ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನ

Home/ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ/ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನ

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಜ್ಞಾನ : ಕೆಲವು ಸಂಕ್ಷೇಪ ಪದಗಳು

  ABS Access and Benefit Sharing: ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ಲಾಭಾಂಶ ಹಂಚಿಕೆ [...]

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಜ್ಞಾನ : ಅನುಬಂಧ-೨

ಭಾರತೀಯ ಶಾಸನ ಪ್ರ: ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಜ್ಞಾನದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ [...]

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಜ್ಞಾನ : ಅನುಬಂಧ ೧

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಧಾನಗಳು ಪ್ರ: ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು, ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ [...]

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಜ್ಞಾನ : ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಬದಲಿ ಮಾರ್ಗಗಳು

ಪ್ರ. ೫.೧: ಜೈವಿಕ ಚೌರ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳ [...]

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಜ್ಞಾನ : ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಪ್ರ. ೪.೧: ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ [...]

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಜ್ಞಾನ : ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ

ಪ್ರ ೩.೧: ಆನುವಂಶಿಕ ವಸ್ತು, ಸಜೀವಿ ರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಇರುವ [...]

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಜ್ಞಾನ : ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಪ್ರ. ೨.೧. ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಎಂದರೇನು? ಉ: ಸರಳವಾಗಿ [...]

By |2021-01-12T21:01:14+05:30November 22, 2011|ಕೃಷಿ, ಕೃಷಿ ಕಾನೂನು, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ|Comments Off on ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಜ್ಞಾನ : ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಜ್ಞಾನ : ಪರಿಚಯ

ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು, ಪೇಟೆಂಟ್‌, ಜೈವಿಕ ಚೌರ್ಯ … ಇವೇ ಮುಂತಾದ ಪದಗಳು [...]

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಜ್ಞಾನ : ಸಂಪಾದಕರ ಮಾತು

ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು, ಪೇಟೆಂಟ್‌, ಜೈವಿಕ ಚೌರ್ಯ ಮುಂತಾದ ಪದಗಳು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು [...]

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಜ್ಞಾನ : ಕುಲಪತಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇಂದು ಬಹುಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಕೃಷಿ ನಾಡಿನ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top