ವಿಜ್ಞಾನ

ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅನೆಲೆಟಿಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ವಾನ್ನಾ ಕ್ರೈ, ಪೆಟ್ಯಾದಂತಹ ಸೈಬರ್ [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೧೦. ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನ ಜಾನಪದ

ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ವರ್ತಮಾನವು ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವರ್ತಮಾನದ ಒಂದು [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೭. ಹಂಪಿ ಕೀಟ ಜಾನಪದ

ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಹಾಗೆಯೆ ಕೀಟಗಳು ಕೂಡ ಮಾನವರ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೮. ಹಂಪಿ ಜಲ ಜಾನಪದ

ಜಲವನ್ನು ಮಾತೆಯಾಗಿ ಭಾವಿಸುವ ಆದಿಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಂಪಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯ ಅಭಾವವಿರುವ [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೬. ಹಂಪಿ ಸಸ್ಯ ಜಾನಪದ (೨)

ಬ್ಯಾಲದ ಗಿಡ: ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮರವೇ ಹೂವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಂಪಿ ಪರಿಸರದ [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೬. ಹಂಪಿ ಸಸ್ಯ ಜಾನಪದ (೧)

ಸಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಜನಪದರಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಜ್ಞಾನ ಗಾಢವಾಗಿ [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ಶಬ್ದಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. ಹಾಗೆಯೇ [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೯. ಹಂಪಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಜಾನಪದ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪದಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಚಹರೆಯ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನ [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೪. ಹಂಪಿ ಜಲಚರ ಜಾನಪದ

ಜಲಚರಗಳ ಬಗೆಗಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಪಕ್ಷಿಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಿಂತಲು ಭಿನ್ನವೇನಲ್ಲ. ಜನಪದರು ಎಲ್ಲ [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೨. ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ

ಜೈವಿಕ ಅನುಭಾವ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸದು. ಜನಪದ ಪರಂಪರೆಗಳ ಮೌಖಿಕ [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೩. ಹಂಪಿ ಪ್ರಾಣಿ ಜಾನಪದ (೧)

ಪ್ರಾಣಿ ಜಾನಪದದ ಮೊದಲ ಹಂತ ಬೇಟೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅದರ ಎರಡನೆ ಹಂತವೇ ಪಶುಪಾಲಕ [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೧. ಜೈವಿಕ ಅನುಸಂಧಾನ (೨)

ಅಭೌತಿಕ ಚಲನೆ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಕಾಸವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಲನೆಯಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ವೈರುಧ್ಯಗಳಿವೆ. [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೧. ಜೈವಿಕ ಅನುಸಂಧಾನ (೧)

ಅಂತಸ್ಥ ಜೈವಿಕತೆ ಜೀವ ಜಾಲದ ಅನಂತ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಆದಿ ಅಂತ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ಅರಿಕೆ

ಅವ್ಯಕ್ತ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ ಬರೆದ. ಈ ಎರಡೂ [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೫. ಹಂಪಿ ಪಕ್ಷಿ ಜಾನಪದ (೧)

ಹಂಪಿಯ ಪರಿಸರ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ರಕ್ಷಣೆ, ಆಹಾರ, ವೈವಿಧ್ಯ ಜೀವಜಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವುದರಿಂದ [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೫. ಹಂಪಿ ಪಕ್ಷಿ ಜಾನಪದ (೨)

ನೀರುಗೋಳಿ: ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಊರ ಒಳಗೇ [...]

ಹಂಪಿ ಜೀವಜಾಲ ಜಾನಪದ: ೩. ಹಂಪಿ ಪ್ರಾಣಿ ಜಾನಪದ (೨)

ಕಾಡುಮೇಕೆ: ನಾಶವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮೇಕೆ. ಹಂಪಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಮೇಕೆ ಇದ್ದವೆಂದು [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top