ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು

ತಿಗಣಿ ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾವಿದರಾದ ಯಮುನವ್ವ (ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಗಂಗವ್ವ (ಬಲಗಡೆ) [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ವಕ್ತೃಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಜಾತಿ ವಯಸ್ಸು ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳ ೦೧. ಅರ್ಜುನಪ್ಪ ಪಡಸಲಗಿ ಹರಿಜನ [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

೧. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಎಂ.ಎಂ: ೧೯೭೮; ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಪದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಮಾಜ [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ೬. ಮುಗಿಯದ ಮುಕ್ತಾಯ (೧)

ಅದ್ಯಾಕೋ ಬರೆ ಉಮ್ಮಳಿಕೆಗಳೇ ಬರಾಕತ್ತ್ಯಾವು. ಮಗ-ಸೊಸೆ ಯವ್ವಾ ಊಟಕ್ಕ ಬಾ ಅಂತ ಕರಿಯಾಕತ್ತಾರ. [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ೪. ಕಲೆಗಾಗಿ ದುಡಿಮೆಯೋ? ದುಡಿಮೆಗಾಗಿ ಕಲೆಯೊ? (೭)

“ಕೇಸರಾಳದೇವಿ ನಲ್ವತ್ತ ವರ್ಷದ ಹಿಂದ ನನ್ನ ಹಾಡ್ಕಿಗಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಒಂದ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ಹಾಡಿಕೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪದಕೋಶ

ಉಡಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ಹಾಡಿಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ‘ಜೋಗತಿಯರು’, ‘ಬಸವಿಯರು’ ಮೊದಲು ಹೊಂದುವ ಲೈಂಗಿಕ [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ೫. ಹಾಡಿಕೆಯು ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿಯಾದಾಗ (೨)

೫. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನೆಲೆಯಿಂದ ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ ಹಾಡುಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ೬. ಮುಗಿಯದ ಮುಕ್ತಾಯ (೩)

ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನ ನಮೂದು: ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ‘ದೇವದಾಸಿ’ಯರಿಗೆ, ‘ದೇವದಾಸಿ’ಯರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ, [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ೬. ಮುಗಿಯದ ಮುಕ್ತಾಯ (೨)

ಸಂಘಟನೆ ಬಹುತೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವು ದೊರೆಯದೇ ಇದ್ದುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ೪. ಕಲೆಗಾಗಿ ದುಡಿಮೆಯೋ? ದುಡಿಮೆಗಾಗಿ ಕಲೆಯೊ? (೧)

ನಾವು ಐದೂ ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳು. ಮೂವರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ಕೊನಿ ಮಗಳ ನಾನು. [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ೪. ಕಲೆಗಾಗಿ ದುಡಿಮೆಯೋ? ದುಡಿಮೆಗಾಗಿ ಕಲೆಯೊ? (೪)

ಜಾತ್ರೆಗಳು: ಹಾಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಎಲೆ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹಾಡಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ೪. ಕಲೆಗಾಗಿ ದುಡಿಮೆಯೋ? ದುಡಿಮೆಗಾಗಿ ಕಲೆಯೊ? (೩)

೩. ಹಾಡುಗಾರಳ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ ಹಾಡುವ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಪ್ಪು ಬಾರಿಸುತ್ತ [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ೪. ಕಲೆಗಾಗಿ ದುಡಿಮೆಯೋ? ದುಡಿಮೆಗಾಗಿ ಕಲೆಯೊ? (೨)

೧. ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀತಕ್ಕಿರುವುದು ಹರದೇಶಿ ಇಲ್ಲವೆ ನಾಗೇಶಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ೫. ಹಾಡಿಕೆಯು ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿಯಾದಾಗ (೩)

ಬಾನಾಬಾಯಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ದಪ್ಪು ಬಾರಿಸಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬಳು [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ೫. ಹಾಡಿಕೆಯು ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿಯಾದಾಗ (೪)

ಭಾಷೆ: ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ: ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಜಾರಿ ರಾಜಕಾರಣ ಹಾಡುಗಾರನು ದುರು ಹಾಡುಗಾರಳನ್ನು [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ೪. ಕಲೆಗಾಗಿ ದುಡಿಮೆಯೋ? ದುಡಿಮೆಗಾಗಿ ಕಲೆಯೊ? (೬)

೬. ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠವೆಂದರೂ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ೨೫ ದಿನಗಳು ಇಲ್ಲವೆ ೨೮ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ೫. ಹಾಡಿಕೆಯು ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿಯಾದಾಗ (೧)

ಲಾವಣಿ ಅಥವಾ ಗೀಗೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಫ್ಲೀಟರಿಂದ ೧೮೮೫ ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ೪. ಕಲೆಗಾಗಿ ದುಡಿಮೆಯೋ? ದುಡಿಮೆಗಾಗಿ ಕಲೆಯೊ? (೫)

ಹಾಡಿಕೆ: ದೈಹಿಕ ದಣಿವು ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ ಹಾಡುಗಾರರು ಜಾತ್ರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಡುಗಾರರು ಸೀಜನ್ [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ೨. ದೇವದಾಸಿಯರಲ್ಲ; ಕಲಾವಿದೆಯರು (೨)

ತಾಲೀಮು ಹಾಡಿಕೆಗಾಗಿ ಹಾಡುಗಾರರು ನಡೆಸುವ ತಾಲೀಮನ್ನು ಎರಡು ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ೧. ಕಲಿಕಾ [...]

ಹರದೇಶಿ-ನಾಗೇಶಿ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ: ೩. ಕಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕ್ರೌರ್ಯ (೩)

ಬೌದ್ಧಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೆಲವರು ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗ ಬಲದಿಂದ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿಯರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top