ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ – ೧೪

Home/ಜಾನಪದ/ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ - ೧೪

ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಷಯೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂಬ ಚಂದ್ರಹಾಸೋಪಾಖ್ಯಾನ

ಕಂದ ಈ ಪರಿ ಯೋಚಿಸಿ ಸಚಿವಂ | ಸಾಫಲ್ಯವದಾಯ್ತಿಷ್ಟತೆ ಎಂದಿರಲಾಗಂ | ಗಾಬರಿಯೊಳ್ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಷಯೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂಬ ಚಂದ್ರಹಾಸಾಖ್ಯಾನ

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತ ರಾಕೇಂದೂವದನಂ ಸಮುದ್ರ ಭವನಂ ಲೋಕೇಶ್ವರಂ ಮಾಧವಂ | ನಾಕೇಶ್ಯಾದ್ಯಮರಾರಿವಂದಿತಪದಂ ಖದ್ಯೋತಕೋಟಿಪ್ರಭಂ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಷಯೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂಬ ಚಂದ್ರಹಾಸಾಖ್ಯಾನ – ಪಾತ್ರಗಳು

ಪುರುಷ ಪಾತ್ರ : ಮೇಧಾವಿ           -           ಕೇರಳ ದೇಶದ ರಾಜ ಮಾರ್ತಾಂಡ      -           [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಭ್ರುವಾಹನ ಕಾಳಗ

ವಾರ್ಧಕ ಧರಣೀಂದ್ರ ಲಾಲಿಸೈ ಭೀಷಣಂ ಮೂರ್ಛೆಗೊಂ | ಡೊರಗಲಾಕ್ಷಣದೊಳಾ ಯೋಜನಸ್ತನಿಯೆಂಬ | ದುರುಳೆ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಭ್ರುವಾಹನ ಕಾಳಗ

ರಾಗ ಸಾಂಗತ್ಯ ರೂಪಕತಾಳ ಜನನಾಥ ಕೇಳಯ್ಯ ಜಗದ ಜೀವನು ನಿಮ್ಮ | ನ್ವಯಕೆ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಭ್ರುವಾಹನ ಕಾಳಗ – ಪಾತ್ರಗಳು

ಪಾಂಡವರು ಮೇದೋಹೋತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಹನುಮಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹಂಸಕೇತ ವೃಷಕೇತು ಬಭ್ರುವಾಹನ ಮೇಘನಾದ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಭ್ರುವಾಹನ ಕಾಳಗ

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತಂ ಶ್ರೀಕಾಂತಂ ಖಲಕೌರವಾದಿನಿಧನೇ ಸಾಕಂ ಪರಂ ಕಾರಣಂ ನಾಕೀಂದ್ರಾದ್ಯವತಾರಕೈರ್ವರಗುಣೈಃ ಭೂಕಾಮುಕೈಃ ಪಾಂಡವೈಃ | [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಭ್ರುವಾಹನ ಕಾಳಗ

ವಾರ್ಧಕ ಸಿಂಧೂರನಗರಪತಿ ಕೇಳ್ ಬಭ್ರುವಾಹನಂ | ತಂದ ಸಕಲ ಸುವಸ್ತು ತಳಿಗೆ ಸತಿಯರ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಭ್ರುವಾಹನ ಕಾಳಗ

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಅಷ್ಟತಾಳ ಪಾರ್ಥನೆಂಬವನೆ ನೀನು | ನಿನ್ನಶ್ವವ | ಸ್ವಾರ್ಥದಿ ಕಟ್ಟಿದೆನು [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಭ್ರುವಾಹನ ಕಾಳಗ

ಭಾಮಿನಿ ಓಲಗವನಿತ್ತಖಿಳ ರಾಯರ | ಜಾಲವನು ಮನ್ನಿಸುತ ಫಲುಗುಣಿ | ಮೂಲಮಂತ್ರಿ ಸುಬುದ್ಧಿಯೊಡನಿಂತೆಂದನೀ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಭ್ರುವಾಹನ ಕಾಳಗ

ಭಾಮಿನಿ ಧಾರಿಣೀಪತಿ ಕೇಳು ಕರ್ಣಜ | ವೀರ ಪಾರ್ಥರು ಸ್ಮರಿಸೆ ಕೃಷ್ಣನ | [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಭ್ರುವಾಹನ ಕಾಳಗ

ಭಾಮಿನಿ (ಅರ್ಧ) ಚಂಡವಿಕ್ರಮ ನುಡಿದ ನುಡಿಯನು | ಪುಂಡರಿಕಲೋಚನೆಯು ಕೇಳುತ | ಕೊಂಡವನು [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಭ್ರುವಾಹನ ಕಾಳಗ

ರಾಗ ನೀಲಾಂಬರಿ ರೂಪಕತಾಳ ಯಾರಿಗೆ ಪೇಳಲಿ ನಾನು ಈ ಶೋಕಾಂಬುಧಿಯನ್ನು | ವೀರ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಭ್ರುವಾಹನ ಕಾಳಗ

ರಾಗ ಕಾನಡ ಆದಿತಾಳ ನೋಡಿ ಬರುವ ಕೃಷ್ಣ ಪೋಗಿಯರ್ಜುನನ | ರೂಢಿಯೊಳಗೆ ಯಾವ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಮ್ರಧ್ವಜ ಕಾಳಗ

ರಾಗ ನಾದನಾಮಕ್ರಿಯೆ ಅಷ್ಟತಾಳ ಚಾಪಬಾಣವನನಿರುದ್ಧನು | ಸುಪ್ರ | ತಾಪದಿಂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆದ್ದನು || [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಮ್ರಧ್ವಜ ಕಾಳಗ

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತಂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀವದನಾಬ್ಜಚಂಚಲತನುಂ eನಪ್ರದಂ ಕೇವಲಂ ಲೋಲೈಶ್ವರ್ಯಸಮಸ್ತದೇವನಿಲಯಂ ಅಶ್ರಾಂತವಂದೇಶ್ರಿತಾ | ಗಾಲಂಬಾನ್ವಿತಯುಗ್ಮಪಾದಭಜನಂ ಬ್ರೂಯಾಮಿ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಮ್ರಧ್ವಜ ಕಾಳಗ

ಪಾತ್ರಗಳು ಧರ್ಮರಾಜ ಭೀಮ ಅರ್ಜುನ (ಬ್ರಾಹ್ಮಣ) ನಕುಲ ಸಹದೇವ ಪಾಂಡವ ಬಲ ಅನುಸಾಲ್ವ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಮ್ರಧ್ವಜ ಕಾಳಗ

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ ಎತ್ತ ನೋಡಿದಡತ್ತ ಕತ್ತಲೆ | ಸುತ್ತಿಕೊಳಲಂಗನೆಯರನುವೋ | ವುತ್ತ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಮ್ರಧ್ವಜ ಕಾಳಗ

ಭಾಮಿನಿ ಭೂಮಿಪತಿ ಕೇಳ್ ಬಳಿಕ ವಿಪ್ರ | ಸ್ತೋಮಕಿತ್ತನು ತುರಗಗಜರಥ | ಹೇಮದಾನಗಳಿಂದ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಸುಧನ್ವ ಕಾಳಗ

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಝಂಪೆತಾಳ ದನುಜನು ರೋಷಾತುರದಿ | ಬಲು | ಕಣೆಗಳ ಸುರಿದನು [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top