕೋಪವೇತಕಯ್ಯ | ಸೃಷ್ಟಿಪಾಲ ಕೇಳು ನಿನ್ನ | [...]

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ರತಿಕಲ್ಯಾಣ

ರಾಗ ಸಾಂಗತ್ಯ ರೂಪಕತಾಳ ಬಂದಿರೆ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ನೀವೆಮ್ಮಯ | ಮಂದಿರಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ || [...]

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ರತಿಕಲ್ಯಾಣ

ರಾಗ ಬಿಲಹರಿ ಏಕತಾಳ ಕಂದ ಕೌಂಡ್ಲಿಕ ನೀನು ಬಂದುದರಿಂದಲೆ | ಚಂದವಾದುದು ನಮಗಿಂದು [...]

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ದ್ರೌಪದೀಪ್ರತಾಪ

ಪಾತ್ರಗಳು ಧರ್ಮಜ ನಕುಲ ಅರ್ಜುನ ಭೀಮ ನಾರದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಭ್ರುಸೇನನರುಂಡ ಸೂರ್ಯವರ್ಮ ಚಂದ್ರವರ್ಮ [...]

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ದ್ರೌಪದೀಪ್ರತಾಪ

ಭಾಮಿನಿ ಶ್ರೀರಮಾರಮಣೀಹೃದಯಪಂ | ಕೇರುಹಾರ್ಕಾಮೃತವಿಲಾಸಿನಿ | ನೀರ ಯತಿತತಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸರಿತ್ಪತೀಶಯನ || ಘೋರ [...]

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ದ್ರೌಪದೀಪ್ರತಾಪ

ರಾಗ ತುಜಾವಂತು ಝಂಪೆತಾಳ ಅವಧರಿಸು ನಮ್ಮ ವಚ | ನವ ಬಭ್ರುಸೇನ || [...]

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ದ್ರೌಪದೀಪ್ರತಾಪ

ಭಾಮಿನಿ ಕ್ಷೋಣಿಪತಿ ಕೇಳಾ ಕಿರೀಟಿಯ | ಬಾಣಮುಖದಲಿ ಕಡಿವಡೆದು ಹರಿ | ವಾಣದಾರತಿಯಂತೆ [...]

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ದ್ರೌಪದೀಪ್ರತಾಪ

ಕಂದ ಗಜನಗರೇಶನೆ ಲಾಲಿಸು | ವಿಜಯನು ಬಲುತೆರದಿ ಶೋಕಿಸುತ್ತಿರಲಾಗಂ || ಮಝರೆನ್ನುತ ಮಿಗೆ [...]

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ದ್ರೌಪದೀಪ್ರತಾಪ

ಭಾಮಿನಿ ಜಗತಿಪಾಲ ನಿಧಾನಿಸೀಪರಿ | ಹಗರಣದಿ ಕೃತವರ್ಮ ದ್ರುಪದನ | ಮಗಳ ಬಾಣವ [...]

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕನಕಾಂಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ

ಪಾತ್ರಗಳು ಬಲರಾಮ ಸೌಭದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಕರ್ಣ ಶಕುನಿ ಗಾಂಧಾರಿ [...]

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ದ್ರೌಪದೀಪ್ರತಾಪ

ಭಾಮಿನಿ ವಾರಣಾಪುರಧೀಶ್ವರನೆ ಕೇ | ಳಾ ರಣದಿ ಹೇರಂಬ ಬೀಳಲು | ಮಾರ [...]

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕನಕಾಂಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ

ಕಂದ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಂ ಸುರವರ | ವಾಗೀಶಾದ್ಯಮಿತಮುನಿನತಪಾದಕಮಲಂ | ನಾಗಾರಿಧ್ವಜನೊಲಿದುಂ | ಬೇಗದೊಳೆನಗೀಗೆ ಮುಕ್ತಿಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನುಂ [...]

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕನಕಾಂಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ

ರಾಗ ಮಧುಮಾಧವಿ ಆದಿತಾಳ ಮುದದಿಂದಲಿ ತಾಯೆ | ಮೊಮ್ಮನ | ಮದುವೆಯ ಮದವತಿಯೆ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top