ಜೀವಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವುಗಳು

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವುಗಳು: ಹಾಂ, ಹಾವು ಬಂತು, ಬಂತಾವು !

ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ. ಸುಮಾರು ಏಳು ಗಂಟೆ ಇರಬಹುದು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬೆಳಗಿನ ವಾಯುವಿಹಾರ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವುಗಳು: ಹಾವುಗಳ ವಿಶೇಷವೇನು ?

ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲ ಜಗತ್ತಿನ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದವು. ಇವುಗಳ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವುಗಳು: ನಾವೇಕೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ?

“ಕಲ್ಲನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಹಾಲನೆರೆಯೆಂಬರು, ದಿಟದ ನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಕೊಲ್ಲೆಂಬರು” – ಬಸವಣ್ಣ ಹಾವನ್ನು [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವುಗಳು:ನಾಗದೇವತೆಗಳೂ – ಕಥೆ ಪುರಾಣಗಳೂ !

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ, ಭಾಷೆಗಳ ಕಥೆ, ಪುರಾಣ, ವೇದ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಜಾನಪದ, [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವುಗಳು :ಹಾವಿನಂತಿರುವ ಆದರೆ ಹಾವಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆಯೇ ?

ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವುಗಳಂತೆ ಆಕಾರ ಹಾಗೂ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹವನ್ನು ಹಾವುಗಳೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವುಗಳು :ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಗಳು – ನಿಜವೆಷ್ಟು ? ಸುಳ್ಳೆಷ್ಟು ?

ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವುಗಳು : ವಿಷದ ಹಾವುಗಳಾವುವು ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೫೦ ಪ್ರಭೇದಗಳ ವಿಷದ ಹಾವುಗಳಿವೆ. ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವು [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವುಗಳು :ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಏನೇ ಕಚ್ಚಲಿ ಯಾವ ಹಾವೇ ಕಚ್ಚಲಿ, ವಿಷದ ಹಾವೇ ಕಚ್ಚಿತೆಂಬ ಭಯ ಬೇರೂರಿ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವುಗಳು :ವಿಷವಿಲ್ಲದ ಹಾವುಗಳಾವುವು ?

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ೧೬೦ ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದದ ವಿಷವಿಲ್ಲದ ಹಾವುಗಳಿವೆ. ಇವು ವಾಸ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವುಗಳು :ನೀವು ಹಾವನ್ನು ಸಾಕುವಿರಾ ?

ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ವಿವರಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top