ಪದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ – ೧ಎ

ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ವಿವರ ಮತ್ತು ಆಕರಗಳು

ಅಗಶ್ಯಾಗ = ಊರ ಮುಂದಿನ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು ಅಗ್ಗೀನ = ಉಗಿ ಅಬ್ಬರಲೆ [...]

ಡೊಳ್ಳಿನ ಇತರ ಹಾಡುಗಳು

೨೫ನೆ ಸಂಧಿ ಗುರು ಅಂದರ ಕೊರಗುದೋ ಜನನಾ ಮರಣ ಬೇರಾ ಗುರು ಅಂದರ [...]

ಡೊಳ್ಳಿನ ಇತರ ಹಾಡುಗಳು

೨೦ನೆ ಸಂಧಿ ಗುರುವಿನ ಪದ ಮಣ್ಣುಗೊಂಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಗುರು ಸಾಂಬವ ನಂಬುವ [...]

ಡೊಳ್ಳಿನ ಇತರ ಹಾಡುಗಳು

೧೬ನೆ ಸಂಧಿ ದೇವಿಯ ಪದ ಸದಾ ಸದಾ ಆದಿಶಕ್ತಿಗೆ ಶರಣ ಮಾಡತೇವರಿ ವಾದ [...]

ಡೊಳ್ಳಿನ ಇತರ ಹಾಡುಗಳು

ಹರಕಿ ಹಾಡು ಅಥವಾ ಕರಿ ಹಾಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದೋ ನಿನ ಮನಿs ಶನಿವಾರದ [...]

ಡೊಳ್ಳಿನ ಇತರ ಹಾಡುಗಳು

ಚೆಲ್ಲಳ್ಯವ್ವ (ಚೆಂಗಳಕ್ಯವ್ವ) ನಾಕು ಟೆಂಗಿನ ಮರದ ನೆರಳಿಲೆ ಏಕ ಜಾಡಿಯ ಜಂಗಮನೊ ಏಕ [...]

ಡೊಳ್ಳಿನ ಇತರ ಹಾಡುಗಳು

ಶಂಕಿ ತೊಂಡಿ ಗುರುವೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದಿರುವೆನಲ್ಲ ನಾ ಮರುತುಬಿಟ್ಟು ಜಲ್ಮದ ಬೇರ ಮರತು [...]

ಡೊಳ್ಳಿನ ಇತರ ಹಾಡುಗಳು

ಹಾಲಮಡ್ಡಿಯಮ್ಯಾಲ ಬಾಲ ಕಂದನಾಗಿ ನೀಲವ ಮಾಡಿದ ಗುರುವಚನೋ ನೀಲವ ಮಾಡೂತ ಕುಲಕುಲು ನಗುವೂತ [...]

ಡೊಳ್ಳಿನ ಇತರ ಹಾಡುಗಳು

ವೀರ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಪದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಇದ್ದ ರಣಶೂರ ರಣದೊಳಗ ತಾ ಗಂಭೀರ ಚಕ್ರಕೋಟೆಯೊಳಗೆ [...]

ಡೊಳ್ಳಿನ ಇತರ ಹಾಡುಗಳು

ಆದಿಗೊಂಡನ ಚರಿತ್ರೆ ಪದ : ಹರ ಗುರು ಶಂಕರನು ಇವನು ಆದಾನು ಕುರಿ ಕಾಯುವ [...]

ಡೊಳ್ಳಿನ ಇತರ ಹಾಡುಗಳು

ಗಜಾಸುರ ಉಗ್ರ ತಪಸ್ಸವ ಮಾಡಿದನೋ ಗಜಾಸುರ ಆನಿ ಮುಖದವನೋ                || ೧ || ಗಡ್ಡಿ ಗೆಣಸಿನ [...]

ಡೊಳ್ಳಿನ ಇತರ ಹಾಡುಗಳು

ವಚನ : ಇಂತು ಗಿರಿಜಾದೇವಿಯು ಭಜನಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿ, ಅಲ್ಲಮನು ಮನ ಒಲಿದು ಬಂದು ಸಿರಸ್ಸಿನ [...]

ಡೊಳ್ಳಿನ ಇತರ ಹಾಡುಗಳು

ವಚನ : ಶೋಕಮಾಡುತ್ತ ದ್ರೌಪದಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಳು ನಿಮಗೆ. ಹಾಕಿದಿರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮ್ಯಾಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ [...]

ಡೊಳ್ಳಿನ ಇತರ ಹಾಡುಗಳು

ಪದ : ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರಾದರು ತಮ್ಮ ರೂಪವನು ಅಡಗಿಸುತ ತಮ್ಮ ರೂಪವನು ಅಡಗಿಸುತ | [...]

ಡೊಳ್ಳಿನ ಇತರ ಹಾಡುಗಳು

ವಚನ : ಹೇ ಮಾನವಾ, ನಿತ್ಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ದಾನ ಧರ್ಮ ಪರೋಪಕಾರವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು [...]

ಡೊಳ್ಳಿನ ಇತರ ಹಾಡುಗಳು

ವಚನ : ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಬರುವ ಫಲವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಡುವಿರಿ. ಆದರೆ ಪುಣ್ಯಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವಿರಿ. ಪಾಪದಿಂದ [...]

ಡೊಳ್ಳಿನ ಇತರ ಹಾಡುಗಳು

ಅಕ್ಕ ನಾಗಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಯದವಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿ ಎನಗೊಲಿ ಮೊದಲ ಎನ್ನಯ ಬಲಗೊಂಬುವೆನು ಮೊದಲ [...]

ಡೊಳ್ಳಿನ ಇತರ ಹಾಡುಗಳು

ಚೋರ ಬಸವ ಚರಿತ್ರೆ ! ಕಲ್ಯಾಣ ಪುರದೊಳು ನಿತ್ಯಕ ಜಂಗಮರಿಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸ್ತನಿಟ್ಟನು ಬಸವೇಶ್ವರನು             [...]

ಡೊಳ್ಳಿನ ಇತರ ಹಾಡುಗಳು

ವಚನ : ಕೇಳ ಶಾಹಿರ, ಜಮದಗ್ನಿ ಋಷಿಯು ಸತ್ತ ದಿವಸ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ [...]

ಡೊಳ್ಳಿನ ಇತರ ಹಾಡುಗಳು

ವಚನ : ಕಂದುಗೊರಳಗ್ಹೇಳತಾಳ ಪಾರ್ವತಿ, ಶರಣರ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ತಿಳಿಯದೆ ಆಡಿದೆ ಹುಸಿ ಮಾತಾ. ಕಳೆಯಬೇಕು [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top