ಮಕ್ಕಳ ವಿಜ್ಞಾನ

Home/ವಿಜ್ಞಾನ - ಗಣಿತ/ಮಕ್ಕಳ ವಿಜ್ಞಾನ

ವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ತಮಾನ: ೨೯. ಅಂಕಗಣಿತ ವಿಹಾರ

ಗುಣಾಕಾರವೇ? ಗಣನಕಾರಿಯೇ? ಎಂಟನೆಯ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಅಕ್ಷರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು : [...]

ವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ತಮಾನ: ೨೭. ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆ ಸದರ

ಬಡ್ಡಿ ಗಣಿತ ಗಣಿತಶ್ರೀಮಂತ ರಾಮಾನುಜ ದೀನವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿವ್ಯವಹಾರಧೀಮಂತ ಶಕುನಿಜನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ 100 ರೂಪಾಯಿ [...]

ವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ತಮಾನ: ೨೮. ಅಂಕಗಣಿತದ ಎರಡು ಸವಾಲುಗಳು

ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನುಂಗಲಾರದ, ಆದರೂ ನುಂಗಲೇಬೇಕಾದ [...]

ವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ತಮಾನ: ೨೬. ಗಣಿತ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ (೨)

“ಅಸಂಬದ್ಧ! ಎತ್ತು ಕರು ಹಾಕಿತು ಎಂದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಎಂದಂಥ ಅವಿವೇಕ ಪರಂಪರೆ. [...]

ವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ತಮಾನ: ೨೬. ಗಣಿತ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ (೧)

ಇಲ್ಲೊಂದು ರಸಲೋಕ ಗಣಿತ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ (Mathematical Logic) ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ [...]

ವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ತಮಾನ: ೨೪. ಸ್ತಿಮಿತಸ್ಥಿತಿ ವಾದದ ಪಿತ ಹಾಯ್ಲ್

“ನಿರಂತರ ವ್ಯತ್ಯಯಶೀಲತೆಯೇ ವಿಶ್ವದ ಧರ್ಮ, ಆದರೆ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಸದಾ ಸ್ತಿಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.” [...]

ವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ತಮಾನ: ೨೫. ಇರುಳ ಬಾನು ಕಪ್ಪು ಏಕೆ?

“ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶ ಬೆಳ್ಳಗಿಲ್ಲ, ಕಪ್ಪಗಿದೆ, ಇದೇಕೆ ಹೀಗೆ?” ಎಂಥ ಮೂರ್ಖ ಪ್ರಶ್ನೆ! ಸೂರ್ಯನ [...]

ವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ತಮಾನ: ೧೩. ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನವಾಙ್ಮಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಾತ್ರ

ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸ್ಫೋಟ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿತು (19 – 20ನೆಯ ಶತಮಾನ). [...]

ವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ತಮಾನ: ೨೨. ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಷೆ (೨)

 (ಇ) ಆದ್ಯುಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಧಾರ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾವ ವಿಜ್ಞಾನಗ್ರಂಥವನ್ನೂ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಎಂದರೆ [...]

ವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ತಮಾನ: ೨೨. ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಷೆ (೧)

ವಿಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನವೆಂದು ಹೇಳುವುದಿದೆ. ಮಳೆ ಸುರಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಚಿರಪರಿಚಿತ [...]

ವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ತಮಾನ: ೨೧. ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಕನ್ನಡ

ಒಮ್ಮೆ ಸ್ನೇಹಿತನೊಬ್ಬನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದರ ಭೇಟಿಯಾಯಿತು. ಆತ ನನ್ನನ್ನು [...]

ವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ತಮಾನ: ೨೦. ‘ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣದರ್ಶನ’ದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕಾಂಶಗಳು (೩)

ಸಾಗರೋಲ್ಲಂಘನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ “ಗಾತ್ರದಿಂ ಹೈಮಾಚಲಸ್ಪರ್ಧಿ”ಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಹನುಮಂತ ತನ್ನ ಬಳದಗದವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಆಶ್ವಾಸನೆಯ [...]

ವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ತಮಾನ: ೨೦. ‘ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣದರ್ಶನ’ದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕಾಂಶಗಳು (೨)

ಶೇಕ್‌ಸ್ಪಿಯರ್, ಕವಿ ‘ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್’ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಧೂಮಕೇತು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಬಳಸಿರುವ ಪರಿಗಮನಿಸಬಹುದು: ಕಾಣಿಸವು [...]

ವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ತಮಾನ: ೧೯. ವೇಗ

ಹಳೆಯ ಕಥೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಮೆಗೂ ಮೊಲಕ್ಕೂ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅತಿ [...]

ವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ತಮಾನ: ೨೦. ‘ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣದರ್ಶನ’ದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕಾಂಶಗಳು (೧)

ಭಾಗ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾಯುಗದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಕವಿಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು [...]

ವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ತಮಾನ: ೧೮. ಗಣಿತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ

ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಿಳಿದದ್ದೇ – ನರಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಅರಸಿದಷ್ಟೇ [...]

ವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ತಮಾನ: ೧೭. ವಿಶ್ವ ವಿಹಾರ

ವಿಶ್ವ ಎಂದರೇನು? ಸಮಸ್ತ ಗೋಚರ ಮತ್ತು ಅಗೋಚರ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ಸಮುದಾಯವೇ ವಿಶ್ವ (universe). [...]

ವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ತಮಾನ: ೧೬. ಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣವಿವರಗಳು*

ಕೃಷ್ಣವಿವರ: ಪರಮ ಸುಂದರ ಸೃಷ್ಟಿ “ನಿಸರ್ಗದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಹೇಗೆ [...]

ವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ತಮಾನ: ೧೫. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೂಪರ್ನೋವಾಗಳು

ಯಾವುದೇ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣವಲಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಧೂಳು ಹಾಗೂ ಅನಿಲರಾಶಿಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ [...]

ವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ತಮಾನ: ೧೩. ಎಕ್ಸ್ ಕಿರಣ ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನ

ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ, ಗ್ರಹಗಳು, ಉಲ್ಕೆಗಳು, ಧೂಮಕೇತುಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಆಕಾಶಗಂಗೆ ಇವಿಷ್ಟು ನಮಗೆ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top