ಆರೋಗ್ಯ – ಆರೈಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ : ಆರೋಗ್ಯ – ಆರೈಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ: ಬೆನ್ನು ನೋವು

ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಏಳುವುದು, ಬೀಳುವುದು, ಓಡುವುದು, ಬಗ್ಗುವುದು, ಮಲಗುವುದು, [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ : ಆರೋಗ್ಯ – ಆರೈಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ :ವಿಷ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

`ನನ್ನ ಕೂಸು ಎಣ್ಣೆ ಕುಡ್ದು ಬಿಟ್ಟೈತ್ರಿ, ಜಲ್ದಿ ನೋಡ್ರಿ’ ಎಂದು ಮೂರು ವರ್ಷದ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ : ಆರೋಗ್ಯ – ಆರೈಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ : ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ

ದೀರ್ಘಾಯುಗಳಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವರೆಲ್ಲ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ಸಂತೋಷದಾಯಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿಯಲೇಬೇಕು. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು `ಶಾಪ’ವೆಂದು [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ : ಆರೋಗ್ಯ – ಆರೈಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ:ಎಚ್ಐವಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದೆ ?

ಎಚ್ಐವಿ ಎಂದರೇನು ? ಹ್ಯುಮನ್ ಇಮ್ಯುನೋಡೆಫಿಷಿಯೆನ್ಸಿ ವೈರಸ್. ಇದು ಏಡ್ಸಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವೈರಸ್. [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ: ಆರೋಗ್ಯ – ಆರೈಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ : ಕೀಲು ನೋವು

ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ದೂಷಿತವಾದ ವಾಯು (ವಾತ) ಸೇರಿಕೊಂಡು ನೋವು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಧಿವಾತ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ : ಆರೋಗ್ಯ – ಆರೈಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ : ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ

ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಎಂದರೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ರಕ್ತವು ಅವುಗಳ ಭಿತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಉಂಟು [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ : ಆರೋಗ್ಯ – ಆರೈಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ :ಮಧುಮೇಹ

ಆಧುನಿಕ ಬದುಕಿನ ಶೈಲಿಯ ಬಳುವಳಿ ಈ ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ : ಆರೋಗ್ಯ – ಆರೈಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ : ಮುಜುಗರ ತರುವ ಕಾಯಿಲೆ (ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ)

ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಮುಜುಗರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಮನುಷ್ಯಕುಲದಲ್ಲಿ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ : ಆರೋಗ್ಯ – ಆರೈಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ :ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ (ಚಕ್ಕೆ ರೋಗ)

ಚರ್ಮರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವಂತಹುದಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಯಾದರೂ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ : ಆರೋಗ್ಯ – ಆರೈಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ: ರಕ್ತಹೀನತೆ

ರಕ್ತವನ್ನು ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೀವರಸ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಾದ್ಯಂತ ಸದಾ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಲೇ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ : ಆರೋಗ್ಯ – ಆರೈಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ : ತಲೆ ನೋವು

ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ “ತಲೆ ಇರುವವರಿಗೆಲ್ಲ ನೋವು ಇದ್ದದ್ದೇ” ಎಂದು. ತಲೆ ನೋವು [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ : ಆರೋಗ್ಯ – ಆರೈಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ : ಉಬ್ಬಸ

`ಉಬ್ಬಸ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಕಷ್ಟ, ಸಂಕಟ, ಹಿಂಸೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉಬ್ಬಸದ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ : ಆರೋಗ್ಯ – ಆರೈಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ: ಮಳೆಗಾಲದ ಆರೈಕೆ

ಬೇಸಿಗೆಯ ಧಗೆ ಕಳೆದು ಮೊದಲ ಮಳೆ ಸುರಿದು ಭೂಮಿ ತಂಪಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top