ರಂಗಭೂಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ೧ಇ

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೃಷ್ಣಸಂಧಾನ (ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ ಸಹಿತ) – ಪಾತ್ರಗಳು

ಪಾಂಡವರು ದ್ರೌಪದಿ ದ್ರುಪದನ ಪುರೋಹಿತ ಶತಾನಂದ (ಕಾಶ್ಯಪ) ದುರ್ಯೋಧನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೃಷ್ಣಸಂಧಾನ (ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ ಸಹಿತ)

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತಂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವರಮಂಬುಜಾಸನಪಿತಂ ಬಾಲಾರ್ಕಕೋಟಿಪ್ರಭಂ ಲೋಲಾಕ್ಷಂ ಪರಮೇಶ ಮಾಸುರುಚಿರಂ ದೇವಂ ಜಗದ್ವಲ್ಲಭಮ್ || ನೀಲಾಂಗಂ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೃಷ್ಣಸಂಧಾನ (ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ ಸಹಿತ)

ಕಂದ ತಂದೆಯ ನುಡಿಯಂ ಕೇಳ್ದಾ | ನಂದನನುರುಕೋಪದೊಳಾರ್ಭಟಿಸುತ್ತಂ || ಮುಂದಿಹ ರವಿಜನನೀಕ್ಷಿಸು | [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೃಷ್ಣಸಂಧಾನ (ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ ಸಹಿತ)

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ ಅರಸ ಕೇಳಿತ್ತಲು ಸುಯೋಧನ | ಕರೆಸಿ ಗುರು ಗಾಂಗೇಯ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೃಷ್ಣಸಂಧಾನ (ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ ಸಹಿತ)

ಭಾಮಿನಿ ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳಾ ದಿನವನು | ತ್ತರಿಸಿ ಮರುದಿನದಲಿ ಸುಯೋಧನ | ಕರೆಸಿದನು [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೃಷ್ಣಸಂಧಾನ (ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ ಸಹಿತ)

ಭಾಮಿನಿ [ಕೇಳು ಕೌರವ ನೀನು ಪಾಂಡವ | ಬಾಲರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನು ಕೊಡದಿರೆ || [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಭೀಷ್ಮಾರ್ಜುನರ ಕಾಳಗ – ಪಾತ್ರಗಳು

ಪಾಂಡವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೂತರು ಶಲ್ಯ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಇರಾವಂತ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ರಾಜರು ಭೀಷ್ಮ ದುರ‍್ಯೋಧನ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೃಷ್ಣಸಂಧಾನ (ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ ಸಹಿತ)

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ ತರುಣ ಕೇಳ್ ನಿನ್ನವ್ವೆ ಕುಂತಿಯು | ಬರುವಳಸ್ತ್ರವ ಬೇಡುವರೆ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಭೀಷ್ಮಾರ್ಜುನರ ಕಾಳಗ

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತಂ ಗೋಪಾಲಂ ಕರುಣಾಕರಂ ಗುಣನಿಧಿಂ ದೈತ್ಯಾಂತಕಂ ಕೇಶವಂ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಸುರತ್ನಭೂಷಣಯುತಂ ಶ್ರೀಶಂ ಸುರೇಶಾರ್ಚಿತಮ್ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಭೀಷ್ಮಾರ್ಜುನರ ಕಾಳಗ

ಭಾಮಿನಿ ಧಾರಣಿಯೆ ತಲೆಕೆಳಗೆ ಮಗುಚಲಿ | ವಾರಿಧಿಗಳೊಣಗೀಗ ಪೋಗಲಿ | ಮಾರವೈರಿಯೆ ಸಮರಗೆಯ್ಯಲಿ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಭೀಷ್ಮಾರ್ಜುನರ ಕಾಳಗ

ಭಾಮಿನಿ ಅರೆಗಳಿಗೆ ತಾಳೀಗ ಸೈರಿಸು | ಶರಣುಹೋದವನಲ್ಲ ಧರ್ಮಜ | ಧುರಕೆ ನೇಮವ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಭೀಷ್ಮಾರ್ಜುನರ ಕಾಳಗ

ಭಾಮಿನಿ ಧರಣಿಗುರುಳಿದ ಭೀಮನನು ಕಂ | ಡುರುತುರಾನಂದದಲಿ ನರಕನ | ತರಳ ಪ್ರತಿಭಟರನ್ನು [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಭೀಷ್ಮಾರ್ಜುನರ ಕಾಳಗ

ರಾಗ ಕೇದಾರಗೌಳ ಝಂಪೆತಾಳ ಕೆರಳಿ ಮಾದ್ರೇಶನೊಡನೆ | ಪೇಳಿದನು | ಗರಳದುರಿಯಲಿ ನಿನ್ನನೆ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಭೀಷ್ಮಾರ್ಜುನರ ಕಾಳಗ

ಭಾಮಿನಿ ಸುರನದೀಸುತ ಕೇಳು ನಿನ್ನಯ | ಶಿರವ ಗರಗರನರಿವೆನೀ ಕ್ಷಣ | ಕುರುಬಲವ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಭೀಷ್ಮಾರ್ಜುನರ ಕಾಳಗ

ರಾಗ ಕೇದಾರಗೌಳ ಅಷ್ಟತಾಳ ಕೇಳು ಧರ್ಮಜ ಭೀಷ್ಮನಿರನಿನ್ನು ಭುವನದಿ | ನಾಳಿನ ಧುರದೊಳಗೆ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಭೀಷ್ಮಾರ್ಜುನರ ಕಾಳಗ

ರಾಗ ಬೇಗಡೆ ಆದಿತಾಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಶೀಪತಿಯ ಸುತೆಯರನು | ತಂದಿರ್ಪನನುಜಗೆ | ಅಂದಗೆಡಿಸುತ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಾಳಗ ಮತ್ತು ಸೈಂಧವ ವಧೆ – ಪಾತ್ರಗಳು

ಸಂಧಿ ೧ : ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಾಳಗ ಧರ್ಮರಾಯ ದುರ್ಯೋಧನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಜಯದ್ರಥ (ಸೈಂಧವ) [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಾಳಗ ಮತ್ತು ಸೈಂಧವ ವಧೆ

ಭಾಮಿನಿ ಎಲೆ ಜಯದ್ರಥ ಕೇಳು ನಿನ್ನಯ | ತಲೆಯ ಕೊಂಬನು ನಾಳೆ ಫಲುಗುಣ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಾಳಗ ಮತ್ತು ಸೈಂಧವ ವಧೆ

ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಧಿ : ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಾಳಗ ರಾಗ ನಾಟಿ ಝಂಪೆತಾಳ ಜಯ ಮಹಾಗಣನಾಥ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಾಳಗ ಮತ್ತು ಸೈಂಧವ ವಧೆ

ರಾಗ ಸಾಂಗತ್ಯ ರೂಪಕತಾಳ ಜನಪ ಕೇಳ್ ಜನನವೆ ಲಯಬೀಜ ಮರಣವು | ಜನನಬೀಜವ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top