ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ

Home/ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ/ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಶಾಸನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವ: ೩. ಶಾಸನಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು

ಶಾಸನಗಳು ಕೇವಲ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ತಾಮ್ರ ಪಟಗಳ ಮೇಲೂ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೂ, [...]

ಶಾಸನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವ: ೪. ಶಾಸನಗಳ ಮಹತ್ವ

ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ರಚನೆಗೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಆಧಾರಗಳ ಆಭಾವ, ಅಸಮರ್ಪಕತೆ, ಅವಿಶ್ವಾಸನೀಯತೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ [...]

ಶಾಸನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವ: ೨. ಶಾಸನಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು

ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳೇ ಜೀವಾಳ. ಅವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸುವುದಿರಲಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಹೀಗಿತ್ತು [...]

ಶಾಸನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವ: ೧. ಅಧ್ಯಯನದ ಉದ್ದೇಶ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ನಮ್ಮ ದೇಶದ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಗೆ ಇರತಕ್ಕ ಆಕರಗಳು [...]

ಶಾಸನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವ: ಶಬ್ದಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. [...]

ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯ ಕೋಶ – ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ: ಅನುಬಂಧ: ೨. ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ

ಎಚ್ಚೆಸ್ಕೆ (ಸಂ)೧೯೮೫ : ಅವಲೋಕನ, ವಿಶ್ವಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, [...]

ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯ ಕೋಶ – ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ: ೫. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (೪೬-೫೪)

೪೬ ಊರು ಮಾವನೂರು ಸ್ಥಳ ಹಳ್ಳದ ಬಳಿ ಸ್ಮಾರಕ ಶಂಕರಲಿಂಗ ಗುಡಿ ಅಭಿಮುಖ [...]

ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯ ಕೋಶ – ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ: ೫. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (೩೧-೪೫)

೩೧ ಊರು ನೂಲ್ವಿ ಸ್ಥಳ ಊರ ಹೊರಗೆ ಸ್ಮಾರಕ ಆದಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅಭಿಮುಖ [...]

ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯ ಕೋಶ – ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ: ೫. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (೧೬-೩೦)

೧೬ ಊರು ಕುಸುಗಲ್‌ ಸ್ಥಳ ಕಿಲ್ಲೆ ಸ್ಮಾರಕ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಅಭಿಮುಖ ಪೂರ್ವ [...]

ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯ ಕೋಶ – ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ: ೪. ನವಲಗುಂದ (೪೬-೬೦)

೪೬ ಊರು ಪಡೇಸೂರು ಸ್ಥಳ ಕೆರೆ ದಂಡೆ ಸ್ಮಾರಕ ಬಸವಣ್ಣ ಗುಡಿ ಅಭಿಮುಖ [...]

ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯ ಕೋಶ – ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ: ಅನುಬಂಧ: ೪. ತಲನಕ್ಷೆಗಳು

ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಕಾಮಧೇನು, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು [...]

ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯ ಕೋಶ – ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ: ೩. ಧಾರವಾಡ (೭೬-೯೦)

೭೬ ಊರು ವನಹಳ್ಳಿ ಸ್ಥಳ ದ್ಯಾಮವ್ವ ಗುಡಿ ಓಣಿ ಸ್ಮಾರಕ ಈಶ್ವರ ಗುಡಿ [...]

ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯ ಕೋಶ – ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ: ೫. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (೧-೧೫)

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲುಕು   ೧ ಊರು [...]

ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯ ಕೋಶ – ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ: ೪. ನವಲಗುಂದ (೬೧-೬೬)

೬೧ ಊರು ಶೆಲವಡಿ ಸ್ಥಳ ಊರ ನಡುವೆ ಸ್ಮಾರಕ ರಾಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಅಭಿಮುಖ [...]

ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯ ಕೋಶ – ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ: ೪. ನವಲಗುಂದ (೩೧-೪೫)

೩೧ ಊರು ಜಾವೂರ ಸ್ಥಳ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಮಾರಕ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಅಭಿಮುಖ [...]

ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯ ಕೋಶ – ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ: ೪. ನವಲಗುಂದ (೧೬-೩೦)

೧೬ ಊರು ಅಳಗವಾಡಿ ಸ್ಥಳ ಊರ ನಡುವೆ ಸ್ಮಾರಕ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಅಭಿಮುಖ [...]

ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯ ಕೋಶ – ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ: ೪. ನವಲಗುಂದ (೧-೧೫)

ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು […]

ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯ ಕೋಶ – ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ: ೩. ಧಾರವಾಡ (೯೧-೯೯)

೯೧ ಊರು ಹಳ್ಳಿಗೇರಿ ಸ್ಥಳ ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆ ಸ್ಮಾರಕ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಅಭಿಮುಖ [...]

ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯ ಕೋಶ – ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ: ೩. ಧಾರವಾಡ (೪೬-೬೦)

೪೬ ಊರು ನರೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳ ಕುಂಬಾಪುರ ಮಹಲ್ ಸ್ಮಾರಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಡಿ ಅಭಿಮುಖ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top